Apurahat

 

Silmäsäätiö on toiminut reilut 60 vuotta, minä aikana säätiö on käytettävissä olevien varojensa puitteissa toteuttanut perustajiensa tahtoa tukemalla mahdollisimman monipuolisesti silmän tauteja, vammoja ja vikoja koskevaa tutkimusta jakamalla apurahoja mahdollisimman monelle tutkijalle. Yli kuudenkymmen vuoden aikana apurahoja on jaettu runsaan 8 miljoonan euron arvosta. Tutkimusapurahojen jakaminen on mahdollista lahjoitettujen varojen ja niiden tuoton avulla, ja niinpä lahjoitukset Silmäsäätiön tukemaan silmätutkimukseen ovatkin erittäin tervetulleita.

 

Silmäsäätiön apurahatyypit on jaettu kolmeen ryhmään:

  1. Kaksi- ja kolmivuotiset apurahat
  2. Yksivuotiset apurahat
  3. Isot hankeapurahat tutkijaryhmille

Lisäksi säätiö myöntää vuosittain Signe Löfgrenin 3000 euron arvoisen palkintoapurahan edeltäneen vuoden aikana silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille.

 

KAKSI- JA KOLMIVUOTISET APURAHAT

Silmäsäätiön painottaa yksittäisen tutkijan tukimuotona kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi päätoimista tutkimustyötä varten myönnettäviä apurahoja. Väitöskirjatyötä tai muuta pitempikestoista tutkimusta tekevän ei silloin tarvitse joka vuosi laatia laajaa hakemusta, vaan toisen ja kolmannen vuoden apuraha maksetaan hyväksytyn tutkimusselonteon perusteella.

Useampivuotisen apurahan suuruus voi olla enintään 15.000 vuodessa.

 

YKSIVUOTISET APURAHAT

Silmäsäätiön yksivuotisella apurahalla tuetaan väitöskirjan loppuvaiheeseen liittyviä ja muita tutkimuksia, joiden hakija arvioi valmistuvan myönnettävän apurahan turvin siten, että uutta apurahaa ei todennäköisesti tarvita.

Yksivuotisen apurahan suuruus voi olla enintään 15.000 vuodessa.

 

ISOT HANKEAPURAHAT

Tämä tukimuoto on yleensä tutkijaryhmälle myönnettävä yksivuotinen hankeapuraha. Hankeapurahalla tuetaan erityisesti tutkimuksia, joilla pyritään avaamaan uusia tutkimuskohteita ja joissa on tutkijakoulutettavia.

Hankeapurahaa voi käyttää tutkimusryhmän johtajan ja muiden tutkijoiden päätoimisen tutkimustyön lisäksi tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin ja tutkimuslaitteisiin. Tutkija tekee hankeapurahan käytöstä sopimuksen tutkimuslaitoksensa kanssa.

Hankeapurahan suuruus on tyypillisesti enintään 50.000 euroa.

 


Vuodelle 2024 myönnetyt apurahat

Vuodelle 2024 jaetaan 23 tutkijalle uusia apurahoja 386 196 eurolla ja Signe Löfgren väitöskirjapalkintoapurahoja neljä kappaletta á 3 000 euroa.

Kaksi- ja kolmivuotiset tutkimusapurahat

M.Sc of Ophthalmology Medicine & Surgery Rasha Moustafa, TAYS, Seeing Through Their Eyes”: Personalized Vision Rehabilitation & Eye Disease Management -A Holistic Approach with Adjustable Extended Reality (XR), 7 000 euroa

LL Laura Uimonen, OYS, Kapsulaariglaukooman aiheuttama sairastavuus ja näkövammaisuus, 7 000 euroa

LL Aleksandra Poluianova, HUS KYS, Tolerability and efficiency of silica microparticle gels as drug delivery vehicles, 15 000 euroa

LL Minna Ruutila, Terrienin marginaalinen sarveiskalvorappeuma, 9 000 euroa

Yksivuotiset apurahat

LL Pekko Hujanen, TAYS, Kolmen merkittävän silmäsairauden hoidon arkivaikuttavuus – kostea ikärappeuma, glaukooma ja kaihi 8 800 euroa

LL Maija Huuskonen, TAYS, Kantasoluista erilaistetuilla endoteelisoluilla tehtävä sarveiskalvon endoteelisiirto: toiminnallisuuden osoitus rottamallilla in vivo, 6 000 euroa,

LL Fredrika Koskimäki, OYS, Silmän etuosan sairauksien perinnöllinen tausta – genominlaajuinen assosiaatiotutkimus, 10 000 euroa

LL Peeter Kuddu, HUS, Kaihileikkauksen vaikutus pseudoeksfoliaatiopotilaiden silmänpainetasoon, näöntarkkuuteen, glaukooman etenemiseen ja silmän rakenteisiin, 3 000 euroa

LL Petri Mäkinen, TAYS, Potilastyytyväisyys ja muutokset kyynelnesteproteomiikassa sarveiskalvoon tehtävän taittovirhekirurgian jälkeen, 7 000 euroa

LL Eeva Ojanen, HUS, Eksfoliaatioglaukooman hoitomuodot, 15 000 euroa

LL Mira Siiskonen, OYS, Lasten uveiitit, 6 000 euroa

LL Joonas Taipale, TAYS, Alentunut näkökyky ja näkövammaisuus Suomessa – vaikutus yksilön taloudelliseen selviytymiseen, elämänlaatuun sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön sekä kustannuksiin, 9 000 euroa

Dosentti Raimo Tuuminen, HUS, Kaihileikkauksen tekomykiövalinnan vaikutus liitännäissilmäsairauksien ilmaantuvuuteen ja etenemiseen sekä yleisterveyteen,10 000 euroa

Apulaisprofessori Mika Harju, HUS, Syvä sklerektomia matalapaineglaukoomassa – 13 vuoden seuranta, 13 396 euroa

Isot hankeapurahat

Hankeapuraha on tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettävä yksivuotinen apuraha, jonka suuruus voi olla tyypillisesti enintään 50.000 euroa. Vuodelle 2024 Isoja hankeapuahoja myönnettiin seitsemän kappaletta.

