Toimintakertomus

Toimintakertomukset

Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

SÄÄTIÖN 64. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Säätiö on vuoden 2023 aikana jakanut apurahoja, palkintoapurahoja ja toiminut muilla tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 663 585 euroa (663 941 euroa) ja niitä jaettiin 398 196 euroa (329 750 euroa) 24 (22) tutkijalle tai tutkimusryhmälle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

 • isot hankeapurahat (suuruus enintään 50 000 euroa), seitsemän tutkijaa
 • 2–3-vuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), neljä tutkijaa
 • yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), 10 tutkijaa
 • palkintoapurahat (suuruus 3 000 euroa), neljä tutkija

Apurahojen haettu yhteissumma pysyi ennallaan ja koko jaettu apurahojen summa nousi edellisten vuoden summasta. Tämä johtui lähinnä siitä, että isoja hankeapurahoja jaettiin kaksi kappaletta edellistä vuotta enemmän.

Apurahoja jaettiin vuonna 2023 seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto

 Professori Nina Hautala OYS, 35 000 euroa; Artificial intelligence-based algorithms in automated detection of diabetic retinopathy, age-related macular degeneration and glaucoma.

Apulaisprofessori Mika Harju, HUS, 13 396 euroa; Syvä sklerektomia matalapaineglaukoomassa – 13 vuoden seuranta.

 

Märta ja Aarne Koskelon rahasto

Professori Kai Kaarniranta KYS, 35 000 euroa. Autofagian multiomiikka silmänpohjan ikärappeumassa.

 

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LT Elina Karvonen HUS, 35 000 euroa; Karsastavien aikuispotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu.

 

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

Dosentti Jukka Moilanen HUS, 35 000 euroa: Kyynelnesteen ominaisuudet silmän pinnan hyvinvoinnissa ja hoitokeinojen etsimisessä.

 

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

Dosentti Ville Saarela OYS, 35 000 euroa; Ympäristö- ja perintötekijöiden vaikutus silmäterveyteen.

 

Professori Erkki Tuovisen rahasto

Dosentti Paula Summanen HUS, 50 000 euroa; HUS Silmätautien linjan järjestämä diabeettisen retinopatian seulonta- ja seurantakuvaus: nykytila ja koneoppimisen mahdollisuudet. (HUSDRM).

 

Professori Salme Vannaksen rahasto

Dosentti Hannele Uusitalo–Järvinen, TAYS, 35 000 euroa; Verkkokalvon verisuonituksen säätely.

 

Satu Tiivolan rahasto

M.Sc of Ophthalmology Medicine & Surgery Rasha Moustafa, TAYS, 7 000 euroa; Seeing Through Their Eyes”: Personalized Vision Rehabilitation & Eye Disease Management -A Holistic Approach with Adjustable Extended Reality (XR).

LL Laura Uimonen, OYS, 7 000 euroa; Kapsulaariglaukooman aiheuttama sairastavuus ja näkövammaisuus.

LL Aleksandra Poluianova, HUS KYS, 15 000 euroa; Tolerability and efficiency of silica microparticle gels as drug delivery vehicles.

 

Silmäsäätiön käyttörahasto

LL Minna Ruutila, HUS, 9 000 euroa; Terrienin marginaalinen sarveiskalvorappeuma.

LL Pekko Hujanen, TAYS, 8 800 euroa; Kolmen merkittävän silmäsairauden hoidon arkivaikuttavuus – kostea ikärappeuma, glaukooma ja kaihi.

LL Maija Huuskonen, TAYS, 6 000 euroa; Kantasoluista erilaistetuilla endoteelisoluilla tehtävä sarveiskalvon endoteelisiirto: toiminnallisuuden osoitus rottamallilla in vivo.

LL Fredrika Koskimäki, OYS, 10 000 euroa; Silmän etuosan sairauksien perinnöllinen tausta – genominlaajuinen assosiaatiotutkimus.

LL Peeter Kuddu, HUS, 3 000 euroa; Kaihileikkauksen vaikutus pseudoeksfoliaatiopotilaiden silmänpainetasoon, näöntarkkuuteen, glaukooman etenemiseen ja silmän rakenteisiin.

LL Petri Mäkinen, TAYS, 7 000 euroa; Potilastyytyväisyys ja muutokset kyynelnesteproteomiikassa sarveiskalvoon tehtävän taittovirhekirurgian jälkeen.

LL Eeva Ojanen, HUS, 15 000 euroa; Eksfoliaatioglaukooman hoitomuodot.

LL Mira Siiskonen, OYS, 6 000 euroa; Lasten uveiitit.

LL Joonas Taipale, TAYS, 9 000 euroa; Alentunut näkökyky ja näkövammaisuus Suomessa – vaikutus yksilön taloudelliseen selviytymiseen, elämänlaatuun sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön sekä kustannuksiin.

Dosentti Raimo Tuuminen, HUS, 10 000 euroa; Kaihileikkauksen tekomykiövalinnan vaikutus liitännäissilmäsairauksien ilmaantuvuuteen ja etenemiseen sekä yleisterveyteen.

 

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraharahasto silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Claudia Taipale, HY, 3 000 euroa; Silmänpohjan ikärappeuma: anti-VEGF hoidon optimointi ja elämänlaatu kaihileikkauksen jälkeen

LT Katri Stoor, OY, 3 000 euroa; Vertailututkimuksia Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimuksessa

LT Joonas Wirkkala, OY, 3 000 euroa; Proliferatiivisen diabeettisen retinopatian ja diabeettisen makulaturvotuksen hoitotulokset

LT Juhani Kalsi, UEF, 3 000 euroa; Terveyteen liittyvät riskitekijät tieliikenteessä

Säätiön yleisötilaisuus ajankohtaisista silmäsairauksista

Säätiö järjesti 16.11.2023 Seinäjoella yleisötilaisuuden ”Silmäsairauksien kehittyvää hoitoa – Silmäsäätiö tutkimusta tukemassa”

Tilaisuudessa seuraavat puhujat alustivat keskustelua:

 • Lääketieteen tohtori, ylilääkäri Juha Hagman aiheesta ”Ajankohtaista silmänpainetaudista”
 • Silmätautien erikoislääkäri, LL Jukka Kurikka aiheesta ”Harmaakaihi”
 • Silmätautien erikoislääkäri, LL Päivi Varonen aiheesta ”Silmänpohjan kostea ikärappeuma”

Yleisöä oli luentosalissa ja striimin kautta runsaasti. Kaikki esitykset löytyvät tallennettuina säätiön kotisivuilta osoitteessa:

https://www.xn--silmsti-8waba4r.fi/silmasairauksien-kehittyvaa-hoitoa-seinajoen-yleisotilaisuus/

Lahjoitukset

Kotisivujen lahjoita-toiminnon kautta säätiölle lahjoitettiin yhteensä 6 392 euroa vuoden 2023 aikana.

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2023 päättyessä oli 19 440 669,99 euroa (2022 18 825 775,32 euroa) ja säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo noin 21,7 miljoonaa euroa (tilillä olevat varat sisältyvät lukuun). Vuoden aikana koko sijoitussalkun markkina-arvo nousi 8 %.

Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna 69,0 % (64,6 %), korkomarkkinoille 6,8 % (7,6 %), kiinteistörahastoihin 8,5 % (11,1 %), metsärahastoon 7,7 % (8,0 %) ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 7,2 % (7,0 %). Käteisenä oli 0,9 % (1,7 %).

Tilikauden tulos oli 430 634,00 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos selittyy pääosin sijoitussalkussa tehdyistä kirjanpitoteknisistä arvonalennusten palautuksista.

Hallinto

Valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

 • Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2024
 • Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2024

 

 • Professori Tero Kivelä, toimintakausi päättyy 2024
 • Professori Juhani Härmä, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Professori Ilkka Immonen, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Dosentti Päivi Puska, toimintakausi päättyy vuonna 2026
 • Varatuomari Harrieth Rydberg, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio, toimintakausi päättyy vuonna 2026

Valtuuskunnan toimintakausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Biomedicumissa, Helsingissä 21.3.2023.

Hallitukseen ovat kuuluneet:

 • Dosentti Jukka Moilanen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2019 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • KTM Arto Meitsalo, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Apulaisprofessori Mika Harju, jäsen vuodesta 2021 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2024
 • Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2026
 • KTM Sami Saarnio, jäsen vuodesta 2020 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2026
 • KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2024

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kolme vuotta.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta.

Silmäsäätiön tilintarkastaja:

Säätiön tilintarkastajana vuonna 2023 toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT, Ari Lehto.

Silmäsäätiön asiamies ja taloushallinto:

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi VTM Roy Siljamäki. Säätiön toimisto sijaitsi osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Silmäsäätiö on mukana silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden tohtoritutkijapoolissa.

Silmäsäätiön lisäksi poolissa ovat mukana seuraavat säätiöt:

 • Evald ja Hilda Nissin säätiö
 • Glaukooma Tukisäätiö LUX
 • Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
 • Silmä- ja kudospankkisäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen. Vuonna 2023 poolista jaettiin kaksi apurahaa. Silmäsäätiön euromääräinen osuus poolin apurahamaksuista oli 20 100 euroa.

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehelle oli maksettu palkkaa ja etuuksia 39 060 euroa.

Hallituksen jäsenille oli maksettu kokouspalkkioita 14 350 euroa.

Hallituksen jäsen Jukka Moilasen vetämälle työryhmälle oli jaettu apurahaa 35 000 euroa aiheeseen ” Kyynelnesteen ominaisuudet silmän pinnan hyvinvoinnissa ja hoitokeinojen”.

Hallituksen jäsen Mika Harjun vetämälle työryhmälle oli jaettu apurahaa 13 396 euroa aiheeseen ”Syvä sklerektomia matalapaineglaukoomassa – 13 vuoden seuranta”.

Hallituksen jäsenet Jukka Moilanen ja Mika Harju jääväsivät itsensä asianmukaisesti päätöksenteossa yllä olevien apurahojen osalta ja muutoinkin heidän apurahapäätöksensä käsiteltiin samoin ehdoin ja perustein kuin muutkin säätiön apurahat.

Muita lähipiiritapahtumia ei ole ollut.

Vuoden 2024 näkymät ja tulevaisuuden uhkakuvat

Silmäsäätiön perustehtävään eli silmätauteja koskevien tutkimusten tukemiseen ei ole suunniteltu muutoksia. Toimintaympäristön salliessa apurahoja tullaan myöntämään noin 400 000 eurolla.

Säätiö on miettinyt ja käsitellyt vuoden aikana toimintansa strategiaa, apurahojen kohdistamista ja apurahansaajien yhdenmukaista ja tasavertaista kohtelua

Syksylle 2024 on suunnitteilla yleisöluento silmäsairauksista ja niiden hoidosta. Tilaisuus suunnitellaan pidettäväksi Silmälääkäriyhdistyksen syyskoulutuspäivien yhteydessä 3.10.2024 Turussa.

Sijoitussalkun perusallokaatioon ei ole suunnitteilla muutoksia. Silmäsäätiön varojen sijoittamisessa otetaan huomioon sijoitusten tehokkuus ja turvallisuus. Tammikuussa 2024 osakkeiden hinnat ovat kallistuneet ja sijoitussalkun markkina-arvo täten noussut. Ajan mittaan säätiön toimintaan negatiivisesti voi vaikuttaa sijoitusten arvojen alentuminen; sen voisi aiheuttaa muun muassa Ukrainan sodan laajentuminen tai pitkään jatkuva taantuma. Näihin uhkakuviin säätiö on varautunut sijoitusriskejä hajauttamalla ja riittävän isolla likviditeetillä.

Vuoden 2024 aikana hallitus suunnittelee kokoontuvansa kuusi kertaa ja valtuuskunta yhden kerran.

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

SÄÄTIÖN 63. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Säätiö on vuoden 2022 aikana jakanut apurahoja, palkintoapurahoja ja toiminut muilla tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 663 941 euroa ja niitä jaettiin 329 750 euroa (481 950 euroa) 22 (27) tutkijalle tai tutkimusryhmälle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

 • isot hankeapurahat (suuruus enintään 50 000 euroa), viisi tutkijaa
 • 2–3-vuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), kolme tutkijaa
 • yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), 11 tutkijaa
 • palkintoapurahat (suuruus 3 000 euroa), kolme tutkija

Apurahojen haettu yhteissumma ja jaettu summa laskivat edellisten vuoden summasta. Viime vuonna haettiin ennätyksellisen paljon apurahoja. Tämä johtui siitä, että pahimman koronaepidemian jälkeen kliinisten tutkimusten tekeminen oli jälleen mahdollista.

