Historik

Suomen Silmälääkäriyhdistys ry fick år 1959 som donation av Oy Instrumentarium 200.000 mark och professor  Mauno Vannas donerade 100.000 mark som startkapital till en självständig stiftelse, vars syfte skulle vara att främja forskning i ögonmedicin i vårt land. Projektet för att grunda en stiftelse leddes av idéns fader, professor Mauno Vannas, professor Signe Löfgren, ordförande för Silmälääkäriyhdistys medicine licentiat Birgitta Knape och föreningens sekreterare, professor Jorma Castren.

Stiftelsen fick tillstånd för sin verksamhet och registrerades i stiftelseregistret år 1960. Den högsta beslutanderätten i stiftelsen utövas av förvaltningsrådet, med representanter för ögonmedicin och dessutom näringslivet och övriga donatorer. I Silmäsäätiös styrelse finns även expertis inom ögonmedicin och affärslivet.

Stiftelsens kapital har byggts upp av donationer och avkastning från tillgångarna.