Professori Nina Hautala OYS, Artificial intelligence-based algorithms in automated detection of diabetic retinopathy, age-related macular degeneration and glaucoma, 35 000 euroa

Professori Kai Kaarniranta KYS, Autofagian multiomiikka silmänpohjan ikärappeumassa, 35 000 euroa

LT Elina Karvonen HUS, Karsastavien aikuispotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu, 35 000 euroa

Dosentti Jukka Moilanen HUS, Kyynelnesteen ominaisuudet silmän pinnan hyvinvoinnissa ja hoitokeinojen etsimisessä, 35 000 euroa

Dosentti Ville Saarela OYS, Ympäristö- ja perintötekijöiden vaikutus silmäterveyteen, 35 000 euroa

Dosentti Paula Summanen HUS, HUS Silmätautien linjan järjestämä diabeettisen retinopatian seulonta- ja seurantakuvaus: nykytila ja koneoppimisen mahdollisuudet. (HUSDRM), 50 000 euroa

Dosentti Hannele Uusitalo–Järvinen, Verkkokalvon verisuonituksen säätely, 35 000 euroa

Signe Löfgren silmälääkärille myönnettävä 3 000 euron tunnustuspalkinto väitöskirjan valmistumisesta

LT Claudia Taipale, HY, Silmänpohjan ikärappeuma: anti-VEGF hoidon optimointi ja elämänlaatu kaihileikkauksen jälkeen

LT Katri Stoor, OY, Vertailututkimuksia Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimuksessa

LT Joonas Wirkkala, OY, Proliferatiivisen diabeettisen retinopatian ja diabeettisen makulaturvotuksen hoitotulokset

LT Juhani Kalsi, UEF, Terveyteen liittyvät riskitekijät tieliikenteessä

 

Vuodelle 2023 myönnetyt apurahat

Vuodelle 2023 jaetaan 19 tutkijalle uusia apurahoja 305 750 eurolla ja Signe Löfgren väitöskirjapalkintoapurahoja kaksi kappaletta á 3 000 euroa. Näiden lisäksi Silmäsäätiö jatkaa edellisinä vuosina myönnettyjä monivuotisia apurahoja 30 000 eurolla. Pandemian takia joidenkin hankkeiden aloittaminen siirtyi tulevaisuuteen ja niitä pyritään nyt käynnistämään. Tälle vuodelle Silmäsäätiö jakoi apurahoja ennätykselliset 482 000 euroa.

 

Kaksi- ja kolmivuotiset tutkimusapurahat

Pekko Hujanen TAYS, Kolmen merkittävän silmäsairauden hoidon arkivaikuttavuus – kostea ikärappeuma, glaukooma ja kaihi, 6 600 euroa

Joonas Taipale TAYS, Alentunut näkökyky ja näkövammaisuus Suomessa – vaikutus yksilön taloudelliseen selviytymiseen, elämänlaatuun sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön sekä kustannuksiin, 9 000 euroa

Minna Ruutila HUS, Terrienin marginaalinen sarveiskalvodegeneraatio, 9 000 euroa

 

Yksivuotiset apurahat

LT Petteri Karesvuo HUS, post doc apuraha, Ryppykalvon riskitekijät ,5 000 euroa

LL Alekandra Poluianova HUS ja KYS, Piidioksidimikrohiukkasgeelien siedettävyys ja tehokkuus lääkkeenkuljetusvälineinä, 15 000 euroa

Dosentti Raimo Tuuminen Kotka, post doc apuraha, Kaihileikkauksen varhais- ja myöhäiskomplikaatioiden merkitys näönkäyttöön ja elämänlaatuun, 10 000 euroa

LL Aapo Virtanen HUS, Systeemilääkkeiden yhteys glaukooman etenemiseen ja kirurgisen hoidon tarpeeseen , 6 750 euroa

LL Marianne Ala-Kauhaluoma Hämeenlinna HUS, Tutkia silmälöydöksiä kaulavaltimoahtaumapotilailla ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, 6 750 euroa

LL Olli Ala-Fossi HUS, Toistuvien sarveiskalvonsiirtojen ennusteelliset tekijät , 9 000 euroa

LL Maija Huuskonen TAYS, Silmän limbaalisen kantasolupuutoksen hoito kantasolusiirrolla – in vivo -toiminnallisuuden osoitus rottamallilla, 5 400 euroa

LL Petri Mäkinen TAYS, Potilastyytyväisyys ja muutokset kyynelnesteproteomiikassa sarveiskalvoon tehtävän taittovirhekirurgian jälkeen , 6 750 euroa

LL Anna Schlenzka HUS, Kasvomurtumiin liittyvät silmävammat ja näköoireet , 6750 euroa

LL Mira Siiskonen OYS, Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa, 6 750 euroa

Laura Uimonen OYS, Kapsulaariglaukooman aiheuttama sairastavuus ja näkövammaisuus, 15 000 euroa

 

Isot hankeapurahat

Hankeapuraha on tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettävä yksivuotinen apuraha, jonka suuruus voi olla tyypillisesti enintään 50.000 euroa. Vuodelle 2023 Isoja hankeapuahoja myönnettiin viisi kappaletta.