Apurahoja jaettiin vuonna 2022 seuraavasti:

 

Torsten ja Lea Laineen rahasto

 LL Pekko Hujanen TAYS, 6 600 euroa
Kolmen merkittävän silmäsairauden hoidon arkivaikuttavuus – kostea ikärappeuma, glaukooma ja kaihi.

Dosentti Ville Saarela OYS, 30 000 euroa
Glaukooman riskitekijät pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa.

 

Märta ja Aarne Koskelon rahasto

Professori Nina Hautala OYS, 35 000 euroa.
Diabeettisen makulaturvotuksen ja kostean ikärappeuman hoidon tuloksia tosielämästä.

Dosentti Raimo Tuuminen Kotka, 10 000 euroa, post doc apuraha
Kaihileikkauksen varhais- ja myöhäiskomplikaatioiden merkitys näönkäyttöön ja elämänlaatuun.

 

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Joonas Taipale TAYS, 9 000 euroa
Alentunut näkökyky ja näkövammaisuus Suomessa – vaikutus yksilön taloudelliseen selviytymiseen, elämänlaatuun sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön sekä kustannuksiin.

 

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

LL Minna Ruutila HUS, 9 000 euroa
Terrienin marginaalinen sarveiskalvodegeneraatio.

 

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

Professori Sirpa Loukovaara HUS, 50 000 euroa
Silmän takaosasairauksien mikroympäristö – sokeuttavien PDR ja PVR- sairauksien tautimekanismit ja potentiaaliset lääkekehityskohteet.

 

Professori Erkki Tuovisen rahasto

Dosentti Joni Turunen HUS, 38 000 euroa
Selvittämättömät geneettiset silmäsairaudet.

 

Professori Salme Vannaksen rahasto

LL Aapo Virtanen HUS, 6 750 euroa
Systeemilääkkeiden yhteys glaukooman etenemiseen ja kirurgisen hoidon tarpeeseen.

LT Petteri Karesvuo HUS, 5 000 euroa, post doc apuraha
Ryppykalvon riskitekijät.

 

Satu Tiivolan rahasto

Professori Kai Kaarniranta KYS, 35 000 euroa
Harvinaiset autofagiageenit silmänpohjan ikärappeumassa.

LL Marianne Ala-Kauhaluoma Hämeenlinna HUS, 6 750 euroa
Tutkia silmälöydöksiä kaulavaltimoahtaumapotilailla ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian.

 

Silmäsäätiön käyttörahasto

LT Sanna Leinonen, 15 000 euroa
MS ja uveiitti.

LL Mira Siiskonen, 6 750 euroa
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa.

LL Aleksandra Poluianova HUS ja KYS, 15 000 euroa
Piidioksidimikrohiukkasgeelien siedettävyys ja tehokkuus lääkkeenkuljetusvälineinä.

LL Olli Ala-Fossi HUS, 9 000 euroa
Toistuvien sarveiskalvonsiirtojen ennusteelliset tekijät.

LL Maija Huuskonen TAYS, 5 400 euroa
Silmän limbaalisen kantasolupuutoksen hoito kantasolusiirrolla – in vivo -toiminnallisuuden osoitus rottamallilla.

LL Petri Mäkinen TAYS, 6 750 euroa
Potilastyytyväisyys ja muutokset kyynelnesteproteomiikassa sarveiskalvoon tehtävän taittovirhekirurgian jälkeen.

LL Anna Schlenzka HUS, 6750 euroa
Kasvomurtumiin liittyvät silmävammat ja näköoireet.

LL Laura Uimonen OYS, 15 000 euroa
Kapsulaariglaukooman aiheuttama sairastavuus ja näkövammaisuus.

 

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Petteri Karesvuo, 3 000 euroa
Risk factors for wet age-related macular degeneration.

LT Elina Karvonen, 3 000 euroa
Glaukooman seulonta pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa.

LT Alexander Aaronson, 3 000 euroa
Komplikaatiovapaa kaihileikkaus – kaihileikkauksen koulutuksen vaikutus leikkauskomplikaatioihin – etukammioreaktion tulehduksen ja verkkokalvon keskialueen turvotuksen assosiaation selvittäminen.

Säätiön yleisötilaisuus ajankohtaisista silmäsairauksista

Säätiö järjesti 14.11.2022 Helsingin yliopiston Porthania luentosalissa yleisötilaisuuden ”Silmäsairauksien kehittyvää hoitoa – Silmäsäätiö tutkimusta tukemassa”

Tilaisuudessa seuraavat puhujat alustivat keskustelua:

 • Apulaisprofessori Mika Harju aiheesta ”Glaukooma – Salakavala sokeuttaja”
 • Dosentti Joni Turunen aiheesta ”Mikä silmäpohjan ikärappeuma on”
 • Silmätautien erikoislääkäri Anna Schlenzka aiheesta ”Kaihi – harmaa sumentaja”
 • TkT, yrittäjäneuvos Jukka Jokiniemi aiheesta ”Sokea näkee kaikilla aisteilla”

Yleisöä oli luentosalissa ja striimin kautta runsaasti paikalla. Kaikki esitykset löytyvät tallennettuina säätiön kotisivuilta

Tilaisuuden yhteydessä säätiön puheenjohtaja dosentti Jukka Moilanen ja säätiön asiamies Roy Siljamäki tiedottivat säätiön syksyn apurahapäätöksistä. Ennen yleisötilaisuutta hallitukselle, valtuuskunnalle ja apurahojen saajille järjestettiin kahvitilaisuus.

Lahjoitukset

Kotisivujen lahjoita-toiminnolla säätiölle lahjoitettiin yhteensä 801 euroa vuoden 2022 aikana.

 Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2022 päättyessä oli 18 825 775,32 euroa (2021 19 870 726,38 euroa) ja säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo noin 20,1 miljoonaa euroa (tilillä olevat varat sisältyvät lukuun). Vuoden aikana koko sijoitussalkun markkina-arvo laski 11,9 %. Markkina-arvon lasku johtui Ukrainan sodasta, globaalin talouskasvun hyytymisestä ja nousevasta inflaatiosta.

Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna 64,6 % (67,7 %), korkomarkkinoille 7,6 % (10,5 %), kiinteistörahastoihin 11,1 % (9 %), metsärahastoon 8,0 % (6,5) ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 7,0 % (5,4 %). Käteisenä oli 1,7 % (1 %).

Tilikauden tulos oli 887 614,56 euroa alijäämäinen. Alijäämäinen tulos selittyy pääosin sijoitussalkussa tehdyistä kirjanpitoteknisistä arvonalennuksista.

Hallinto

Valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

 • Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2024
 • Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2024
 • Professori Tero Kivelä, toimintakausi päättyy 2024
 • Professori Juhani Härmä, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Professori Ilkka Immonen, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Dosentti Päivi Puska, toimintakausi päättyy vuonna 2023
 • Varatuomari Harrieth Rydberg, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio, toimintakausi päättyy vuonna 2023

Valtuuskunnan toimintakausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Biomedicumissa, Helsingissä 31.3.2022.

Hallitukseen ovat kuuluneet:

 • Dosentti Jukka Moilanen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2019 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • KTM Arto Meitsalo, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2025
 • Apulaisprofessori Mika Harju, jäsen vuodesta 2021 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2024
 • Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2023
 • KTM Sami Saarnio, jäsen vuodesta 2020 lähtien, toimintakausikausi päättyy vuonna 2023
 • KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2024

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta.

Silmäsäätiön tilintarkastaja:

Säätiön tilintarkastajana vuonna 2022 toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Silmäsäätiön asiamies ja taloushallinto:

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi VTM Roy Siljamäki. Säätiön toimisto sijaitsi osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Silmäsäätiö on mukana silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden tohtoritutkijapoolissa.

Silmäsäätiön lisäksi poolissa ovat mukana seuraavat säätiöt:

 • Evald ja Hilda Nissin säätiö
 • Glaukooma Tukisäätiö LUX
 • Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
 • Silmä- ja kudospankkisäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen. Vuonna 2022 poolista ei jaettu apurahoja.

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehelle on maksettu palkkaa ja etuuksia 39 060 euroa.

Muita lähipiiritapahtumia ei ole ollut.

Vuoden 2023 näkymät ja tulevaisuuden uhkakuvat

Silmäsäätiön perustehtävään eli silmätauteja koskevien tutkimusten tukemiseen ei ole suunniteltu muutoksia. Toimintaympäristön salliessa apurahoja tullaan myöntämään noin 400 000 eurolla.

Säätiö on miettinyt ja käsitellyt vuoden aikana toimintansa strategiaa, apurahojen kohdistamista ja apurahansaajien yhdenmukaista ja tasavertaista kohtelua

Syksylle 2023 on suunnitteilla yleisöluento silmäsairauksista ja niiden hoidosta. Tilaisuus pidettäisiin Silmälääkäriyhdistyksen syyskoulutuspäivien yhteydessä 19.11.2023 Seinäjoella.

Tammikuussa 2023 osakkeiden hinnat ovat kallistuneet ja sijoitussalkun markkina-arvo täten noussut. Pitkällä aikavälillä säätiön toimintaan negatiivisesti voi vaikuttaa sijoitusten arvojen alentuminen, mihin voi johtaa muun muassa Ukrainan sodan laajentuminen tai pitkään jatkuva taantuma. Tällä hetkellä kummatkaan riskit eivät näytä toteutuvan. Säätiön sijoitussalkussa osakkeiden paino on suuri ja niiden pysyvä arvojen alentuminen saattaisi vaikuttaa negatiivisesti säätiön kykyyn maksaa apurahoja. Näihin riskeihin säätiö on varautunut sijoitusriskejä hajauttamalla ja riittävän isolla likviditeetillä.

 

Toimintakertomus vuodelta 2021

SÄÄTIÖN 62. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Säätiö on vuoden 2021 aikana jakanut apurahoja ja toiminut muilla tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 671 521 euroa ja niitä jaettiin 481 950 euroa 27 tutkijalle tai tutkimusryhmälle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

 • isot hankeapurahat (suuruus enintään 50 000 euroa), kahdeksan tutkijaa
 • 2–3-vuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), kahdeksan tutkijaa
 • yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), kymmenen tutkijaa
 • palkintoapurahat (suuruus 3 000 euroa), kuusi tutkija

Apurahojen haettu yhteissumma ja jaettu summa kasvoivat edellisten vuosien summista. Tämä johtuu säätiön arvion mukaan kahdesta seikasta. Ensinnäkin edellisenä vuotena säätiöltä haettiin koronapandemian takia normaalivuosia vähemmän apurahoja. Silloin pandemiatilanne haittasi monia kliinisiä tutkimuksia. Toiseksi säätiö halusi vaikeina aikoina vastata lisääntyvään kysyntään jakamalla normaalivuosia enemmän apurahoja. Varsinkin isoja hankeapurahoja haettiin tänä vuonna enemmän kuin apurahoja väitöskirjahankkeisiin.

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden Suomen Silmälääkäriyhdistyksen syyskoulutuspäivien yhteydessä 20.11.2021 Oulussa. Apurahat jakoivat säätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Moilanen ja säätiön asiamies Roy Siljamäki.

Apurahoja jaettiin vuonna 2021 seuraavasti:

 

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LL Anni Stadigh, 5 000 euroa
Glaukooman kehittyminen, eteneminen ja hoito uveamelanoomasilmissä

LT Anu Vaajanen, 5 000 euroa
Silmän paikallinen reniini-angiotensiini-järjestelmä-uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen?

