Tutkimukset ja hankkeet

Silmäsäätiön tukemat tutkimukset ja hankkeet

Esittelemme tässä osiossa tutkimuksia ja hankkeita, joihin Silmäsäätiö on myöntänyt apurahoja. Ne tutkimukset, joihin Silmäsäätiö on myöntänyt tukea, löytyvät Myönnetyt apurahat  -sivulta.

Käynnissä olevissa tutkimuksissa tutkija/tutkijat kertovat tutkimuksensa aiheesta ja tarkemmin meneillään olevasta tutkimuksesta.

Valmiit tutkimukset -osiossa puolestaan tutkijat tuovat esiin tutkimuksessaan esiin tulleita huomioita, oivalluksia, mahdollisia silmien terveyttä edistäviä uusia löydöksiä sekä hoito- ja parannuskeinoja.