Mera information

Silmäsäätiös syfte är att främja och stöda forskning i ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel i vårt land.

 

Stiftelsen ska för att implementera sitt syfte:

* ge ut stipendier till specialistläkare i ögonsjukdomar eller de som vill bli specialistläkare i ögonsjukdomar, för studier eller vetenskaplig forskning antingen i hemlandet eller utomlands

* dela ut erkännanden för meriterade personer i branschen

* publicera litteratur i branschen eller stöda publicering av sådan i vårt land

* driva eller stöda bibliotek i branschen

* biträda vid anskaffning av vetenskaplig forskningsutrustning i branschen

* driva eller stöda inrättningar som utövar forskning i ögonmedicin i vårt land

* främja finsk forskning inom ögonmedicin genom att stöda besök av forskare, samt

* implementera sitt syfte på övriga motsvarande sätt.