 

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LL Marianne Ala–Kauhaluoma, 15 000 euroa
Kaulasuoniahtaumapotilaiden silmien tutkimuslöydökset ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian

LT Laura Knaapi, 10 000 euroa
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmäpohjavalokuvasta: matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi

LT Niko Setälä, 13 000 euroa
Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit

LT, apulaisprofessori Sirpa Loukovaara, 50 000 euroa
Uudissuonimuodostus, tulehdus- ja arpiprosessit – tutkimus sokeuttavien PDR- ja PVR takaosasairauksien mekanismeista

Professori Kai Kaarniranta, 40 000 euroa
Rasvahappojen merkitys silmänpinnan solujen hyvinvoinnissa


Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Aapo Virtanen, 4 500 euroa
Diabeteksen ja statiinien yhteys avokulmaglaukooman ilmaantuvuuteen, sen etenemiseen ja kirurgisen hoidon tuloksiin

 

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Joonas Wirkkala, 13 000 euroa
Vaikean diabeettisen verkkokalvosairauden nykyhoidot ja vaikutukset näkökykyyn

 

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Ahmed Sahraravand, 6 000 euroa
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

LL Joel Pitkänen, 7 000 euroa
Näköhermon pään koko, muoto ja siihen vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen syntymäkohortissa

 

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Maarit Kulmala, 15 000 euroa
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –   pikkukeskosen terveys aikuisiässä, 35–40-vuotistutkimuksen osatutkimus

 

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Paula Niinimäki, 15 000 euroa
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa

 

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
Dosentti Olavi Pärssinen, 11 250 euroa
Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020

 

Satu Tiivolan rahasto
Dosentti Anna Majander, 25 000 euroa
Silmän seudun infantiili hemangiooma

 

Silmäsäätiön käyttörahasto
LL Mira Siiskonen, 6 700 euroa
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa

LT Susanna Jouhi, 7 500 euroa
Pienten suonikalvon melanoomien hoito

Professori Nina Hautala, 25 000 euroa
Diabeettisen makulaturvotuksen ja kostean ikärappeuman anti-VEGF-hoidon tulokset pitkäaikaisseurannassa

Dosentti Hannele Uusitalo–Järvinen, 30 000 euroa
Silmäsairauksien reaalimaailman datan jatkuva arviointi

LL Terhi Ollila, 7 000 euroa
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitotulokset ja niihin vaikuttavat tekijät väestötasolla

Dosentti Joni Turunen, 50 000 euroa
Selvittämättömät perinnölliset silmäsairaudet

LL Olli Ala–Fossi, 13 000 euroa
Toistuvien sarveiskalvonsiirtojen ennusteelliset tekijät

Lääketieteen kandidaatti, DI Toni Tamminen, 4 500 euroa
Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä

LL Sonja Kiehelä, 4 500 euroa
Pediatristen lasiais- ja verkkokalvokirurgisten leikkausten määrä ja hoitotulokset vuosina 2009–2019 HUS Silmäkliniikalla

Dosentti Paula Summanen, 50 000 euroa
HUS Silmätautien linjan järjestämän diabeettisen retinopatian seulonta- ja seurantakuvaus ja koneoppiminen (HUSDRML)

LL Niko Viskari, 4 500 euroa
Vyöruusun aiheuttamat sarveiskalvotulehdukset HUS silmätautien klinikalla

LL Kalle Nummi, 7 000 euroa
Retinoblastooma Suomessa 1964–2014

LL Anna Schlenzka, 4 500 euroa
Kasvomurtumapotilaiden silmäoireet ja –löydökset HUS-alueella 2013–2018, retrospektiivinen tutkimus

LL Sanna Leinonen, 15 000 euroa
MS-tauti ja uveiitti

 

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

 LT Sanna Leinonen, 3 000 euroa
Lastenreuman uveiitin hoito ja komplikaatiot

LT Susanna Jouhi
Pienten suonikalvon melanoomien diagnostiikka ja hoito

LT Elina Rantala
Levinneen suonikalvoston melanooman diagnoosi ja eloonjääminen

LT Juha–Matti Lindholm
Kaihileikkauksen jälkeisten komplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito

LT Reeta Danni
Kaihileikkauksen jälkeinen kystinen makulaturvotus diabeetikoilla

LT Kati Ådjers
Tulehduksen välittäjäaineiden genetiikka aikuisten atopiassa ja astmassa

 

 

Mauno Vannas -mitalin jako

Mitali myönnetään vuodesta 2016 alkaen vähintään viiden (5) vuoden välein silmätutkimuksen alalla ansioituneelle esimerkilliselle suomalaiselle tai ulkomaiselle
silmälääkärille.

 

Mitali jaettiin Silmälääkäriyhdistyksen syyskoulutuspäivien yhteydessä Oulussa 20.11.2021 professori Ilkka Immoselle. Ilkka Immonen piti juhlapuheen aiheesta: Verkkokalvoirtaumat numeroiden valossa.

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 5 300 euroa.

Kotisivujen lahjoita-toiminnon kautta tulivat 5 000 euron, 200 euron ja 100 euron lahjoitukset. Lahjoittajat halusivat pysyä tuntemattomina.

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2021 päättyessä oli 19 641 067,47 euroa ja säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo noin 22,8 miljoonaa euroa. Koko sijoitussalkun markkina-arvo nousi 17,4 %. Kaikki omaisuusluokat tuottivat vuoden aikana hyvin.

Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna 67,6 %, korkomarkkinoille 10,5 %, kiinteistörahastoihin 9 %, metsärahastoihin 6,5 % ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 5,4 %. Käteisenä oli 1 %.

Tilikauden tulos oli 2 671 225,10 euroa.

 

Hallinto

 

Valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2024
Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2024

Professori Juhani Härmä, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Professori Ilkka Immonen, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Vuorineuvos Matti Kavetvuo, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Dosentti Päivi Puska, toimintakausi päätyy vuonna 2023
Varatuomari Harrieth Rydberg, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Professori Hannu Sariola, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio, toimintakausi päättyy vuonna 2023

Valtuuskunnan toimintakausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin koronaepidemian vuoksi etäkokouksena 25.3.2021.

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

 Dosentti Jukka Moilanen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2019 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2022
KTM Arto Meitsalo, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Apulaisprofessori Mika Harju, jäsen vuodesta 2021 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2024
Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2023
KTM Sami Saarnio, jäsen vuodesta 2020 lähtien, toimintakausikausi päättyy vuonna 2023
KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2024

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta.

Silmäsäätiön tilintarkastaja:

Säätiön tilintarkastajana vuonna 2021 toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Silmäsäätiön asiamies ja taloushallinto:

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi VTM Roy Siljamäki. Säätiön toimisto sijaitsi osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

 

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Silmäsäätiö on mukana silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden tohtoritutkijapoolissa.

Silmäsäätiön lisäksi poolissa ovat mukana seuraavat säätiöt:

Evald ja Hilda Nissin säätiö

Glaukooma Tukisäätiö LUX

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse

Silmä- ja kudospankkisäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen. Vuonna 2021 poolista ei jaettu apurahoja.

 

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehelle on maksettu palkkaa ja etuuksia 39 204 euroa.

Hallituksen jäsen dosentti Anna Majanderille myönnettiin 25 000 euron arvoinen iso hankeapuraha. Anna Majander jääväsi itsensä apurahan käsittelyssä.

Vuoden 2022 näkymät

Silmäsäätiön perustehtävään eli silmätauteja koskevien tutkimisten tukemiseen ei ole suunniteltu muutoksia. Toimintaympäristön salliessa apurahasumma pyritään pitämään runsaan 400 000 euron tasolla.

Vuoden aikana tullaan edelleen panostamaan varainhankintaan. Yhdessä valtuuskunnan kanssa tullaan miettimään uusia tapoja varainhankinnan tehostamiseen ja Silmäsäätiön tunnettavuuden lisäämiseen.

Syksylle 2022 on suunnitteilla yleisöluento silmäsairauksista ja niiden hoidosta. Sen yhteydessä jaettaneen tulevan vuoden apurahat.

Tammikuun 2022 loppupuolella osakeindeksit ovat globaalilla tasolla halventuneet. Vuoden vaihteesta USA:n osakkeet ovat halventuneet noin 8 % ja Euroopan osakkeet noin 5 %.  Varsinkin USA:ssa suurten teknoyhtiöiden osakkeiden hinnat ovat tuntuvasti laskeneet.  Fed nostanee inflaatiopaineen takia vuoden aikana ohjauskorkoja useita kertoja. Yleisen näkemyksen mukaan globaalit taloudet ovat edelleen vahvoja, samoin yritysten tulokset.

 

Toimintakertomus vuodelta 2020

SÄÄTIÖN 61. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Säätiö on jakanut apurahoja ja toiminut muilla tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi vuoden 2020 aikana.

Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Säätiön apurahat

 

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 547 774 euroa ja niitä jaettiin 265 700 euroa 19 tutkijalle tai tutkimusryhmälle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

 • isot hankeapurahat (suuruus enintään 50 000 euroa), kolme tutkijaa
 • 2–3-vuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), kymmenen tutkijaa
 • yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), viisi tutkijaa
 • palkintoapurahat (suuruus 3 000 euroa), yksi tutkija

Apurahojen haettu yhteissumma ja jaettu summa pienenivät edellisiin vuosiin nähden. Tämä johtuu säätiön arvion mukaan kahdesta seikasta. Ensiksi vaikea pandemiatilanne on aiheuttanut esteitä monen kliinisen tutkimuksen etenemiselle ja sulkenut laboratorioitakin osaksi aikaa. Toiseksi säätiö rahoittaa nyt strategiansa mukaisesti aikaisempaa useampia monivuotista tutkimushanketta, joiden hakemus on jo hyväksytty edellisinä vuosina.

Myönnettyjen apurahojen painopiste siirtyi toimintavuoden aikana säätiön tavoitteiden mukaisesti useampivuotisiin apurahoihin.

Säätiö järjesti apurahojen hybridijakotilaisuuden pääosin etäosallistujin 20.11.2020 Sähkötalon Alvar Aalto -auditoriossa. Apurahat jakoivat säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jyrki Liljeroos ja säätiön asiamies Roy Siljamäki. Tilaisuuden esitelmän piti apurahan saaja, LL (väit) Sanna Leinonen. Esitelmän aihe oli: ”Lasten suonikalvoston tulehduksen hoito etenee”.

Apurahoja jaettiin vuonna 2020 seuraavasti:

 Torsten ja Lea Laineen rahasto
Professori Mika Harju, 22 500 euroa
Glaukoomahoidon optimointi.

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Laura Knaapi, 10 000 euroa
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmäpohjavalokuvasta: matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi.

DI, LK Toni Tamminen, 9 200 euroa
Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä.

LT Niko Setälä, 13 000 euroa
Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit.

LL Elina Rantala, 15 000 euroa
Suonikalvoston melanooman hoitotulokset.

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Aapo Virtanen, 10 000 euroa
Diabeteksen vaikutus glaukooman ilmaantuvuuteen ja taudin kulkuun.

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Susanna Jouhi, 10 000 euroa
Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste.

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Henrik Bygglin, 7 500 euroa
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa.

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Maarit Kulmala, 15 000 euroa
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –   pikkukeskosen terveys aikuisiässä, 35–40-vuotistutkimuksen osatutkimus.

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Paula Niinimäki, 15 000 euroa
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa.

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
Dosentti Olavi Pärssinen, 11 250 euroa
Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020.

Satu Tiivolan rahasto
Dosentti Sirpa Loukovaara, 15 000 euroa
Vaikea-asteisen diabeettisen retinopatian molekyylitason mekanismien tutkimus – mitä uutta proteomiikan ja transkriptomiikan avulla saadaan selville?

Silmäsäätiön käyttörahasto
LL Mira Siiskonen, 6 700 euroa
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa.

LT Rana´a Al-Jamal, 50 000 euroa
Säteilyretinopatian patogeneesi ja hoitovaihtoehtojen arviointi suonikalvoston melanoomassa sädelevyhoidon jälkeen.

Dosentti Raimo Tuuminen, 15 000 euroa
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi.

LL Mohamed Geneid, 12 500 euroa
Verkkokalvon verisuonten läpimitan ja muiden silmän mittojen suhde eräisiin silmätauteihin.

LL Sonja Kiehelä, 10 000 euroa
Pediatristen lasiais- ja verkkokalvokirurgisten leikkausten määrä ja hoitotulokset vuosina 2009–2019 HUS Silmäklinikalla.

LL Sanna Leinonen, 15 000 euroa
MS-tauti ja uveiitti.

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Anna-Kaisa Haavisto, 3 000 euroa
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla.

 

Silmäsäätiö 1960–2020 juhlajulkaisu

Silmäsäätiö on nyt kuuden vuosikymmenen ajan rahoittanut silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaa tutkimusta. Juhlavuosi huomioitiin säätiön verkkosivuilla. Marraskuun apurahojen jakotilaisuuden yhteydessä julkistettiin 48-sivuinen nelivärinen juhlakirjanen ”Silmäsäätiö 60 vuotta 1960–2020: Tieteellisellä tutkimuksella kohti parasta silmätautien hoitoa ja hyvää näkemistä”. Se kertoo hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajien sekä asiamiehen näkökulmasta säätiön synnystä, toiminnasta ja eri apurahatyypeistä, ja kymmenen tutkijan äänellä heidän uraauurtavista tutkimuksistaan, joita Silmäsäätiö on voinut rahoittaa. Juhlakirjanen tukee myös Silmäsäätiön käynnissä olevaa varainhankintaprojektia. Kirjasen painosmäärä oli 2500 kpl. ja se jaettiin mm. yliopistollisiin keskussairaaloihin ja kansanedustajille.