Professori Nina Hautala OYS, Diabeettisen makulaturvotuksen ja kostean ikärappeuman hoidon tuloksia tosielämästä, 50 000 euroa

Professori Kai Kaarniranta KYS, Harvinaiset autofagiageenit silmänpohjan ikärappeumassa, 35 000 euroa

Professori Sirpa Loukovaara HUS, Silmän takaosasairauksien mikroympäristö – sokeuttavien PDR ja PVR- sairauksien tautimekanismit ja potentiaaliset lääkekehityskohteet, 50 000 euroa

Dosentti Ville Saarela OYS, Glaukooman riskitekijät pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa, 30 000 euroa

Dosentti Joni Turunen HUS, Selvittämättömät geneettiset silmäsairaudet, 38 000 euroa

 

Signe Löfgren silmälääkärille myönnettävä 3 000 euron tunnustuspalkinto väitöskirjan valmistumisesta

LT Petteri Karesvuo, Risk factors for wet age-related macular degeneration

LT Elina Karvonen, Glaukooman seulonta pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

 

Vuodelle 2022 myönnetyt apurahat

Silmäsäätiön hallitus on syksyllä 2021 päättänyt myöntää apurahoja vuodelle 2022 yhteensä 481 950 euroa.

 

Apurahojen saajat:

KAKSI- JA KOLMIVUOTISET APURAHAT
                    90 950 euroa

LL Anni Stadigh, 5 000 euroa
”Glaukooman kehittyminen, eteneminen ja hoito uveamelanoomasilmissä.”

LT Laura Knaapi, 10 000 euroa
”Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmäpohjavalokuvasta: matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi.”

LT Niko Setälä, 13 000 euroa
”Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit.”

LL Maarit Kulmala, 15 000 euroa
”Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –   pikkukeskosen terveys aikuisiässä, 35–40-vuotistutkimuksen osatutkimus.”

LL Paula Niinimäki, 15 000 euroa
”Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa.”

Dosentti Olavi Pärssinen, 11 250 euroa
”Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020.”

LL Mira Siiskonen, 6 700 euroa
”Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa.”

LL Sanna Leinonen, 15 000 euroa
”MS-tauti ja uveiitti.”

 

YKSIVUOTISET APURAHAT
          98 500 euroa

LT Anu Vaajanen, 5 000 euroa
”Silmän paikallinen reniini-angiotensiini-järjestelmä – uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen?”

LL Marianne Ala–Kauhaluoma, 15 000 euroa
”Kaulasuoniahtaumapotilaiden silmien tutkimuslöydökset ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian.”

LL Aapo Virtanen, 4 500 euroa
”Diabeteksen ja statiinien yhteys avokulmaglaukooman ilmaantuvuuteen, sen etenemiseen ja kirurgisen hoidon tuloksiin.”

LL Joonas Wirkkala, 13 000 euroa
”Vaikean diabeettisen verkkokalvosairauden nykyhoidot ja vaikutukset näkökykyyn.”

LL Ahmad Sahraravand, 6 000 euroa
”Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa- aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset.”

LL Joel Pitkänen, 7 000 euroa
”Näköhermon pään koko, muoto ja siihen vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen syntymäkohortissa.”

LT Susanna Jouhi, 7 500 euroa
”Pienten suonikalvon melanoomien hoito.”

LL Niko Viskari, 4 500 euroa
”Vyöruusun aiheuttamat sarveiskalvotulehdukset HUS silmätautien klinikalla.”

Lääketieteen kandidaatti, DI Toni Tamminen, 4 500 euroa
”Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä.”

LL Olli Ala–Fossi, 13 000 euroa
”Toistuvien sarveiskalvonsiirtojen ennusteelliset tekijät.”

LL Terhi Ollila, 7 000 euroa
”Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitotulokset ja niihin vaikuttavat tekijät väestötasolla.”

LL Kalle Nummi, 7 000 euroa
”Retinoblastooma Suomessa 1964–2014.”

LL Anna Schlenzka, 4 500 euroa
”Kasvomurtumapotilaiden silmäoireet ja –löydökset HUS-alueella 2013–2018, retrospektiivinen tutkimus.”

 

ISOT HANKEAPURAHAT
        274 500 euroa

LT, apulaisprofessori Sirpa Loukovaara, 50 000 euroa
”Uudissuonimuodostus, tulehdus- ja arpiprosessit – tutkimus sokeuttavien PDR- ja PVR takaosasairauksien mekanismeista.”

Professori Kai Kaarniranta, 40 000 euroa
”Rasvahappojen merkitys silmänpinnan solujen hyvinvoinnissa.”

Dosentti Anna Majander, 25 000 euroa
”Silmän seudun infantiili hemangiooma.”

Professori Nina Hautala, 35 000 euroa
”Diabeettisen makulaturvotuksen ja kostean ikärappeuman anti-VEGF-hoidon tulokset pitkäaikaisseurannassa.”

Dosentti Hannele Uusitalo–Järvinen, 30 000 euroa
”Silmäsairauksien reaalimaailman datan jatkuva arviointi.”

