Historia

Silmäsäätiön historia

Suomen Silmälääkäriyhdistys ry sai vuonna 1959 lahjoituksena Oy Instrumentariumilta 200.000 ja professori  Mauno Vannakselta 100.000 markkaa alkupääomaksi itsenäiselle säätiölle, jonka tarkoituksena olisi silmälääketieteellisen tutkimuksen edistäminen maassamme. Säätiön perustamishanketta vetivät idean isä, professori Mauno Vannas, professori Signe Löfgren, Silmälääkäriyhdistyksen puheenjohtaja lääketieteen lisensiaatti Birgitta Knape ja yhdistyksen sihteeri, professori Jorma Castren.

Säätiö sai luvan aloittaa toimintansa ja se merkittiin säätiörekisteriin vuonna 1960. Säätiön ylintä päätösvaltaa käyttää hallintoneuvosto, jossa on silmälääketieteen edustajien lisäksi elinkeinoelämän ja muiden lahjoittajatahojen edustajia. Silmäsäätiön hallituksessa on myös sekä silmälääketieteen että talouselämän asiantuntemusta.

Säätiön pääoma on karttunut vähitellen lahjoitusten avulla ja omaisuuden tuotolla.