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 14 682 euroa.

Professori Tero Kivelän 60 v. syntymäpäiväkeräys 8 756 euroa

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 3 000 euroa

Kotisivujen lahjoita toiminnon kautta 2 926 euroa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2020 päättyessä oli 16 956 200,31 euroa ja säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo noin 19,4 miljoonaa euroa. Koko sijoitussalkun markkina-arvo nousi 4,6 %. Kaikki omaisuusluokat tuottivat sijoitusmarkkinoiden rajujen arvostusheilahdusten jälkeen hyvin.

Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna 64,9 %, korkomarkkinoille 9,3 %, kiinteistörahastoihin 10,2 %, metsärahastoihin 7,9 % ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 5,2 %. Käteisenä oli 2,5 %.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan luettuna oli 64 105,48 euroa.

 

Hallinto

Valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021
Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Professori Juhani Härmä, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Professori Ilkka Immonen, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Vuorineuvos Matti Kavetvuo, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Dosentti Päivi Puska, toimintakausi päätyy vuonna 2023
Varatuomari Harrieth Rydberg, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Professori Hannu Sariola, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio, toimintakausi päättyy vuonna 2023

Valtuuskunnan toimintakausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin koronaepidemian takia sähköpostitse 7.4.2020.

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

 Professori Tero Kivelä, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2003 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2021

KTM Arto Meitsalo, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2022
Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2023
Dosentti Jukka Moilanen, jäsen vuodesta 2019 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2022
KTM Sami Saarnio, jäsen vuodesta 2020 lähtien, toimintakausikausi päättyy vuonna 2023
KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta.

 

Silmäsäätiön tilintarkastaja:

Säätiön tilintarkastajana vuonna 2020 toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Silmäsäätiön asiamies ja taloushallinto:

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi VTM Roy Siljamäki. Säätiön toimisto sijaitsi osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Silmäsäätiö on mukana silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden tohtoritutkijapoolissa.

Silmäsäätiön lisäksi poolissa ovat mukana seuraavat säätiöt:

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
Silmä- ja kudospankkisäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen.

 

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehelle on maksettu palkkaa ja etuuksia 37 703 euroa.

Lähipiirille ei ole myönnetty apurahoja.

Vuoden 2021 näkymät

Silmäsäätiön perustehtävään eli silmätauteja koskevien tutkimisten tukemiseen ei ole suunniteltu muutoksia. Toimintaympäristön salliessa apurahasummaa pyritään nostamaan 360 000 euron tasolle. Pandemiavuoden 2020 apurahahakemusmäärän notkahduksen vuoksi vuoden 2021 myönnöt voivat tarvittaessa poikkeuksellisesti ylittää mainitun tason.

Vuonna 2021 jaetaan Mauno Vannas –mitali Suomen Silmälääkäriyhdistyksen kanssa yhteistyössä, pandemian vuoksi todennäköisimmin yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä.

Vuoden 2021 aikana tullaan panostamaan varainhankintaan, ulkoisen viestinnän kehittämiseen ja uusien kotisivujen hakuoptimointiin. Koronaepidemian jälkeen suunnitellaan yleisöluentosarjaa, jossa myös 60-vuotiaan Silmäsäätiön tarinaa saadaan kerrottua.

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2019

SÄÄTIÖN 60. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut apurahoja vuoden 2019 aikana. Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

 

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 876 085 euroa ja niitä jaettiin 344 950 euroa 23 tutkijalle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

 • isot hankeapurahat (suuruus enintään 50 000 euroa), kuusi kappaletta
 • 2–3 -vuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), yhdeksän kappaletta
 • yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), kuusi kappaletta
 • palkintoapurahat (suuruus 3 000 euroa), kaksi kappaletta

Myönnettyjen apurahojen painopiste siirtyi säätiön tavoitteiden mukaisesti useampivuotisiin apurahoihin.

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 21.11.2019 Biomedicumin luentosalissa. Apurahat jakoivat säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jyrki Liljeroos ja säätiön asiamies Roy Siljamäki.

Tilaisuuden esitelmän piti suuren apurahan saaja, silmätautiopin professori Kai Kaarniranta. Esitelmän aihe oli: ”Kuinka silmänpohjan ikärappeumaa voidaan estää ja jarruttaa

Apurahoja jaettiin vuonna 2019 seuraavasti:

 Torsten ja Lea Laineen rahasto
 LL Elina Karvonen, 12 000 euroa
Glaukooman seulonta pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa.

Dosentti Ville Saarela, 20 000 euroa
Varhaisten glaukoomamuutosten seulonta nuorilla aikuisilla.

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Laura Knaapi, 10 000 euroa
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmäpohjavalokuvasta: matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi.

DI, LK Toni Tamminen, 9 000 euroa
Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä.

LT Niko Setälä, 13 000 euroa
Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit.

LL Elina Rantala, 10 000 euroa
Suonikalvoston melanooman hoitotulokset.

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Aapo Virtanen, 10 000 euroa
Statiinien merkitys glaukoomakirurgiassa.

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Susanna Jouhi, 10 000 euroa
Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste.

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Henrik Bygglin, 7 500 euroa
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa.

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Maarit Kulmala, 15 000 euroa
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –   pikkukeskosen terveys aikuisiässä, 35-40 -vuotistutkimuksen osatutkimus.

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Paula Niinimäki, 15 000 euroa
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa.

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
Dosentti Olavi Pärssinen, 11 250 euroa
Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020.

Satu Tiivolan rahasto
Dosentti Sirpa Loukovaara, 35 000 euroa
Vaikea-asteisen diabeettisen retinopatian molekyylitason mekanismien tutkimus – mitä uutta proteomiikan ja transkriptomiikan avulla saadaan selville?

Silmäsäätiön käyttörahasto
Professori Nina Hautala, 20 000 euroa
Diabeettisen retinopatian automaattinen tunnistaminen tekoälyn avulla.

LL Mira Siiskonen, 6 700 euroa
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa.

Professori Kai Kaarniranta, 45 000 euroa
Autofagiageenit ja epigenetiikka silmänpohjan ikärappeumassa.

LT Rana´a Al-Jamal, 12 000 euroa
1 – Suonikalvon melanooma yli 80-vuotiailla: kliiniset ominaisuudet, prognoosi ja hoidon tulokset
2 – Ennustetut suuntaukset retinoblastooman esiintymisessä Lähi-idän ja Afrikan alueella.

LL Niko Viskari, 7 500 euroa
Herpesryhmän virusten aiheuttamien sarveiskalvotulehdusten PCR-diagnostiikka ja kyynelnesteen proteomiikka.

Dosentti Raimo Tuuminen, 15 000 euroa
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi.

Dosentti Johanna Liinamaa, 20 000 euroa
Kuivasilmäisyys Pohjois-Suomen syntymäkohortissa: kyynelnesteen laadullinen ja määrällinen tutkimus.

LT Joni Turunen, 35 000 euroa
Selvittämättömät harvinaiset perinnölliset silmäsairaudet.

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Mika Siuko, 3 000 euroa
Näköhermotulehduksen ja neuromyelitis optican kliininen kuva ja genetiikka.

LT Sakari Suominen, 3 000 euroa
Syvä sklerektomia.

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 3.160 euroa:

Mary och Georg C Ehrnrooths Stiftelse 2.000 euroa
Santen Oyj 1.000 euroa
Yksityiset lahjoittajat 160 euroa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2019 päättyessä oli 16 847 646,36 euroa ja säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo noin 18,6 miljoonaa euroa. Koko sijoitussalkun markkina-arvo nousi hallinnolliset kulut ja maksetut apurahat mukaan lukien 11,05 %. Kaikki omaisuusluokat tuottivat vuonna 2019 hyvin.

Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna 64,1 %, korkomarkkinoille 8,8 %, kiinteistörahastoihin 10,5 %, metsärahastoihin 8,0 % ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 5,4 %. Käteisenä oli 3,2 %.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan luettuna oli 1 676 870,63 euroa.

Silmäsäätiön taseessa tähän asti erikseen esitetty omakatteinen Märta ja Aarne Koskelon rahasto on toimintavuoden aikana yhdistetty säätiön taseeseen. Rahaston varat ja velat on yhdistetty säätiön vastaaviin tase-eriin ja rahaston oma pääoma on liitetty erillisenä Märta ja Aarne Koskelon rahastona säätiön omaan pääomaan. Hallitus on arvioinut yhdistämisen perusteita ja todennut, että rahaston tarkoitus on yhtenevä muun säätiön tarkoituksen kanssa eikä rahaston säädekirja estä rahaston yhdistämistä säätiön taseeseen. Rahaston sijoitustoimintaa on aina hoidettu yhdenmukaisesti säätiön muun sijoitustoiminnan kanssa ja rahastolle on kohdistettu sen pääomaa vastaava osuus säätiön yleiskuluista. Yhdistäminen säätiön taseeseen ei vaikuta apurahojen jakamiseen Märta ja Aarne Koskelon rahastosta vaan se tapahtuu yhtä lailla perustajien tahdon mukaisesti.

 

Hallinto

Valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Professori Juhani Härmä, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Ilkka Immonen, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Ilkka Raivio, toimintakausi päätyy vuonna 2020

Varatuomari Harrieth Rydberg, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Hannu Sariola, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Ahti Tarkkanen, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio, toimintakausi päättyy vuonna 2020

 

Valtuuskunnan toimintakausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin 20.3.2019 Biomedicumissa.

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

 Professori Tero Kivelä, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2003 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2021

KTM Heikki Ala-Ilkka, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Dosentti Jukka Moilanen, jäsen vuodesta 2019 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2022

KTM Arto Meitsalo, jäsen vuodesta 2014 lähtien, toimintakausikausi päättyy vuonna 2022

KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2021

 

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.
Säätiön hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

 

Silmäsäätiön tilintarkastaja:

Säätiön tilintarkastajana vuonna 2019 toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Silmäsäätiön asiamies ja taloushallintohallinto:

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi VTM Roy Siljamäki. Säätiön toimisto sijaitsi osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Tammikuussa 2019 viisi silmätautien tutkimusta tukevaa säätiöitä perustivat silmätautien tutkimusta tukevien silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolin.
Poolissa ovat mukana seuraavat säätiöt:

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnroths stiftelse

Silmä- ja kudospankkisäätiö
Silmäsäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen.

Keväällä 2019 tohtoritutkijapooli myönsi ensimmäisen apurahansa 48 000 euroa FT Tatu Lajuselle. Hänen tutkimuksensa aihe on: Valoaktivoitavat silmälääkkeenkantajat kontrolloituun lääkkeenvapautukseen: in vivo. Tutkimuksen suorituspaikka on Tokyo University of Pharmacy & Life Sciences.

 

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehille on maksettu palkkaa ja etuuksia 33.654,37 euroa.

Lähipiirille ei ole myönnetty apurahoja.

 

Vuoden 2020 näkymät

Silmäsäätiön perustehtävään, eli silmätauteja koskevien tutkimisten tukemiseen ei ole tulossa muutoksia. Silmäsäätiön uudet kotisivut otetaan käyttöön keväällä 2020. Vuoden aikana panostetaan erityisesti ulkoiseen viestintään ja varainhankintaan.