Dosentti Joni Turunen, 50 000 euroa
”Selvittämättömät perinnölliset silmäsairaudet.”

LL Sonja Kiehelä, 4 500 euroa
”Pediatristen lasiais- ja verkkokalvokirurgisten leikkausten määrä ja hoitotulokset vuosina 2009–2019 HUS Silmäkliniikalla.”

Dosentti Paula Summanen, 50 000 euroa
”HUS Silmätautien linjan järjestämän diabeettisen retinopatian seulonta- ja seurantakuvaus ja koneoppiminen (HUSDRML)”

 

PROFESSORI SIGNE LÖFGRENIN PALKINTOAPURAHA SILMÄTAUTIEN ALALTA TOHTORIKSI VÄITELLEILLE
                                                                           18 000 euroa

LT Sanna Leinonen, 3 000 euroa
”Lastenreuman uveiitin hoito ja komplikaatiot”

LT Susanna Jouhi, 3 000 euroa
”Pienten suonikalvon melanoomien diagnostiikka ja hoito.”

LT Elina Rantala, 3 000 euroa
”Levinneen suonikalvoston melanooman diagnoosi ja eloonjääminen.”

LT Juha–Matti Lindholm, 3 000 euroa
”Kaihileikkauksen jälkeisten komplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito.”

LT Reeta Danni, 3 000 euroa
”Kaihileikkauksen jälkeinen kystinen makulaturvotus diabeetikoilla.”

LT Kati Ådjers, 3 000 euroa
”Tulehduksen välittäjäaineiden genetiikka aikuisten atopiassa ja astmassa.”

 

 

Vuodelle 2021 myönnetyt apurahat

Silmäsäätiön hallitus on syksyllä 2020 päättänyt myöntää apurahoja vuodelle 2021 yhteensä 265 700 euroa.

 

Apurahojen saajat:

KAKSI- JA KOLMIVUOTISET APURAHAT

LL Susanna Jouhi, 10 000 euroa
”Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste”

LL Paula Niinimäki, 15 000 euroa
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa”

LL Maarit Kulmala, 15 000 euroa
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä – Pikkukeskosen terveys aikuisiässä – 35-40-vuotistutkimuksen osatutkimus”

LL Henrik Bygglin, 7 500 euroa
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa”

LL Mira Siiskonen, 6 700 euroa
”Lasten uveitiitit Pohjois-Suomessa”

LT Laura Knaapi, 10 000 euroa
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmänpohjan valokuvasta: Matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi

LT Niko Setälä, 13 000 euroa
”Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit”

Dosentti Olavi Pärssinen, 11 250 euroa
”Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020”

Dosentti Raimo Tuuminen, 15 000 euroa
” Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi”

LL Sanna Leinonen, 15 000 euroa
MS-tauti ja uveiitti”

 

YKSIVUOTISET APURAHAT

DI, LK Toni Tamminen, 9 200 euroa
”Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä”

LL Aapo Virtanen, 10 000 euroa
”Diabeteksen vaikutus glaukooman ilmaantuvuuteen ja taudin kulkuun”

LL Mohamed Geneid, 12 500 euroa
”Verkkokalvon verisuonten läpimitan ja muiden silmän mittojen suhde eräisiin silmätauteihin”

LL Elina Rantala, 15 000 euroa
”Suonikalvoston melanooman hoitotulokset”

LL Sonja Kiehelä, 10 000 euroa
”Pediatristen lasiais- ja verkkokalvokirurgisten leikkausten määrä ja hoitotulokset
vuosina 2009–2019 HUS Silmäklinikalla”

 

ISOT HANKEAPURAHAT

Dosentti Sirpa Loukovaara, 15 000 euroa
”Vaikea-asteisen diabeettisen retinopatian molekyylitason mekanismien tutkimus – Mitä uutta proteomiikan ja transkriptomiikan avulla saadaan selville?”

LT Rana’a Al Jamal, 50 000 euroa
”Säteilyretinopatian patogeneesi ja hoitovaihtoehtojen arviointi suonikalvoston melanoomassa sädelevyhoidon jälkeen”

Professori Mika Harju, 22 550 euroa
”Glaukoomahoidon optimointi”

 

Signe Löfgrenin palkintoapuraha

LT Anna-Kaisa Haavisto, 3 000 euroa
”Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla”

 

 

Vuodelle 2020 myönnetyt apurahat

 Torsten ja Lea Laineen rahasto
 LL Elina Karvonen, 12 000 euroa
Glaukooman seulonta pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa.

Dosentti Ville Saarela, 20 000 euroa
Varhaisten glaukoomamuutosten seulonta nuorilla aikuisilla.

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Laura Knaapi, 10 000 euroa
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmäpohjavalokuvasta: matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi.

DI, LK Toni Tamminen, 9 000 euroa
Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä.

LT Niko Setälä, 13 000 euroa
Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit.

LL Elina Rantala, 10 000 euroa
Suonikalvoston melanooman hoitotulokset.

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Aapo Virtanen, 10 000 euroa
Statiinien merkitys glaukoomakirurgiassa.

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Susanna Jouhi, 10 000 euroa
Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste.

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Henrik Bygglin, 7 500 euroa
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa.

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Maarit Kulmala, 15 000 euroa
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –   pikkukeskosen terveys aikuisiässä, 35-40 -vuotistutkimuksen osatutkimus.

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Paula Niinimäki, 15 000 euroa
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa.

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
Dosentti Olavi Pärssinen, 11 250 euroa
Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020.

