Ansök om stipendium

ANSÖK OM STIPENDIUM

Silmäsäätiö ger ut stipendier för att främja forskningsarbete som gäller ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel. Stipendierna kan sökas av specialistläkare på ögonsjukdomar och de som vill bli specialistläkare på ögonsjukdomar.

 

Silmäsäätiös ansökan om stipendier för 2025 börjar den 1. September 2024 klockan 12.00 och slutar den 30. September 2024 klockan 23.59. 

 

Läs noga anvisningarna för sökande och anvisningarna nedan innan du fyller i ansökningsblanketten, särskilt för att välja mellan stipendium för ett eller flera år! Stiftelsen prioriterar att bevilja stipendium för flera år. Stiftelsen kan efter övervägande däremot bevilja för bara ett år ett stipendium som sökts för flera år.

Enbart digitala ansökningar som lämnats inom den utsatta tiden beaktas. Vid ansökningen vänligen gå till den motsvarande finskpråkiga sidan: Hae apurahaa.

En förutsättning för att bevilja stipendium för ett doktorsavhandlingsprojekt är att projektet registreras och att ett delarbete godkänts för publicering, eller annan motsvarande utredning. Om det är fråga om en prospektiv undersökning, är förutsättningen att minst 30 procent av materialet insamlats fastän delarbeten ännu inte har publicerats.

Den sökande förutsätts presentera ämnet för undersökningen så att det kan förstås av den breda allmänheten.  En presentation eller video kan göras för Silmäsäätiös webbplats om den forskare som fått stipendium, där forskaren och forskningsämnet belyses.  Då forskningen avslutats kan de lösningar och konklusioner som undersökningen lett till eventuellt presenteras på ett sätt som allmänheten förstår.

 

Stipendierna indelas i tre grupper:

  1. Stora projektstipendier

Ett projektstipendium är ett stipendium för ett år som beviljas en forskare eller forskargrupp. Beloppet är högst 50 000 euro.

Den som leder forskningsgruppen ska vara specialistläkare i ögonsjukdomar. Syftet med stipendiet är att möjliggöra forskning i huvudsyssla för forskningsgruppens ledare och eventuellt övriga forskare samt att finansiera forskningsutrustning och övriga forskningskostnader, och om användningen av stipendiet ska ingås ett avtal med forskningsinrättningen i fråga. Projektstipendiet är ett stöd särskilt för forskning som undersöker nya forskningsämnen och för forskningsprojekt där man inom forskarutbildningen har doktorander som är specialistläkare i ögonsjukdomar eller vill bli specialistläkare i ögonsjukdomar.

  1. Forskningsstipendier för två eller tre år

Stipendium kan ansökas för två eller tre år, och beloppet är högst 15 000 euro per år. Beslutet innehåller ett villkor om att andelarna för det andra och tredje året betalas efter att en godkänd forskningsutredning inlämnats. Stiftelsens styrelse behåller möjligheten att bevilja stipendium för en kortare tid än den som ansökts.

  1. Stipendium för ett år

Ansök om stipendium för ett år enbart om du bedömer att forskningen blir klar inom ett år och inget ytterligare stipendium behövs. I annat fall ska du ansöka om stipendium för två eller tre år! Beloppet på ett stipendium för ett år kan vara högst 15 000 euro per år.

Den personliga andelen i stipendiet inom alla stipendiekategorier är huvudsakligen avsedd för forskningsarbete i huvudsyssla under tjänsteledighet från den sökandes huvudsyssla, och ett intyg eller annan godtagbar utredning ska lämnas vid betalningen.

En förutsättning för att bevilja stipendium är attt en godkänd utredning eller mellanrapport lämnats till stiftelsens styrelse om tidigare beviljade stipendier. Utredningen ska ges innan utgången av det påföljande kalenderåret efter att ett stipendium betalats eller vid ansökan om ett nytt stipendium.

Ett beviljat stipendium återkallas om det inte tagits ut senast två (2) år efter stipendiebeslutet.

Silmäsäätiös ombud Roy Siljamäki ger vid behov mera information. Hans e-postadress är asiamies[at]silmasaatio.fi och telefonnumret är 040 770 3337.

 

Silmäsäätiös styrelse