Toimintakertomus vuodelta 2018

SÄÄTIÖN 59. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja –vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut apurahoja vuoden 2018 aikana. Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 661.225 euroa ja niitä jaettiin 348.200 euroa 23 tutkijalle. Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

*  isot hankeapurahat (suuruus enintään 50.000euroa), 4 kappaletta

*  yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15.000euroa) 18 kappaletta

* palkintoapurahat (suuruus 3.000 euroa) 2 kappaletta

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 23.11.2018 Biomedicumin luentosalissa. Apurahat jakoivat säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jyrki Liljeroos ja säätiön asiamies Roy Siljamäki. Tilaisuuden esitelmän piti Silmäsäätiön hallituksen jäsen Professori Ilkka Immonen. Esitelmän aihe oli: ”Tulevaisuus on nyt täällä – Perinnöllisten silmäsairauksien hoito”

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Professori Nina Hautala, 25.000 €
Diabeettinen Retinopatia

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
Dosentti Hannele Uusitalo-Järvinen, 15.000 €
Verkkokalvon uudissuonimuodostus ja arpireaktio

LT Anu Vaajanen, 15.000 €
Glaukoomahoidon kehittäminen ja arkivaikuttavuuden mittaaminen

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Mira Siiskonen, 6.700 €
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Erika Lehtola, 8.000 €
Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyminen tyypin 1 diabetes mellitus -potilailla

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Anna-Kaisa Haavisto, 8.000 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Susanna Jouhi, 8.500 €
Pienten suonikalvon melanoomien hoito ja ennuste

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Riku Arvola, 9.000 €
Silmän sarveiskalvokudoksen paraneminen

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Ahmand Sahraravand, 9.000 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa- aiheuttajat,vammatyypit ja kustannukset

Silmäsäätiön käyttörahasto
Dosentti Sirpa Loukovaara, 50.000 €
Anti-VEGF ja diabeetikon vaikea-asteinen uudissuonimuodostus

Dosentti Jukka Moilanen, 50.000 €
Haihtumista estävä ja anti-inflammatorinen ulkoinen hoito kuivansilmän syndroomaa varten

LT Johanna Liinamaa, 25.000 €
Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimus 2

LT Rana’a Al-Jamal, 15.000 €
Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus

LT Kustaa Hietala, 15.000 €
Koneoppiminen silmänpohjakuvien analysoimisessa

LT Laura Knaapi, 15.000 €
Uusia näkökulmia reaktioaikaperimetriaan ja Algoritmin kehittäminen silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioimiseksi silmänpohjan valokuvasta

Dosentti Raimo Tuuminen, 15.000 €
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi

LT Toni Tamminen, 10.000 €
Sirkadiaanirytmi ja pinosylviinihoito silmänpohjan ikärappeuman ehkäisemisessä geenimuunnelluilla hiirillä

LL Elina Rantala, 10.000 €
Ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeiden toteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa

LL Mamunur Rashid Mohammed, 10.000 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 10.000 €
Silmälöydökset kaulavaltimotautipotilailla, joille tehdään valtimoleikkaus: toimenpiteen vaikutus silmän toimintaan ja rakenteeseen

LL Anni Stadigh, 9.000 €
Glaukooman kehittyminen, eteneminen ja hoito uveamelanoomasilmissä

LL Tero Ovaskainen, 4.000 €
Aflibersepti-lääkeinjektion terveyshyödyt ja kustannusvaikuttavuus kosteassa ikärappeumassa

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Laura Knaapi, 3.000 €
Verkkokalvon rakenteiden koon määrittäminen silmänpohjanvalokuvauksen avulla ja reaktioaikaan perustuvan näkökenttätutkimuksen kehittäminen

LT Hanna-Mari Jauhonen, 3.000 €
Cis-urokaanihapon vaikutus silmän pinnan terveyteen

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 9.000 euroa.

Tuntematon lahjoittaja 4.000 euroa
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3.000 euroa
Fortum Oyj 2.000 euroa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2018 päättyessä oli 15.269.395,83euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 16,45 miljoonaa euroa. Säätiönomaisuuden tuotto vuodelta 2018 markkina-arvolla mitattuna jäi negatiiviseksi 4,9%. Osakemarkkinoiden heikko kehitys vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä oli merkittävin syy sijoitussalkun huonoon vuosituottoon.

Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna 67,2 %, korkomarkkinoille 11,5 %, kiinteistörahastoihin 10,7 %, metsärahastoihin 8,5 % ja käteiseen 2,1 %.

Sijoitussalkun hoito oli ulkoistettu OP Varainhoidolle ja Danske Varainhoidolle. Lisäksi säätiö omisti EQ Varainhoidon hallinnoimia kiinteistörahastoja ja UB Varainhoidon hallinnoimaa metsärahastoa.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 52.640,37euroa.

 

Hallinto

Valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Professori Juhani Härmä, toimintakausi päättyy vuonna 2019

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, toimintakausi päättyy vuonna 2019

Professori Ilkka Raivio, toimintakausi päätyy vuonna 2020

Professori Hannu Sariola, toimintakausi päättyy vuonna 2019

Professori Ahti Tarkkanen, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Valtuuskunnan toimikausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 20.3.2018, HUS, Silmäklinikan kokoushuoneessa.

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Tero Kivelä, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2003 lähtien,         toimikausi päättyy vuonna 2021

KTM Heikki Ala-Ilkka, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien,  toimikausi päättyy vuonna 2020

Professori Ilkka Immonen, jäsen vuodesta 2004 lähtien,                               toimikausi päättyy vuonna 2019

KTM Arto Meitsalo, jäsen vuodesta 2014 lähtien,                                            toimikausi päättyy vuonna 2019

KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien,                         toimikausi päättyy vuonna 2021

Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien,                                    toimikausi päättyy vuonna 2020

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Vuonna 2018 hallituksen jäsenet Tero Kivelä ja Pauliina Rannikko valittiin uudelle kolmivuotiselle toimikaudelle (2018-2021).

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta.

 

Silmäsäätiön tilintarkastaja

Säätiön tilintarkastajana vuonna 2018 toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

 

Silmäsäätiön asiamies ja taloushallintohallinto

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi 15.8.2018 asti ekonomi Petri Kovalainen ja sen jälkeen VM Roy Siljamäki. Syksyn aikana säätiön toimistotehtävät siirtyivät asteittain Tiliaktiiva Oy:ltä Roy Siljamäelle. Säätiön kotiosoite muuttui 1.10.2018 alkaen osoitteeseen Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, jossa sijaitsee säätiön toimisto 5. kerroksessa.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

 

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehille on maksettu palkkaa ja etuuksia 26.464,53 euroa. Lähipiirille ei ole myönnetty apurahoja.

 

Vuoden 2019 näkymät

Silmäsäätiön perustehtävään, eli silmätauteja koskevien tutkimistentukemiseen ei ole tulossa muutoksia. Yhteistyö muiden silmäsairauksia tukeviensäätiöiden kanssa tulee syventymään. Tammikuussa pidetään viiden säätiön silmätautejatukevien ”Tohtoritutkijapoolin” perustamiskokous.

2017

Toimintakertomus vuodelta 2017

SÄÄTIÖN 58. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja – vikoja koskevan tieteellisen tutkimuksen edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut apurahoja vuoden 2017 aikana. Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 823.573,00 euroa ja niitä jaettiin 335.000 euroa 23 tutkijalle. Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

* isot hankeapurahat (suuruus enintään 50.000 euroa), 7 kappaletta

* yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15.000 euroa) 11 kappaletta

* palkintoapurahat (suuruus 3.000 euroa) 5 kappaletta

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 24.11.2017 Biomedicumin luentosalissa. Apurahat jakoivat säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jyrki Liljeroos ja säätiön asiamies Petri Kovalainen.

Tilaisuuden esitelmän piti Dosentti Sirpa Loukovaara. Esitelmän aihe oli: ”Vaikea diabetekseen liittyvä verkkokalvosairaus”.

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Dosentti Ville Saarela, 30.000 €
Glaukooman riskitekijät pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
Dosentti Hannele Uusitalo-Järvinen, 15.000 €
Poikkeava angiogeneesi, verisuonten tihkuminen ja arpimuodostus diabeettisessa verkkokalvotaudissa.

Professori Nina Hautala, 15.000 €
Uveiitit Pohjois-Suomessa

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.000 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto HeCES-BEST tutkimuksessa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Mari Mansikkamäki, 7.500 €
Näköhermon nystyä ympäröivien suonikalvon melanoomien hoitotulokset Suomessa

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Riku Arvola, 8.000 €
Silmän sarveiskalvokudoksen paraneminen

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Susanna Jouhi, 8.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Mamunur Rashid Mohammed, 8.000 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Elina Rantala, 8.000 €

Ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeiden toteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa

Silmäsäätiön käyttörahasto
Dosentti Sirpa Loukovaara, 50.000 €
Diabeetikon vaikea-asteinen verkkokalvosairaus – potentiaaliset kliiniset lääkekehityskohteet

Dosentti Jukka Moilanen, 45.000 €
Samanaikaisesti haihtumista estävä ja kuivumiselta suojaava ulkoinen hoito kuivan silmän syndroomaa varten

Dosentti Paula Summanen, 35.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio, valtimonkovetustauti ja retinopatia: diabetes ja muut vaaratekijät, vuorovaikutus ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Rana’a Al-Jamal, 25.000 €
1- Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinen tutkimus

Professori Kai Kaarniranta, 20.000 €
Autofagia lääkehoidon kohteena silmänpohjan ikärappeuman kantasolumallissa

Dosentti Olavi Pärssinen, 20.000 €
Likinäköisyystutkimus

LL Mika Siuko, 8.000 €
Lymfosyyttien klonaliteettitutkimus näköhermotulehduksessa – jatkotutkimus

LL Ari-Pekka Ylilehto, 8.000 €
Neuvolaseulonnan onnistuminen heikkonäköisyyden tunnistamisessa ja hoidon tulokset Pirkanmaalla

LL Laura Knaapi, 2.500 €
Verkkokalvon yksityiskohtien koon määrittäminen silmänpohjavalokuvan avulla ja reaktioaikaan perustuvan näkökenttätutkimuksen kehittäminen

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Asta Hautamäki, 3.000 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa käsiteltävien verisuonten kasvutekijää estävien lääkkeiden tehoon vaikuttavat geneettiset tekijät

LT Niko Kivinen, 3.000 €
Autofagian merkitys silmänpohjan ikärappeumalle

LT Minna Helin-Toiviainen, 3.000 €
Sidekalvon histopatologisten muutosten ennusteellinen merkitys primaarista avokulmaglaukoomaa ja eksfoliaatioglaukoomaa sairastavien potilaiden syvän sklerektomian ennusteelle

LT Pasi Vottonen, 3.000 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoito verisuonikasvutekijän estäjillä: neurofysiologiasta kustannusvaikuttavuuteen

LT Kyösti Vihanninjoki, 3.000 €
Heidelberg Retina Tomograph glaukooman diagnostiikassa

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 4.850 euroa.

Fortum Oyj 2.000 euroa
Santen Oy 2.000 euroa
Infra CI Consulting Oy 850 euroa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2017 päättyessä oli 15.146.696,26 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 17,4 miljoonaa euroa. Säätiön omaisuuden tuotto vuodelta 2017 markkina-arvoilla mitattuna oli noin 8,0 %. Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna noin 67 %, korkomarkkinoille noin 24 % ja kiinteistörahastoissa
noin 9 %.

Tilikauden ylijäämä omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 582.718,97 euroa.

 

Hallinto

Säätiön valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

Kauppaneuvoa Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Professori Juhani Härmä, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Professori Ilkka Raivio, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Dipl.Ins. Raimo Voipio, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Professori Hannu Sariola, jäsen vuodesta 2017 lähtien

Professori Ahti Tarkkanen, jäsenvuodesta 2017 lähtien

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Ilkka Immonen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2004 lähtien

KTM Heikki Ala-Ilkka, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien

Professori Tero Kivelä, jäsen vuodesta 2003 lähtien

Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien

KTM Arto Meitsalo, jäsen vuodesta 2014 lähtien

KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien

 

Silmäsäätiön uudet säännöt hyväksyttiin tammikuussa 2017. Tässä yhteydessä säätiön hallintoneuvosto lakkautettiin ja uusien sääntöjen mukainen valtuuskunta aloitti toimintansa.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin 21.3.2017.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta.

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto

Säätiön asiamiehenä on toiminut KTM Petri Kovalainen. Säätiön toimistotehtävistä on vastannut Tiliaktiiva Oy:stä Katja Sandström toukokuuhan saakka ja toukokuusta alkaen Taina Kulmala.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

 

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehelle on maksettu palkkaa ja etuuksia 19.690,60 euroa. Lähipiirille on myönnetty apurahoja 35.000 euroa. Apurahan saaja on hallituksen jäsenen perheenjäsen. Lähipiirille voidaan myöntää apurahoja samoin perustein kuin muille apurahan hakijoille. Muita lähipiiritapahtumia ei ollut.

 

Vuoden 2018 näkymät

Silmäsäätiön suunnitelmana on tukea silmätauteja koskevaa tutkimusta vakiintunein perustein. Talouskasvunäkymät lähivuosille ovat hyvät vuoden 2018 alussa. Matalana todennäköisesti pysyvä korkotaso tukee osake- ja kiinteistösijoitusten tuottonäkymiä. Mahdollinen korkojen voimakkaampi nousu todennäköisesti heikentäisi sijoitusmarkkinatuottoja huomattavasti.