Satu Tiivolan rahasto
Dosentti Sirpa Loukovaara, 35 000 euroa
Vaikea-asteisen diabeettisen retinopatian molekyylitason mekanismien tutkimus – mitä uutta proteomiikan ja transkriptomiikan avulla saadaan selville?

Silmäsäätiön käyttörahasto
Professori Nina Hautala, 20 000 euroa
Diabeettisen retinopatian automaattinen tunnistaminen tekoälyn avulla.

LL Mira Siiskonen, 6 700 euroa
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa.

Professori Kai Kaarniranta, 45 000 euroa
Autofagiageenit ja epigenetiikka silmänpohjan ikärappeumassa.

LT Rana´a Al-Jamal, 12 000 euroa
1 – Suonikalvon melanooma yli 80-vuotiailla: kliiniset ominaisuudet, prognoosi ja hoidon tulokset
2 – Ennustetut suuntaukset retinoblastooman esiintymisessä Lähi-idän ja Afrikan alueella.

LL Niko Viskari, 7 500 euroa
Herpesryhmän virusten aiheuttamien sarveiskalvotulehdusten PCR-diagnostiikka ja kyynelnesteen proteomiikka.

Dosentti Raimo Tuuminen, 15 000 euroa
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi.

Dosentti Johanna Liinamaa, 20 000 euroa
Kuivasilmäisyys Pohjois-Suomen syntymäkohortissa: kyynelnesteen laadullinen ja määrällinen tutkimus.

LT Joni Turunen, 35 000 euroa
Selvittämättömät harvinaiset perinnölliset silmäsairaudet.

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Mika Siuko, 3 000 euroa
Näköhermotulehduksen ja neuromyelitis optican kliininen kuva ja genetiikka.

LT Sakari Suominen, 3 000 euroa
Syvä sklerektomia.

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 344 950 €

 

Vuodelle 2019 myönnetyt apurahat

 

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LT Anu Vaajanen, 15.000€
Glaukoomahoidon kehittäminen ja arkivaikuttavuuden mittaaminen

LL Anni Stadigh, 9.000€
Glaukooman kehittyminen,eteneminen ja hoito uveamelanooma silmissä

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
Dosentti HanneleUusitalo-Järvinen, 15.000 €
Verkkokalvon uudissuonimuodostus ja arpireaktio

LT Laura Knaapi, 15.000€
Uusia näkökulmia reaktioaikaperimetriaanja algoritmin kehittäminen silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioimiseksi silmänpohjan valokuvasta

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Mira Siiskonen, 6.700€
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Erika Lehtola, 8.000€
Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyminen tyypin 1 diabetes mellitus -potilailla

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Anna-Kaisa Haavisto,8.000 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Susanna Jouhi, 8.500€
Pienten suonikalvon melanoomien hoito ja ennuste

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Riku Arvola, 9.000 €
Silmän sarveiskalvokudoksen paraneminen

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Ahmad Sahraravand, 9.000€
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Silmäsäätiön käyttörahasto
Dosentti SirpaLoukovaara, 50.000 €
Anti-VEGF ja diabeetikon vaikea-asteinen uudissuonimuodostus

Dosentti Jukka Moilanen,50.000 €
Haihtumista estävä jaanti-inflammatorinen ulkoinen hoito kuivan silmän syndroomaa varten

Professori NinaHautala, 25.000 €
Diabeettinen retinopatia

LT Johanna Liinamaa, 25.000€
Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimus 2

LT Rana’a Al-Jamal, 15.000€
Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus

LT Kustaa Hietala, 15.000€
Koneoppiminen silmänpohjakuvien analysoimisessa

Dosentti Raimo Tuuminen,15.000 €
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi

LT Toni Tamminen, 10.000€
Sirkadiaanirytmi ja pinosylviinihoito silmänpohjan ikärappeuman ehkäisemisessä geenimuunnelluillahiirillä

LL Elina Rantala, 10.000€
Ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeiden toteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa

LL Mamunur RashidMohammed, 10.000 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LL MarianneAla-Kauhaluoma, 10.000 €
Silmälöydökset kaulavaltimotautipotilailla, joille tehdään valtimoleikkaus: toimenpiteen vaikutus silmän toimintaan ja rakenteeseen

LL Tero Ovaskainen, 4.000€
Aflibersepti-lääkeinjektion terveyshyödyt ja kustannusvaikuttavuus kosteassa ikärappeumassa

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Laura Knaapi, 3.000 €
Verkkokalvonrakenteiden koon määrittäminen: tutkimus silmänpohjavalokuvan suurennoksesta ja sen soveltamisesta reaktioaikaperimetrian kehittämiseen

LT Hanna-Mari Jauhonen, 3.000 €
Cis-urokaanihapon vaikutus silmän pinnan terveyteen

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 342 200 €

 

Vuodelle 2018 myönnetyt apurahat

 

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
Professori Nina Hautala, 15.000 €
UveiititPohjois-Suomessa

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Dosentti Ville Saarela, 30.000 €
Glaukooman riskitekijätpohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.000 €
Potilaan silmätutkimusennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto HeCES-BEST tutkimuksessa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Mari Mansikkamäki, 7.500 €
Näköhermon nystyäympäröivien suonikalvon melanoomien hoitotulokset Suomessa
Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

LL Riku Arvola, 8.000 €
Silmänsarveiskalvokudoksen paraneminen

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Susanna Jouhi, 8.000 €
Pientensuonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Mamunur Rashid Mohammed, 8.000 €
Suonikalvostonmelanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Elina Rantala, 8.000 €
Ylävatsan kaikukuvauksen jatietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeidentoteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa

Silmäsäätiön käyttörahasto
Dosentti Sirpa Loukovaara, 50.000 €
Diabeetikonvaikea-asteinen verkkokalvosairaus – potentiaaliset kliiniset lääkekehityskohteet

Dosentti Jukka Moilanen, 45.000 €
Samanaikaisestihaihtumista estävä ja kuivumiselta suojaava ulkoinen hoito kuivan silmänsyndroomaa varten

Dosentti Paula Summanen, 35.000 €
Silmänpohjanverisuonivaurio, valtimonkovetustauti ja retinopatia: diabetes ja muut vaaratekijät, vuorovaikutus ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Rana’a Al-Jamal, 25.000 €
1-Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2-BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinentutkimus

Professori Kai Kaarniranta, 20.000 €
Autofagia lääkehoidonkohteena silmänpohjan ikärappeuman kantasolumallissa

Dosentti Olavi Pärssinen, 20.000 €
Likinäköisyystutkimus

LL Mika Siuko, 8.000 €
Lymfosyyttienklonaliteettitutkimus näköhermotulehduksessa – jatkotutkimus

LL Ari-Pekka Ylilehto, 8.000 €
Neuvolaseulonnanonnistuminen heikkonäköisyyden tunnistamisessa ja hoidon tulokset Pirkanmaalla

LL Laura Knaapi, 2.500 €
Verkkokalvonyksityiskohtien koon määrittäminen silmänpohjavalokuvan avulla ja reaktioaikaan perustuvan näkökenttätutkimuksen kehittäminen
Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Asta Hautamäki, 3.000 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa käsiteltävien verisuonten kasvutekijää estävien lääkkeiden tehoon vaikuttavat geneettiset tekijät

LT Niko Kivinen, 3.000 €
Autofagian merkitys silmänpohjan ikärappeumalle

LT Minna Helin-Toiviainen, 3.000 €
Sidekalvon histopatologisten muutosten ennusteellinen merkitys primaarista avokulmaglaukoomaa ja eksfoliaatioglaukoomaa sairastavien potilaiden syvän sklerektomian ennusteelle

LT Pasi Vottonen, 3.000 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoverisuonikasvutekijän estäjillä: neurofysiologiasta kustannusvaikuttavuuteen

LT Kyösti Vihanninjoki, 3.000 €
Heidelberg Retina Tomograph glaukooman diagnostiikassa

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 335 000 €

 

Vuodelle 2017 myönnetyt apurahat

 

Märta jaAarne Koskelon rahasto
LT Riku Koivusalo, 15.000 €
Silmänpainettaalentavan Molteno3- implantin vaikutus sarveiskalvoon

LT Rana’a Al-Jamal, 15.000 €
1- Lasten januorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinentutkimus

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Kalle Nummi, 7.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964-2014

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Mohammed Mamunur Rashid, 8.500 €
Suonikalvostonmelanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Fabian Kananen, 8.500 €
Verkkokalvon Ikärappeumamuutokset monozygoottisilla kaksosilla, epigeneettisten ja elämäntapaerojen merkitys.

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Ahmad Sahraravand, 8.500 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Mika Siuko, 8.500 €
Lymfosyyttienklonaliteettitutkimus näköhermon tulehduksessa.

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Joni Turunen , 50.000 €
Suonikalvostonmelanooman perinnölliset riskitekijät

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagigeenit ja miRNA kosteassa silmänpohjan ikärappeumassa

Dosentti Nina Hautala, 35.000 €
Diabeettisenretinopatian varhaisdiagnostiikan kehittäminen:
Retinanmorfologiset muutokset ja niiden molekulaarinen säätely

LT Virva Hannula, 15.000 €
Kosteasilmänpohjan ikärappeuma ja elämänlaatu

Dosentti Johanna Liinamaa, 15.000 €
Verkkokalvonverisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

LKT, dosentti Paula Summanen, 15.000€
Silmänpohjanverisuonivaurio
Valtimonkovetustauti ja retinopatia: tyypin 1 ja 2 diabetes ja muut vaaratekijät, vuorovaikutus ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Tiina Leivo, 10.000 €
Silmäluomi-kyyneltie- ja orbitavammat

LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 8.500 €
Potilaansilmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto

LL Anna-Kaisa Haavisto, 8.500.€
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

LL Paula Niinimäki, 8.500 €
Silmäluomienokasolusyöpä Suomessa

LT Ilpo Tuisku, 8.000 €
Perinnöllinen sarveiskalvon eroosio-rappeuman fenotyypin ja genetiikka

LL Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näönalueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijän estäjähoidonaikana

LL Joel Pitkänen, 6.000 €
Papillankoko ja muoto: siihen vaikuttavat tekijät, korrelaatio kognitioon ja koulutustasoon, hypoplasian riskitekijät ja yhteys hermosäiekerroksenpaksuuteen Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimuksessa

LL Antti Riikonen, 6.000 €
Sarveiskalvotunto-kliininen tutkimus valikoiduissa potilasryhmissä

LL Olli Viitanen, 5.000 €
Visuaalisentoimintakyvyn ja ajoterveyden arviointi Ocusweep-laitteella silmänpohjanikärappeumaa sairastavilla potilailla

LL Laura Knaapi, 2.500 €
Silmäntaittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentänmittaustuloksiin

