Förvaltning

Silmäsäätiös styrelse

Docent Jukka Moilanen, ordförande
EM Arto Meitsalo, vice ordförande

Docent Anna Majander
EM, JK Pauliina Rannikko
EM Sami Saarnio
Docent Mika Harju

 

 

Silmäsäätiös delegation

Kommerseråd Jyrki Liljeroos, ordförande
Professor Leila Laatikainen, vice ordförande

Professor Tero Kivelä
Professor Juhani Härmä
Bergsråd Matti Kavetvuo
Professor Hannu Sariola
Styrelsens ordförande Raimo Voipio
Professor Ilkka Immonen
Vicehäradshövding Harriet Rydberg
Docent Päivi Puska

 

Silmäsäätiös ombud

Politices magister Roy Siljamäki

Silmäsäätiös revisor

BDO Oy – CGR, OFGR Ari Lehto