2016

Toimintakertomus vuodelta 2016

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja – vikoja koskevan tieteellisen tutkimuksen edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut apurahoja vuoden 2016 aikana. Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

 

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 696.696,00 euroa ja niitä jaettiin 313.500 euroa 29 tutkijalle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

* isot hankeapurahat (suuruus enintään 50.000 euroa), 3 kappaletta

* yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15.000 euroa) 21 kappaletta

* palkintoapurahat (suuruus 3.000 euroa) 2 kappale

 

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 25.11.2016 Biomedicumin luentosalissa. Apurahat jakoi säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Erik Hartwall ja säätiön asiamies Petri Kovalainen.

Tilaisuuden esitelmän piti LT Joni Turunen. Esitelmän aihe oli: ”BAP1-syöpäalttiusoireyhtymä suonikalvoston melanooman taustalla”.

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Riku Koivusalo, 15.000 €
Silmänpainetta alentavan Molteno3- implantin vaikutus sarveiskalvoon

LT Rana’a Al-Jamal, 15.000 €
1- Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinen tutkimus

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Kalle Nummi, 7.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964-2014

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Mohammed Mamunur Rashid, 8.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Fabian Kananen, 8.500 €
Verkkokalvon Ikärappeumamuutokset monozygoottisilla kaksosilla, epigeneettisten ja elämäntapaerojen merkitys.

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Ahmad Sahraravand, 8.500 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Mika Siuko, 8.500 €
Lymfosyyttien klonaliteettitutkimus näköhermon tulehduksessa.

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Joni Turunen , 50.000 €
Suonikalvoston melanooman perinnölliset riskitekijät

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagigeenit ja miRNA kosteassa silmänpohjan ikärappeumassa

Dosentti Nina Hautala, 35.000 €
Diabeettisen retinopatian varhaisdiagnostiikan kehittäminen: Retinan morfologiset muutokset ja niiden molekulaarinen säätely

LT Virva Hannula, 15.000 €
Kostea silmänpohjan ikärappeuma ja elämänlaatu

Dosentti Johanna Liinamaa, 15.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

LKT, dosentti Paula Summanen, 15.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio
Valtimonkovetustauti ja retinopatia: tyypin 1 ja 2 diabetes ja muut vaaratekijät, vuorovaikutus ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Tiina Leivo, 10.000 €
Silmäluomi- kyyneltie- ja orbitavammat

LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 8.500 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto

LL Anna-Kaisa Haavisto, 8.500.€
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

LL Paula Niinimäki, 8.500 €
Silmäluomien okasolusyöpä Suomessa

LT Ilpo Tuisku, 8.000 €
Perinnöllinen sarveiskalvon eroosio-rappeuman fenotyyppi ja genetiikka

LL Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijän estäjähoidon aikana

LL Joel Pitkänen, 6.000 €
Papillan koko ja muoto: siihen vaikuttavat tekijät, korrelaatio kognitioon ja koulutustasoon, hypoplasian riskitekijät ja yhteys hermosäiekerroksen paksuuteen Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimuksessa

LL Antti Riikonen, 6.000 €
Sarveiskalvotunto-kliininen tutkimus valikoiduissa potilasryhmissä

LL Olli Viitanen, 5.000 €
Visuaalisen toimintakyvyn ja ajoterveyden arviointi Ocusweep-laitteella silmänpohjan ikärappeumaa sairastavilla potilailla

LL Laura Knaapi, 2.500 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Susanna Porela-Tiihonen, 3.000 €
Kaihileikkauksen jälkeinen toipuminen

LT Virva Hannula, 3.000 €
Diabeettisen retinopatian esiintyminen ja vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 10.400 euroa:
Santen Oy
4.000 euroa
SOK 3.000 euroa
Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 2.000 euro
Wärtsilä Oyj 1.000 euroa
Paula Sailas 400 euroa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2016 päättyessä oli 14.505.264,96 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 16,4 miljoonaa euroa. Säätiön omaisuuden tuotto vuodelta 2016 markkina-arvoilla mitattuna oli noin 7,2 %. Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna noin 67 %, korkomarkkinoille noin 24 % ja kiinteistörahastoissa
noin 9 %.

Tilikauden ylijäämä omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 391.734,41 euroa.

 

Hallinto

Säätiön hallintoneuvostoon ovat kuuluneet:

Hallituksen pj. Erik Hartwall, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Ministeri Jaakko Iloniemi, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1987 lähtien

Professori Juhani Härmä, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, vuodesta 1991 lähtien

Professori Leila Laatikainen, vuodesta 2011 lähtien

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos, vuodesta 2005 lähtien

Ministeri Jaakko Numminen, vuodesta 1986 lähtien

Varatuomari Pertti Paloheimo, vuodesta 1985 lähtien

Professori Ilkka Raivio, vuodesta 2001 lähtien

Professori Ahti Tarkkanen, vuodesta 2004 lähtien

Dipl.ins. Raimo Voipio, vuodesta 2013 lähtien

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Ilkka Immonen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2004 lähtien

KTM Heikki Ala-Ilkka, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien

Professori Tero Kivelä, jäsen vuodesta 2003 lähtien

KTM Arto Meitsalo, jäsen vuodesta 2014 lähtien

KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien

Dosentti Marita Uusitalo, jäsen vuodesta 2011 lähtien

 

Vuodesta 1987 alkaen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on viisi vuotta, sitä ennen hallintoneuvoston jäsenet on valittu eliniäksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, valituksi voi tulla uudelleen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 19.4.2016. Kokouksessa kuultiin Dekaani Risto Renkosen esitelmä aiheesta: ” Kuinka Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vastaa supistuvan valtionrahoituksen haasteeseen”.

Hallintoneuvosto piti ylimääräisen kokouksen 25.11.2016. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen valmistelemat uudet säännöt ensimmäisessä käsittelyssä.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta.

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Eero Suomela, KHT ja kauppatieteen maisteri Timo Mitikka, KHT.

Varatilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Ilse Alander, KHT ja kauppatieteen maisteri Juha Wahlroos, KHT.

Säätiön asiamiehenä on toiminut KTM Petri Kovalainen. Säätiön toimistotehtävistä on vastannut Tiliaktiiva Oy:n Katja Sandström.

2015

Toimintakertomus vuodelta 2015

SÄÄTIÖN 56. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja – vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut apurahoja vuoden 2015 aikana. Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

 

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 626.637,40 euroa ja niitä jaettiin 317.500 euroa 29 tutkijalle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

* isot hankeapurahat (suuruus enintään 50.000 euroa) 4 kappaletta

* yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15.000 euroa) 24 kappaletta

* palkintoapurahat (suuruus 3.000 euroa) 1 kappale

 

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 27.11.2015 Biomedicumin luentosalissa. Apurahat jakoi säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Erik Hartwall ja säätiön asiamies Petri Kovalainen.

Tilaisuuden esitelmän piti LL Elina Koskela. Esitelmän aihe oli: ”Aivoverisuonipullistumat ja näkö”.

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Dosentti Mika Harju, 13.000 €
Syvä sklerektomian pitkäaikaistulosten selvitys 5 vuotta leikkauksen jälkeen

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
Dosentti Johanna Liinamaa, 13.000 €
Retinal vessels and health status in the Northern Finland Birth Cohort

Dosentti Sirpa Loukovaara, 15.000 €
Proliferatiivisen diabeettisen retinopatian molekulaarinen patogeneesi – Potentiaaliset lääkekehityskohteet

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Kalle Nummi, 7.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964-2014

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Petteri Ylinen, 7.500 €
Kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden esiintyvyys, niihin altistavat tekijät ja ennakoivan hoidon optimointi

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Satu Haikonen, 7.500 €br Uusia menetelmiä verkkokalvon dynaamisten verisuonimittausten analysointiin ja tulkintaan

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.500 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian ja verkkokalvon verisuonitukokset HUS- alueella

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Ranaa Al Jamal, 45.000 €
1- Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinen tutkimus

Professori Kai Kaarniranta, 30.000 €
Autofagia silmänpohjan ikärappeuman lääkityksen kohteena

LKT Olavi Pärssinen, 25.000 €
Likinäköisuustutkimus

Dosentti Nina Hautala, 20.000 €
Diabeettisen retinopatian seulonnan ja komplikaatioiden varhaisdiagnostiikan kehittäminen

Dosentti Paula Summanen, 13.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa: valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Joni Turunen, 13.000 €
Suonikalvoston melanoomalle altistavat perinnölliset tekijät

Professori Juha Holopainen, 9.500 €
Sarveiskalvon tulehdus

LL Anna-Kaisa Haavisto, 7.500 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

LL Asta Hautamäki, 7.500 €
Soluviestinnän välittäjäaine interleukiini-8:n tuotanto kosteaa ikärappeumaa sairastavilla potilailla

LL Antti Hemminki, 7.500 €
Lasten näöntutkimuspelin kehittäminen ja luotettavaksi tutkimismenetelmäksi todistaminen

LL Veli-Matti Kuronen, 7.500 €
Idiopaattinen orbitan inflammaatio (IOI) suomalaisessa väestössä

LL Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

LL Laura Knaapi. 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Francesco Dragoni, 5.000 €
TRAIL-proteiinin rooli silmän pinnan homeostaasissa

Mohamed Geneid, 5.000 €
Verkkokalvon verisuonien, hermosäiekerroksen ja makulan paksuuden sekä muiden silmän rakenteiden yhteys silmäsairauksiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksessa

LL Niko Kivinen, 5.000 €
Aiheuttaako kollageeni 18 puutos hiirillä ikääntymiseen liittyen verkkokalvon pigmenttiepiteelin toimintahäiriöitä?

LL Minna Kumpula, 5.000 €
Kaihin ja jälkikaihin vaikutus silmän verkkokalvon OCT (Optical Coherence Tomography) -kuvauksiin

LL Juha-Matti Lindholm, 5.000 €
Anti-VEGF hoito silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

LL Ahmad Sahraravand, 5.000 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Elina Koskela, 3.000.€
Aivovaltimoaneurysmien neuro-oftalmologiset manifestaatiot

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 54.000 euroa:

Kauppaneuvos Satu Tiivola 50.000 euroa
Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 2.000 euroa
Wärtsilä Oyj 1.000 euroa
Navigatum Oy 1.000 euroa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2015 päättyessä oli 14.001.195,62 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 15,3 miljoonaa euroa. Säätiön omaisuuden tuotto vuodelta 2015 markkina-arvolla mitattuna oli noin 8,9 % varsinkin osakesijoitusten tuotettua hyvin. Säätiön sijoitustoiminnat periaatteita on päivitetty vuonna 2014 jolloin säätiön varainhoito kilpailutettiin ja järjestettiin uudelleen. Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna noin 75 % ja noin 25 % oli korkosijoituksissa.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 233.831,19 euroa.

 

Hallinto

Säätiön hallintoneuvostoon ovat kuuluneet:

Hallituksen pj. Erik Hartwall, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Ministeri Jaakko Iloniemi, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1987 lähtien

Professori Juhani Härmä, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, vuodesta 1991 lähtien

Professori Leila Laatikainen, vuodesta 2011 lähtien

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos, vuodesta 2005 lähtien

Ministeri Jaakko Numminen, vuodesta 1986 lähtien

Varatuomari Pertti Paloheimo, vuodesta 1985 lähtien

Professori Ilkka Raivio, vuodesta 2001 lähtien

Professori Ahti Tarkkanen, vuodesta 2004 lähtien

Dipl.ins. Raimo Voipio, vuodesta 2013 lähtien

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Ilkka Immonen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2004 lähtien KTM Heikki Ala-Ilkka, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien

Professori Tero Kivelä, jäsen vuodesta 2003 lähtien

KTM Arto Meitsalo, jäsen vuodesta 2014 lähtien

KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien

Dosentti Marita Uusitalo, jäsen vuodesta 2011 lähtien

 

Vuodesta 1987 alkaen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on viisi vuotta, sitä ennen hallintoneuvoston jäsenet on valittu eliniäksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, valituksi voi tulla uudelleen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 17.3.2015. Kokouksessa kuultiin LL Pia Torvisen esitelmä aiheesta: ”Silmänpaineen alentaminen hypertonisella suolaliuoksella”.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta.

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Timo Mitikka, KHT ja kauppatieteen maisteri Eero Suomela, KHT.

Varatilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Ilse Alander, KHT ja kauppatieteen maisteri Juha Wahlroos, KHT.

Säätiön asiamiehenä on toiminut ekonomi Petri Kovalainen. Säätiön toimistonhoitajana toimi Liisa Saha toukokuun loppuun saakka. Sen jälkeen toimistotehtävistä on vastannut Tiliaktiiva Oy:n Katja Sandström.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

 

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehelle on maksettu palkkaa ja etuuksia 19.672,60 euroa. Lähipiirille on myönnetty apurahoja 13.000 euroa. Apurahan saaja on hallituksen jäsenen perheenjäsen. Lähipiirille voidaan myöntää apurahoja samoin perustein kuin muille apurahan hakijoille.

