Hae apurahaa

Hae apurahaa

Hakulomake

Käytännön ohjeet hakijalle

 

Silmäsäätiö julistaa haettavaksi apurahat silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tutkimustyön edistämiseksi. Apurahoja voivat hakea silmätautien erikoislääkärit ja sellaisiksi aikovat.

 

Vuoden 2025 apurahat ovat haettavissa 1.9.2024 kello 12.00 – 30.9.2024 kello 23:59.

 

Lue huolellisesti käytännön ohjeet hakijalle ja alla olevat ohjeet ennen kuin täytät hakulomakkeen, erityisesti tehdäksesi oikean valinnan yksi- ja useampivuotisten apurahojen välillä! Säätiö suosii useampivuotisia myöntöjä. Säätiö voi harkintansa mukaan toisaalta myöntää useampivuotiseksi haetun apurahan yksivuotisena.

Vain sähköiset, järjestelmän kautta määräaikaan mennessä jätetyt, hakemukset otetaan huomioon. Ole ystävällinen ja hae apurahaa tällä hakulomakkeella.

Edellytyksenä apurahan myöntämiselle väitöskirjahankkeeseen on hankkeen rekisteröinti ja yksi julkaistavaksi hyväksytty osatyö, tai muu vastaava selvitys. Mikäli kyseessä on prospektiivinen tutkimus, edellytyksenä on, että tavoiteaineistoa on kerättynä vähintään 30 % vaikka osatöitä ei vielä ole julkaistu.

Hakijan edellytetään esittävän tutkimustyönsä aiheen siten, että se on kansantajuisesti hyvin ymmärrettävissä.  Apurahan saaneesta tutkijasta saatetaan tehdä Silmäsäätiön sivuille esittely tai video, jossa tutkija ja tutkimuksen aihe saadaan yleisölle havainnollistettua.  Tutkimuksen päätyttyä tutkimustyön aikana löydetyt uudet ratkaisut ja päätelmät saatetaan mahdollisesti esittää yleisölle siten, että aikaansaannos on kansantajuisesti ilmaistu.

 

Apurahat on jaettu kolmeen ryhmään:

1. Isot hankeapurahat

Hankeapuraha on tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettävä yksivuotinen apuraha, jonka suuruus voi olla tyypillisesti enintään 50.000 euroa.

Tutkimusryhmän johtajan tulee olla silmätautien erikoislääkäri. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa tutkimusryhmän johtajan ja mahdollisesti muiden tutkijoiden päätoiminen tutkimustyö sekä tutkimuslaitteiden ja muiden tutkimuskulujen rahoitus, ja sen käytöstä on tehtävä sopimus ko. tutkimuslaitoksen kanssa. Hankeapurahalla tuetaan erityisesti tutkimuksia, joissa pyritään avaamaan uusia tutkimuskohteita, ja tutkimushankkeita, joissa on tutkijakoulutuksessa väitöskirjaoppilaina silmätautien erikoislääkäreitä tai sellaisiksi aikovia.

2. Kaksi- ja kolmivuotiset tutkimusapurahat

Apuraha haetaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi, apurahan suuruus voi olla enintään 15.000 euroa vuodessa. Päätös tehdään ehdollisena siten, että toisen ja kolmannen vuoden osuudet apurahasta maksetaan hyväksyttyä tutkimusselontekoa vastaan. Säätiön hallitus varaa mahdollisuuden myöntää apuraha lyhemmäksi kuin haetuksi ajaksi.

3. Yksivuotiset apurahat

Hae yksivuotiasta apurahaa vain, jos arvioit tutkimuksen valmistuvan sen turvin niin, että uutta apurahaa ei tarvita. Muussa tapauksessa hae kaksi- tai kolmivuotista apurahaa! Yksivuotisen apurahan suuruus voi olla enintään 15.000 euroa vuodessa.

Kaikkiin apurahakategorioihin kuuluva apurahan henkilökohtainen osuus on pääsääntöisesti tarkoitettu päätoimiseen tutkimustyöhön virkavapaalla hakijan päätoimesta, mistä on tilityksen yhteydessä toimitettava todistus tai muu hyväksyttävä selonteko.

Kaikkien apurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että tutkijalle aikaisemmin myönnetyistä apurahoista on toimitettu säätiön hallitukselle hyväksytty selvitys tai väliraportti. Selvitys on annettava apurahan nostamista seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä tai uutta apurahaa haettaessa.

Myönnetty apuraha peruuntuu, mikäli sitä ei ole nostettu viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa apurahapäätöksestä.

Silmäsäätiön asiamies Roy Siljamäki antaa tarvittaessa lisätietoja. Hänen sähköpostiosoitteensa on asiamies[at]silmasaatio.fi ja puhelinnumeronsa 040 770 3337.

 

Silmäsäätiön hallitus