Avslutade forskningar

 

På denna sida publiceras sammanfattningar av avslutade forskningar som Silmäsäätiö har gett ekonomiskt stöd. I sammanfattningen finns det en länk till en artikel som forskaren själv skrivit och där man kan läsa mer om forskningen och dess slutsatser.  Det allmänna målet är att hitta eventuella nya behandlingsmetoder, nya mediciner eller rentav botemedel till specifika ögonsjukdomar eller ögonskador som påverkar ögonhälsan.


Diagnostik, behandling och prognos för små uveala melanom

MD Susanna Jouhi utexaminerades  till medicine doktor i januari 2021 och kommer att bli färdig specialistläkare i ögonsjukdomar hösten 2021.

Ämnet för Jouhis doktorsavhandling var Diagnostik, behandling och prognos för små uveala melanom

I avhandlingen undersökte doktor Jouhi teman med anknytning till diagnostisering, behandling och prognoser för små melanom i åderhinnan. Åderhinnan är ett av de tre skikten i ögats druvhinna (uvea). Uvealt melanom är den vanligaste typen av elakartad tumör i ögat hos vuxna. Dess incidens i norra Europa är en av de högsta i världen. Den åldrande befolkningen bidrar till att sjukdomen blir vanligare.

Av undersökningen framgick betydelsen av tidig diagnos samt effektiv och snabb behandling och uppföljning av upptäckt melanom. Melanom i åderhinnan behandlas vanligtvis med en strålplatta som placeras på ögats yta. Med hjälp av plattan försöker man få tumören att skrumpna och orsaka så lite skada som möjligt på ögats övriga funktion. Undersökningen bekräftade också hypotesen att redan tumörer på över 3 mm bildar metastaser och därför är det välmotiverat att inleda behandling i ett tidigt skede. Storleken på den strålplatta som används vid behandlingen, 10 mm eller 15 mm, är inte avgörande för huruvida tumören kan elimineras, men fördelen med den mindre plattan är att synen bevaras bättre.

Den engelskspråkiga avhandlingen kan läsas i sin helhet här och en sammanfattning på svenska finns här.