 

Vuoden 2016 näkymät

Silmäsäätiön suunnitelmana on tukea silmätauteja koskevaa tutkimustyötä vakiintunein perustein. Talouskasvunäkymät ovat edelleen epävarmat vuoden 2016 alussa. Keskuspankkien toimet tukevat sijoitusnäkymiä, mutta tuottonäkymät ovat vaisut niin osake- kuin korkosijoituksissa. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole olennaisia tapahtumia.

2014

Toimintakertomus vuodelta 2014

SÄÄTIÖN 55. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja – vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut apurahoja vuoden 2014 aikana. Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 436.655,86 euroa ja niitä jaettiin 321.500 euroa 21 tutkijalle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

* isot hankeapurahat (suuruus enintään 50.000 euroa), 5 kappaletta

* yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15.000 euroa) 16 kappaletta

* kolmivuotinen apuraha (1 kappale)

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 28.11.2014 Biomedicumin auditoriossa. Apurahat jakoi säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Juhani Härmä ja säätiön asiamies Petri Kovalainen.

Tilaisuuden esitelmän piti dosentti Ville Saarela Oulun yliopistosta. Esitelmän aihe oli: ”Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortin silmätutkimukset”. Lisäksi kuultiin viulisti Milena Törmin, viulisti Jenny Hernbergin, alttoviulisti Vuokko Lahtisen, kontrabasisti Erica Giacoleton ja sellisti Antonia Hägglundin musiikkiesityksiä.

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Dosentti Ville Saarela, 17.500 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Dosentti Ville Saarela, 15.000 €, 3-vuotinen apuraha, osa 3/3
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Merja Hurskainen, 13.000 €
Kollageenin XV ja XVIII merkitys proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Minna Kurkinen, 7.500 €
Terrienin marginaalisen sarveiskalvodegeneraation diagnostiset kriteerit, kliiniset ja kuvantamislöydökset

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Jussi Paterno, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitovaste ja hoidon vaikuttavuus Tampereen ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Elina Koskela, 7.500 €
Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysmapotilailla

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
LL Martin Täll, 7.000 €
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Ranaa Al Jamal, 30.000 €
1. Suonikalvoston melanooma lapsilla ja nuorilla.
2. BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen histopatologisesti suonikalvoston melanoomassa.

LL Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijähoidon aikana

LL Sophia Gräsbeck, 7.000 €
Lapsuus- ja nuoruusiässä tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden retinopatia

LL Thomas Gräsbeck, 7.000 €
Silmänpohjavalokuvaus diabeettisen retinopatian seulontamenetelmänä 10–18 vuotiailla tyypin 1 diabeetikoilla

Dosentti Juha Holopainen, 35.000 €
Uusia hoitomuotoja sarveiskalvorappeumiin

LL Hanna-Mari Jauhonen, 7.500 €
Cis-urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagia ja inflammasomit silmänpohjan ikärappeuman patogeneesissa

LL Terhi Kalema, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

Dosentti Johanna Liinamaa, 40.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Dosentti Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikea-asteisessa diabeettisessa retinopatiassa

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LL Kalle Nummi, 6.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964–2014

LL Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermon vasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 22.085 euroa:

Cramo Oyj
Fortum Oyj
Professori Juhani Härmä
Ilmarinen Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 
Instru Optiikka Oy 
LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö 
Santen Oy
Lahjoitukset professori Erkki Tuovisen muistorahastoon
Wärtsilä Oyj

Lisäksi säätiö sai vastaanottaa FM Seija Vihman testamenttilahjoituksen loppuosan, 91.071 euroa, joka liitettiin Aleksi ja Laina Pataman rahastoon.

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2014 päättyessä oli 13.730.396,83 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 14,3 miljoonaa euroa. Säätiön omaisuuden tuotto vuodelta 2014 markkina-arvolla mitattuna oli noin 8,3 % sekä osake että korkosijoitusten tuotettua hyvin. Säätiön sijoitustoiminnat periaatteet päivitettiin vuonna 2014 ja säätiön varainhoito kilpailutettiin ja järjestettiin uudelleen. Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna noin 73 % ja noin 27 % oli korkosijoituksissa.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 1.974.316,16 euroa.

 

Hallinto

Säätiön hallintoneuvostoon ovat kuuluneet:

Hallituksen pj. Erik Hartwall, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Ministeri Jaakko Iloniemi, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1987 lähtien

Professori Juhani Härmä, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, vuodesta 1991 lähtien

Professori Leila Laatikainen, vuodesta 2011 lähtien

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos, vuodesta 2005 lähtien

Ministeri Jaakko Numminen, vuodesta 1986 lähtien

Varatuomari Pertti Paloheimo, vuodesta 1985 lähtien

Professori Ilkka Raivio, vuodesta 2001 lähtien

Professori Ahti Tarkkanen, vuodesta 2004 lähtien

Kauppaneuvos Satu Tiivola, vuodesta 1978 lähtien

Dipl.ins. Raimo Voipio, vuodesta 2013 lähtien

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Ilkka Immonen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2004 lähtien KTM Heikki Ala-Ilkka, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien

Professori Tero Kivelä, jäsen vuodesta 2003 lähtien

KTM Arto Meitsalo, jäsen vuodesta 2014 lähtien

Ekonomi Mikko Tulenheimo, jäsen vuodesta 2004 lähtien

Dosentti Marita Uusitalo, jäsen vuodesta 2011 lähtien

 

Vuodesta 1987 alkaen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on viisi vuotta, sitä ennen hallintoneuvoston jäsenet on valittu eliniäksi. /p>

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, valituksi voi tulla uudelleen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 18.3.2014. Kokouksessa kuultiin LL Petri Järventaustan esitelmä aiheesta: ”Sarveiskalvon reunaosan tulehdussairaus”.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta. Vuoden aikana päivitettiin sekä hallituksen työjärjestys että asiamiehen tehtävät.

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Jouko Karttunen, KHT ja kauppatieteen maisteri Eero Suomela, KHT.

Varatilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Timo Mitikka, KHT ja kauppatieteen maisteri Juha Wahlroos, KHT.

Säätiön asiamiehenä on toiminut ekonomi Petri Kovalainen. Säätiön toimistonhoitajana on toiminut Liisa Saha.

Säätiön kirjanpidon ja tilit on hoitanut Nordea Pankki Oyj.

 

Vuoden 2015 näkymät

Silmäsäätiön suunnitelmana on tukea silmätauteja koskevaa tutkimustyötä vakiintunein perustein. Talouskasvun oletetaan hieman piristyvän Euroopassa vuoden loppua kohden ja pysyvän hyvällä tasolla muilla suurimmilla talousalueilla. Keskuspankkien toimet tukevat sijoitusten näkymiä ja mahdollisuudet hyvälle tuottokehitykselle ovat olemassa.

2013

Toimintakertomus vuodelta 2013

SÄÄTIÖN 54. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja – vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö on jakanut apurahoja entiseen tapaan vuoden 2013 aikana. Silmäsäätiö kuuluu jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:een.

 

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 466.956 euroa ja niitä jaettiin 328.000 euroa 25 tutkijalle. Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

* isot hankeapurahat (suuruus enintään 50.000 euroa), 4 kappaletta

* kolmivuotiset tutkimusapurahat (jatkoapurahat, suuruus enintään 15.000 euroa/vuosi), 3 kappaletta

* yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15.000 euroa) 15 kappaletta

* palkintoapurahat (suuruus 3.000 euroa) 3 kappaletta

 

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 29.11.2013 Biomedicumin auditoriossa. Apurahat jakoi säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Erik Hartwall ja säätiön asiamies Petri Kovalainen.

Tilaisuuden esitelmän piti LT Kustaa Hietala Keski-Suomen keskussairaalasta. Esitelmän aihe oli ”Kuka saa diabeettisen verkkokalvosairauden?”. Lisäksi kuultiin viulisti Onni Toikan, viulisti Janne Jääskeläisen, alttoviulisti Rosa Paradan ja sellisti Tatu Aholan musiikkiesityksiä.

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LT Ville Saarela, 15.000 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

LT Juha Välimäki, 10.000 €
Glaukoomaimplantti-kirurgian epäonnistumiseen johtavat kudosreaktiot

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Tiina Leivo, 11.000 €

Endonasaalinen dakryokystorinostomia akuutissa kyynelpussin tulehdusvaiheessa: randomisoitu, kontrolloitu tutkimus

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Janne Kytö, 7.000 €
Verkkokalvon verisuonten varhainen valtimonkovetustauti ja retinopatia tyypin 1 diabetesta sairastavilla: muutosten mahdollinen vuorovaikutus ja yhteys muihin elinmuutoksiin

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Virva Hannula, 7.500 €
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Jussi Paterno, 7.500 €
Verinäytteistä määritettävät biomarkkerit silmänpohjan ikärappeumassa

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Elina Koskela, 7.500 €
Väitöskirja-apuraha: Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysma-potilailla – yhden vuoden prospektiivinen tutkimus

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Vesa Aaltonen, 7.500 €
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

LT Ranaa Al Jamal, 30.000 €
Suonikalvoston melanooma suomalaisilla lapsilla ja nuorilla, Euroopan Monikeskus, yhteinen tutkimus
Suonikalvoston melanooma yli 80-vuotiailla, kliiniset tunnusmerkit, ennuste ja hoidon tulokset

LL Riku Arvola, 7.500 €
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

LT Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 €
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Silmänpohjan ikärappeuman genotyypin vaikutus autofagian säätelyyn pigmenttiepiteelisoluissa

LL Terhi Kalema, 7.500 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

LT Kati Kinnunen, 45.000 €
Tulehduksen ja hypoksian rooli diabeteksesta aiheutuvan silmänpohjan keskeisen alueen turvotuksen patofysiologiassa ja diabeettisen silmänpohjasairauden syntyyn vaikuttavien ennusmerkkien arvioiminen OCT:ssa

LT Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikeata diabeettista retinopatiaa sairastavilla potilailla

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LT Sirkka-Liisa Rudanko, 10.000 €
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

LL Mika Siuko, 15.000 €
Minoptic-tutkimus

LKT Paula Summanen, 15.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa, valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Antti Viljanen, 12.000 €
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

LL Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermovasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Juha Hagman, 3.000 €
Resurssien käyttö avokulmaglaukooman hoidossa Suomessa: 11-vuotinen retrospektiivinen analyysi

LT Kustaa Hietala, 3.000 €
Risk factors for retinopathy in type 1 diabetes

LT Aila Riusala, 3.000 €
Structural and Functional Findings in Exudative Age-related Long-term Macular Degeneratio

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti FM Seija Vihman testamenttilahjoituksena 520.000,00 euroa. Lahjoituksen perusteella säätiö perusti 31.12.2013 Aleksi ja Laina Pataman nimeä kantavan rahaston.

 

Lisäksi säätiö vastaanotti seuraavilta yrityksiltä lahjoituksina yhteensä 6.000 euroa.

*  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

* Rautaruukki Oyj

* Santen Oy

* Wärtsilä Oyj

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2013 päättyessä oli 11.566.376,58 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 13,6 miljoonaa euroa. Säätiön omaisuuden tuotto markkina-arvolla mitattuna oli noin 22,4 % erityisesti osakesijoitusten tuotettua erinomaisesti. Vuoden lopussa säätiön varallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna noin 77 % omaisuudesta ja noin 23 % oli korkosijoituksissa.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 1.040.799,66 euroa.

 

Hallinto

 

Säätiön hallintoneuvostoon ovat kuuluneet:

Hallituksen pj. Erik Hartwall, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Ministeri Jaakko Iloniemi, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1987 lähtien

Professori Juhani Härmä, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, vuodesta 1991 lähtien

Professori Leila Laatikainen, vuodesta 2011 lähtien

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos, vuodesta 2005 lähtien

Ministeri Jaakko Numminen, vuodesta 1986 lähtien

Varatuomari Pertti Paloheimo, vuodesta 1985 lähtien

Professori Ilkka Raivio, vuodesta 2001 lähtien

Professori Ahti Tarkkanen, vuodesta 2004 lähtien

Kauppaneuvos Satu Tiivola, vuodesta 1978 lähtien

Dipl.ins. Raimo Voipio, vuodesta 2013 lähtien

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Ilkka Immonen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2004 lähtien

Ekonomi Sakari Laine, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1993 lähtien

KTM Heikki Ala-Ilkka, jäsen vuodesta 2012 lähtien

Professori Tero Kivelä, jäsen vuodesta 2003 lähtien

Ekonomi Mikko Tulenheimo, jäsen vuodesta 2004 lähtien

Dosentti Marita Uusitalo, jäsen vuodesta 2011 lähtien

Vuodesta 1987 alkaen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on viisi (5) vuotta, sitä ennen hallintoneuvoston jäsenet on valittu eliniäksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi, valituksi voi tulla uudelleen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 9.3.2013. Kokouksessa kuultiin professori Tero Kivelän esitelmä aiheesta: ”Tutkijoiden urapolku Suomessa”.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta.

