Forskning och projekt

Forskning och projekt som Silmäsäätiö stöder 

I detta avsnitt presenteras forskningar och projekt till vilka Silmäsäätiö beviljat stipendier. Alla de forskningar och projekt som får stöd från Silmäsäätiö hittas på sidan beviljade stipendier.

På sidan pågående forskningar berättar forskare närmare om sitt forskningsämne och om den pågående forskningen.

På sidan avslutade forskningar redogörs för vetenskapliga resultat, insikter och metoder som befrämjar ögonhälsa, medicinering och god medicinsk praxis.