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Susanna Porela-Tiihonen, 3.000 €
Kaihileikkauksenjälkeinen toipuminen

LT Virva Hannula, 3.000 €
Diabeettisen retinopatian esiintyminen ja vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tyypin 1diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 313.500 €

 

Vuodelle 2016 myönnetyt apurahat

 

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Dosentti Mika Harju, 13 000 €
Syvä sklerektomian pitkäaikaistulosten selvitys 5 vuotta leikkauksen jälkeen

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
Dosentti Johanna Liinamaa, 13.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Dosentti Sirpa Loukovaara, 15.000 €
Proliferatiivisen diabeettisen retinopatian molekulaarinen patogeneesi –
Potentiaaliset lääkekehityskohteet

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Kalle Nummi, 7.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964-2014

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Mohammed Mamunur Rashid, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Petteri Ylinen, 7.500 €
Kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden esiintyvyys, niihin altistavat tekijät ja ennakoivan hoidon optimointi

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Satu Haikonen, 7.500 €
Uusia menetelmiä verkkokalvon dynaamisten verisuonimittausten analysointiin ja tulkintaan

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.500 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian ja
verkkokalvon verisuonitukokset HUS- alueella

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Rana’a Al-Jamal, 45.000 €
1- Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinen tutkimus

Professori Kai Kaarniranta, 30.000 €
Autofagia silmänpohjan ikärappeuman lääkityksen kohteena

LKT Olavi Pärssinen, 25.000 €
Likinäköisuustutkimus

Dosentti Nina Hautala, 20.000 €
Diabeettisen retinopatian seulonnan ja komplikaatioiden varhaisdiagnostiikan
kehittäminen

Dosentti Paula Summanen, 13.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa: valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Joni Turunen, 13.000 €
Suonikalvoston melanoomalle altistavat perinnölliset tekijät

Professori Juha Holopainen, 9.500€
Sarveiskalvon tulehdus

LL Anna-Kaisa Haavisto, 7.500 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

LL Asta Hautamäki, 7.500 €
Soluviestinnän välittäjäaine interleukiini-8:n tuotanto kosteaa ikärappeumaa sairastavilla potilailla

LL Antti Hemminki, 7.500 €
Lasten näöntutkimuspelin kehittäminen ja luotettavaksi tutkimismenetelmäksi todistaminen

LL Veli-Matti Kuronen, 7.500 €
Idiopaattinen orbitan inflammaatio (IOI) suomalaisessa väestössä

LL Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Francesco Dragoni, 5.000 €
TRAIL-proteiinin rooli silmän pinnan homeostaasissa

Mohamed Geneid, 5.000 €
Verkkokalvon verisuonien, hermosäiekerroksen ja makulan paksuuden sekä muiden silmän rakenteiden yhteys silmäsairauksiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksessa

LL Niko Kivinen, 5.000 €
Aiheuttaako kollageeni 18 puutos hiirillä ikääntymiseen liittyen verkkokalvon pigmenttiepiteelin toimintahäiriöitä?

LL Minna Kumpula, 5.000 €
Kaihin ja jälkikaihin vaikutus silmän verkkokalvon OCT (Optical Coherence Tomography) -kuvauksiin

LL Juha-Matti Lindholm, 5.000 €
Anti-VEGF hoito silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

LL Ahmad Sahraravand, 5.000 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Elina Koskela, 3.000.€
Aivovaltimoaneurysmien neuro-oftalmologiset manifestaatiot

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 314.500 €

 

Vuodelle 2015 myönnetyt apurahat

 

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Dosentti Ville Saarela, 17.500 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Merja Hurskainen, 13.000 €
Kollageenin XV ja XVIII merkitys proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Minna Kurkinen, 7.500 €
Terrienin marginaalisen sarveiskalvodegeneraation diagnostiset kriteerit, kliiniset ja kuvantamislöydökset

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Jussi Paterno, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitovaste ja hoidon vaikuttavuus Tampereen ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Elina Koskela, 7.500 €
Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysma-potilailla

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Martin Täll, 7.000 €
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Ranaa Al Jamal, 30.000 €
1. Suonikalvoston melanooma lapsilla ja nuorilla.
2. BAPI proteiinipuutoksen etsiminen histopatologisesti suonikalvoston melanoomassa.

LL Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijä-hoidon aikana

LL Sophia Gräsbeck, 7.000 €
Lapsuus- ja nuoruusiässä tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden retinopatia

LL Thomas Gräsbeck, 7.000 €
Silmänpohjavalokuvaus diabeettisen retinopatian seulontamenetelmänä 10–18 vuotiailla tyypin 1 diabeetikoilla

Dosentti Juha Holopainen, 35.000 €
Uusia hoitomuotoja sarveiskalvorappeumiin

LL Hanna-Mari Jauhonen, 7.500 €
Cis-urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagia ja inflammasomit silmänpohjan ikärappeuman patogeneesissa

LL Terhi Kalema, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

Dosentti Johanna Liinamaa, 40.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Dosentti Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikea-asteisessa diabeettisessa retinopatiassa

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LL Kalle Nummi, 6.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964–2014

LL Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermon vasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 306 500 €

 

Vuodelle 2014 myönnetyt apurahat

 

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LT Ville Saarela, 15.000 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

LT Juha Välimäki, 10.000 €
Glaukoomaimplantti-kirurgian epäonnistumiseen johtavat kudosreaktiot

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Tiina Leivo, 11.000 €
Endonasaalinen dakryokystorinostomia akuutissa kyynelpussin tulehdusvaiheessa: randomisoitu, kontrolloitu tutkimus

