Lisätietoja

Lisätietoja

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja –vikoja koskevien tieteellisten tutkimusten edistäminen ja tukeminen maassamme.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

* jakaa apurahoja silmätautien erikoislääkäreille tai sellaisiksi erikoistuville joko kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa opiskelua tai tieteellistä tutkimustyötä varten

* antaa tunnustuspalkintoja alalla ansioituneille henkilöille

* julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaisen julkaisemista maassamme

* ylläpitää tai tukee alan ammattikirjastoja

* avustaa alan tieteellisten tutkimusvälineiden hankkimisessa

* ylläpitää tai avustaa silmälääketieteellistä tutkimustyötä harjoittavia laitoksia maassamme

* edistää suomalaista silmälääketieteen tutkimusta tukemalla tutkijavierailuja, sekä

* toteuttaa tarkoitustaan muilla vastaavilla tavoilla.