World Sight Day 2021

World Sight Day 2021

 

World Sight Day pidetään vuosittain toisena lokakuun torstaina. Tänä vuonna tuo päivä osui lokakuun 14. päivälle. Päivän tarkoitus on kiinnittää kansainvälistä huomiota heikon näkökyvyn omaaviin sekä kokonaan sokeisiin ihmisiin.  Tämän vuoden teemana on: Love Your Eyes. 

Maailmassa on vähintään miljardi ihmistä, joilla on ongelmia lähi- tai kaukonäköön liittyen.  Näitä ongelmia ei ole joko havaittu tai sitten niitä ei ole hoidettu siten, että tilanne olisi saatu korjattua.  Heikko näkökyky koskettaa ihmisiä kaikissa ikäryhmissä, mutta enemmistö henkilöistä on kuitenkin täyttänyt 50 vuotta. Heikolla näkökyvyllä ja sokeudella on laaja-alaisia ja kauaskantoisia kaikkiin elämäntilanteisiin liittyviä haitallisia seurauksia. Nämä haitat liittyvät päivittäisiin aktiviteetteihin, yhteisön kanssa toimimiseen, mahdollisuuksiin koulutuksessa ja työnteossa sekä yleisten palvelujen saavuttamisen mahdollisuuksiin.

Leikkaamaton kaihi ja silmän taittovirhe ovat pääasialliset syyt heikkoon näkökykyyn. Muita syitä, kuten esimerkiksi ikään liittyvää silmänpohjan rappeumaa, glaukoomaa, diabeettista retinopatiaa (verkkokalvotauti), tulehduksellisia silmäsairauksia ja tapaturmaisia silmävammoja ei myöskään voida jättää huomioon ottamatta.

74. World Health Assemblyn äskettäisessä kokoontumisessa päätettiin kahdesta uudesta silmien hoitoon liittyvästä kansainvälisestä tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä:

  • 40%:n parannus silmien taittovirheiden tehokkaassa tunnistamisessa
  • 30%:n kasvu kaihileikkausten määrässä

Kyseisillä tavoitteilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli maailmanlaajuisen silmien hoidon saatavuudessa sekä laadukkaiden palveluiden saavutettavuudessa.

 

Alkuperäinen artikkeli löytyy englanninkielisenä WHO:n sivuilta. Yllä oleva kirjoitus on vapaa suomennos kyseisestä artikkelista.


Silmästä silmään

Aiheeseen liittyen ilmestyi Helsingin Sanomien Torstai-liitteessä 14.10.  Silmästä silmään -artikkeli, jossa Laura Routi kertoo työstään silmien rakentajana. Lauran työ on uuden silmän rakentaminen ihmiselle, joka on menettänyt silmänsä sairauden, onnettomuuden tai vaikkapa väkivallan seurauksena.

 


Silmäsäätiö tukee silmätutkimusta

Myös Silmäsäätiö on mukana silmien terveyteen liittyvissä ponnisteluissa, sillä Silmäsäätiö tukee silmätautien sekä silmän vammojen ja vikojen tutkimusta ja tutkijankoulutusta Suomessa jakaen vuosittain apurahoja ja palkintoja. Säätiö myöntää tutkimusapurahoja silmätautien erikoislääkäreille ja sellaiseksi opiskeleville, jotka parhaiten tuntevat potilaiden ja näkövammaisten tarpeet ja kehittämistä tarvitsevat kohteet. Heidän tutkimusryhmissään toimii myös muita tutkijoita tutkimusalueen mukaan.

Yleisimmät Silmäsäätiön rahoittamat tutkimusalueet ovat silmän tarkan näön alueen ikärappeuma, diabeettinen verkkokalvotauti (retinopatia), perinnölliset silmätaudit, glaukooma, kaihi ja taittoviat, silmätulehdukset, kuiva silmä ja sarveiskalvon taudit sekä silmäsyöpä.

Otamme kiitollisuudella vastaan lahjoitukset, joiden turvin jo yli 60 vuotta jatkunut silmätautien tieteellinen tutkiminen ja uusien hoitokeinojen löytäminen saa jatkua.