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Janne Kytö, 7.000 €
Verkkokalvon verisuonten varhainen valtimonkovetustauti ja retinopatia tyypin 1 diabetesta sairastavilla: muutosten mahdollinen vuorovaikutus ja yhteys muihin elinmuutoksiin

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Virva Hannula, 7.500 €
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Jussi Paterno, 7.500 €
Verinäytteistä määritettävät biomarkkerit silmänpohjan ikärappeumassa

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Elina Koskela, 7.500 €
Väitöskirja-apuraha: Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysma-potilailla – yhden vuoden prospektiivinen tutkimus

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Vesa Aaltonen, 7.500 €
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

LT Ranaa Al Jamal, 30.000 €
Suonikalvoston melanooma suomalaisilla lapsilla ja nuorilla, Euroopan Monikeskus, yhteinen tutkimus
Suonikalvoston melanooma yli 80-vuotiailla, kliiniset tunnusmerkit, ennuste ja hoidon tulokset

LL Riku Arvola, 7.500 €
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

LT Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 €
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Silmänpohjan ikärappeuman genotyypin vaikutus autofagian säätelyyn pigmenttiepiteelisoluissa

LL Terhi Kalema, 7.500 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

LT Kati Kinnunen, 45.000 €
Tulehduksen ja hypoksian rooli diabeteksesta aiheutuvan silmänpohjan keskeisen alueen turvotuksen patofysiologiassa ja diabeettisen silmänpohjasairauden syntyyn vaikuttavien ennusmerkkien arvioiminen OCT:ssa

LT Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikeata diabeettista retinopatiaa sairastavilla potilailla

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LT Sirkka-Liisa Rudanko, 10.000 €
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

LL Mika Siuko, 15.000 €
Minoptic-tutkimus

LKT Paula Summanen, 15.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa, valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Antti Viljanen, 12.000 €
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

LL Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermovasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa
Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Juha Hagman, 3000 €
Resurssien käyttö avokulmaglaukooman hoidossa Suomessa: 11-vuotinen retrospektiivinen analyysi

LT Kustaa Hietala, 3.000 €
Risk factors for retinopathy in type 1 diabetes

LT Aila Riusala, 3.000 €
Structural and Functional Findings in Exudative Age-related Long-term Macular Degeneration

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 328 000 €

 

Vuodelle 2013 myönnetyt apurahat

 

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LL Anni Piirtola, 7.000 euroa
Glaukooman kehittyminen, eteneminen ja hoito uveamelanoomasilmissä

LT Ville Saarela, 15.000 euroa
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

LT Anu Vaajanen, 12.000 euroa
Silmän paikallinen angiotensiinijärjestelmä – uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LKT Waldir Neira, 8.000 euroa
Sarveiskalvotunto: Sarveiskalvon tunnon arviointi silmäsairauksien tai silmäleikkausten jälkeen, jotka vaikuttavat hermojen järjestäytymiseen ja aktiivisuuteen.

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Asta Hautamäki, 7.000 euroa
VEGF-estäjät eksudatiivisen verkkokalvon ikärappeuman hoidossa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Laura Knaapi, 5.000 euroa
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Virva Hannula, 7.000 euroa
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Hanna-Mari Jauhonen, 7.000 euroa
Cis-Urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Salme Vannaksen rahasto 
LL Piret Vares, 5.000 euroa
Orbitan alueelle kohdistuvien leikkausten evaluointi

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Vesa Aaltonen, 10.000 euroa
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

LT Ranaa Al Jamal, 12.000 euroa
Sädetys, Retinopatian Patogeneesi Apogenes, Levysädehoidetun suonikalvoston melanooman ja hoitovaihtoehtojen arviointi

LL Riku Arvola, 7.000 euroa
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

LT Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 euroa
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle
Dosentti Juha Holopainen, 35.000 euroa
Kyynelneste, rakenteesta toimintaan

LL Petri Järventausta, 7.000 euroa
C4 puutokset ja HLA-riskitekijät limbaalisissa tulehdussairauksissa

Professori Kai Kaarniranta, 25.000 euroa
Autofagikinaasit lääkekohteena silmänpohjan ikärappeumassa

LT Johanna Liinamaa, 25.000 euroa
Verkkokalvon verisuonten yhteys yleiseen terveydentilaan Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa
MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.000 euroa
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LT Sirkka-Liisa Rudanko, 8.000 euroa
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

LKT Sanna Seitsonen, 12.000 euroa
Luteiinia sitovan proteiinin StAR-geenin vaikutus silmänpohjan ikärappeuman esiintymiseen

LL Mika Siuko, 15.000 euroa
Minoptic-tutkimus

LL Martin Täll, 7.000 euroa
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

LT Antti Viljanen, 12.000 euroa
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

LL Pasi Vottonen, 7.000 euroa
Eri sairauksissa esiintyvän silmänpohjan turvotuksen hoidoksi annetun anti-VEGF-estäjän infektiohoitojen vaikutus näköaivokuoren sähköisiin vasteisiin ja plastisiteettiin

LL Ari-Pekka Ylilehto, 6.000 euroa
Molteno 3-implantti glaukooman ensisijaisena kirurgisena hoitona – kliininen retrospektiivinen pilottitutkimus

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Juhani Pietilä, 3.000 euroa
Sarveiskalvon LASIK -läpän tekeminen: Mikrokeratomista femtosekuntilaseriin

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 283.000 euroa