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Jouko Karttunen, KHT ja kauppatieteen maisteri Eero Suomela, KHT.

Varatilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Timo Mitikka, KHT ja kauppatieteen maisteri Juha Wahlroos, KHT.

Säätiön asiamiehenä on toiminut ekonomi Petri Kovalainen. Säätiön toimistonhoitajana on toiminut Liisa Saha.

Säätiön kirjanpidon ja tilit on hoitanut Nordea Pankki Oyj.

 

Vuoden 2014 näkymät

Silmäsäätiön suunnitelmana on tukea silmätauteja koskevaa tutkimustyötä vakiintunein perustein. Maailmantalouden tilanteen ennakoidaan vähitellen kääntyvän parempaan suuntaan. Tämä luo pohjan suotuisalle sijoitusympäristölle ja siten myös säätiön sijoitustoiminnan myönteiselle kehitykselle.

2012

Toimintakertomus vuodelta 2012

Säätiön 53. toimintavuosi

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja – vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö on jakanut apurahoja entiseen tapaan vuoden 2012 aikana.

 

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 576.012 euroa ja niitä jaettiin 283.000 euroa 26 tutkijalle. Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

* isot hankeapurahat (suuruus enintään 50.000 euroa), 3 kappaletta

* kolmivuotiset tutkimusapurahat apurahat (suuruus enintään 15.000 euroa /vuosi), 3 kappaletta

* yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15.000 euroa) 19 kappaletta

* palkintoapurahat (suuruus 3.000 euroa), 1 kappale

 

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 16.11.2012 Biomedicumin auditoriossa. Apurahat jakoi säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Erik Hartwall ja säätiön asiamies Petri Kovalainen.

Tilaisuuden esitelmän piti LL Mika Siuko HYKS:n Silmäklinikalta. Esitelmän aihe oli: ”MS-tauti ja silmäsairaudet”. Lisäksi kuultiin viulisti Onni Toikan, viulisti Janne Jääskeläisen, alttoviulisti Helmi Lempisen, sellisti Tatu Aholan ja kontrabasisti Ilkka Leppälän musiikkiesityksiä.

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LL Anni Piirtola, 7.000 euroa
Glaukooman kehittyminen, eteneminen ja hoito uveamelanoomasilmissä

LT Ville Saarela, 15.000 euroa
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

LT Anu Vaajanen, 12.000 euroa
Silmän paikallinen angiotensiinijärjestelmä – uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LKT Waldir Neira, 8.000 euroa
Sarveiskalvotunto: Sarveiskalvon tunnon arviointi silmäsairauksien tai silmäleikkausten jälkeen jotka vaikuttavat hermojen järjestäytymiseen ja aktiivisuuteen.

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Asta Hautamäki, 7.000 euroa
VEGF-estäjät eksudatiivisen verkkokalvon ikärappeuman hoidossa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Laura Knaapi, 5.000 euroa
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Virva Hannula, 7.000 euroa
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Hanna-Mari Jauhonen, 7.000 euroa
Cis-Urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Piret Vares, 5.000 euroa
Orbitan alueelle kohdistuvien leikkausten evaluointi

Silmäsäätiön käyttörahasto

LT Vesa Aaltonen, 10.000 euroa
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

LT Ranaa Al Jamal, 12.000 euroa
Sädetysretinopatian patogeneesi, angiogeneesi, levysädehoidetun suonikalvoston melanooman ja hoitovaihtoehtojen arviointi

LL Riku Arvola, 7.000 euroa
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

LT Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 euroa
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle

Dosentti Juha Holopainen, 35.000 euroa
Kyynelneste, rakenteesta toimintaan

LL Petri Järventausta, 7.000 euroa
C4 puutokset ja HLA-riskitekijät limbaalisissa tulehdussairauksissa

Professori Kai Kaarniranta, 25.000 euroa
Autofagikinaasit lääkekohteena silmänpohjan ikärappeumassa

LT Johanna Liinamaa, 25.000 euroa
Verkkokalvon verisuonten yhteys yleiseen terveydentilaan Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.000 euroa
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LT Sirkka-Liisa Rudanko, 8.000 euroa
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

LKT Sanna Seitsonen, 12.000 euroa
Luteiinia sitovan proteiinin StAR-geenin vaikutus silmänpohjan ikärappeuman esiintymiseen

LL Mika Siuko, 15.000 euroa
Minoptic-tutkimus

LL Martin Täll, 7.000 euroa
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

LT Antti Viljanen, 12.000 euroa
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

LL Pasi Vottonen, 7.000 euroa
Eri sairauksissa esiintyvän silmänpohjan turvotuksen hoidoksi annetun anti-VEGF-estäjän infektiohoitojen vaikutus näköaivokuoren sähköisiin vasteisiin ja plastisiteettiin

LL Ari-Pekka Ylilehto, 6.000 euroa
Molteno 3-implantti glaukooman ensisijaisena kirurgisena hoitona – kliininen retrospektiivinen pilottitutkimus

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Juhani Pietilä, 3.000 euroa
Sarveiskalvon LASIK -läpän tekeminen: Mikrokeratomista femtosekuntilaseriin

 

Myönnetyt apurahat yhteensä 283.000 euroa

 

Talous

Vuoden aikana säätiö sai vastaanottaa seuraavat lahjoitukset:

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2.000 €
Rautaruukki Oyj 2.000 €
Santen Oy 3.780 €
Stockmann Oyj 1.500 €
Wärtsilä Oyj 1.000 €

Yhteensä 10.280 €

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2012 päättyessä oli 9.969.073,29 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 10,9 miljoonaa euroa. Säätiön omaisuuden tuotto markkina-arvolla mitattuna oli noin 13,2 % sekä osake- että korkomarkkinasijoitusten tuottaessa hyvin. Vuoden lopussa säätiön varallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna noin 74 % omaisuudesta ja
noin 26 % oli korkosijoituksissa.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 789.707,29 euroa.

 

Hallinto

Säätiön hallintoneuvostoon ovat kuuluneet:

Hallituksen pj. Erik Hartwall, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Ministeri Jaakko Iloniemi, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1987 lähtien

Professori Juhani Härmä, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1999 lähtien

Kauppaneuvos Matti Elovaara, vuodesta 1992 vuoteen 2012 saakka

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, vuodesta 1999 lähtien

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, vuodesta 1991 lähtien

Professori Leila Laatikainen, vuodesta 2011 lähtien

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos, vuodesta 2005 lähtien

Ministeri Jaakko Numminen, vuodesta 1986 lähtien

Varatuomari Pertti Paloheimo, vuodesta 1985 lähtien

Professori Ilkka Raivio, vuodesta 2001 lähtien

Professori Ahti Tarkkanen, vuodesta 2004 lähtien

Kauppaneuvos Satu Tiivola, vuodesta 1978 lähtien

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Ilkka Immonen, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2004 lähtien

Ekonomi Sakari Laine, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1993 lähtien

KTM Heikki Ala-Ilkka, jäsen vuodesta 2012 lähtien

Professori Tero Kivelä, jäsen vuodesta 2003 lähtien

Ekonomi Mikko Tulenheimo, jäsen vuodesta 2004 lähtien

Dosentti Marita Uusitalo, jäsen vuodesta 2011 lähtien

 

Vuodesta 1987 alkaen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on viisi (5) vuotta, sitä ennen hallintoneuvoston jäsenet on valittu eliniäksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi, valituksi voi tulla uudelleen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Jouko Karttunen, KHT ja kauppatieteen maisteri Eero Suomela, KHT.

Varatilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Timo Mitikka, KHT ja kauppatieteen maisteri Juha Wahlroos, KHT.

Säätiön asiamiehenä on toiminut ekonomi Petri Kovalainen. Säätiön toimistonhoitajana on toiminut Liisa Saha.

Säätiön kirjanpidon ja tilit on hoitanut Nordea Pankki Oyj.

 

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 3.4.2012. Kokouksessa kuultiin dosentti Marita Uusitalon esitelmä aiheesta: ”Tietoisku silmäluomien kasvaimista”.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta.

 

Vuoden 2013 näkymät

Silmäsäätiön suunnitelmana on tukea silmätauteja koskevaa tutkimustyötä samoin perustein kuin vuonna 2012.
2011

Toimintakertomus vuodelta 2011

Säätiön 52. toimintavuosi

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen maassamme. Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö on jakanut apurahoja entiseen tapaan vuoden 2011 aikana.

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 758.100 euroa ja niitä jaettiin 199.000 euroa 18 tutkijalle.

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 17.11.2011 Biomedicumin auditoriossa. Apurahat jakoi säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Erik Hartwall ja säätiön asiamies Petri Kovalainen. Tilaisuuden esitelmän piti LT Jukka Moilanen HYKS:n Silmäklinikalta. Esitelmän aihe oli: ”Kokemuksia kansainvälisestä silmätutkimuksesta”. Lisäksi kuultiin viulisti Ville Venäläisen, viulisti Lotta Corinin sekä sellisti Saara Viikan musiikkiesityksiä.

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LT Ville Saarela, 15.000 euroa
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LKT Waldir Neira, 12.000 euroa
Corneal sensitivity. Evaluation of corneal sensitivity after ocular diseases or ocular surgeries that alters the activity and/or nerve architecture

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Asta Hautamäki, 9.000 euroa
VEGF-estäjät eksudatiivisen verkkokalvon ikärappeuman hoidossa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Laura Knaapi, 5.000 euroa
Refraktion vaikutus silmänpohjan yksityiskohtien pituuden arviointiin silmänpohjavalokuvasta

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Elina Koskela, 7.000 euroa
Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimo-aneyrysmapotilailla

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Hanna-Mari Jauhonen, 7.000 euroa
Cis-Urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Salme Vannaksen rahasto
LT Vesa Aaltonen, 10.000 euroa
Hypoksian, inflammaation ja oksidatiivisen stressin vaikutukset verkkokalvon uudissuonitukseen

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Ranaa Al Jamal, 12.000 euroa
Uveal melanoma among Finnish Octogenarians, Clinical Characteristics, Prognosis and Treatment Outcome

LT Nina Hautala, 15.000 euroa
Kohorttitutkimus vaikean diabeettisen silmäsairauden esiintyvyydestä ja riskitekijäprofiilista nuorilla tyypin 1 diabeetikoilla

Professori Kai Kaarniranta, 25.000 euroa
Autofagipuhdistuma silmänpohjan ikärappeumassa

LT Sirpa Loukovaara, 15.000 euroa
Angiogeneesi ja antiangiogeneesi proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa

MD Mohammed Rashid Mamunur, 7.000 euroa
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LKT Sanna Seitsonen, 15.000 euroa
Verkkokalvon ikärappeumalle altistavat geenit Suomessa

LL Mika Siuko, 15.000 euroa
Minoptic-tutkimus

LT Antti Viljanen, 12.000 euroa
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

Professori Signe Löfgrenin palkintoapurahat silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Ranaa Al-Jamal, 3.000 euroa
Solujen jakautumisen ja mikroverenkierron suhteellinen merkitys suonikalvoston pahanlaatuisen melanooman leviämisessä

LKT Waldir Neira, 3.000 euroa
Eksimeerilasertaittovirhekirurgia: sarveiskalvon haavan paraneminen ja kliiniset tulokset

LT Päivi Toivonen, 3.000 euroa
Makrofaagisolut sädehoidetuissa ja levinneissä suonikalvoston pahanlaatuisissa melanoomissa

LT Ville Saarela, 3.000 euroa
Näköhermon pään stereometriset HRT-parametrit glaukooman seurannassa

LT Niko Setälä, 3.000 euroa
Kuivasilmäisyyden ja kyynelnesteen fosfolipideitä siirtävän proteiinin suhde toisiinsa

LT Elisa Vuori-Heikkilä, 3.000 euroa
Aiheutetun ja synnynnäisen eritaittoisuuden sekä lievän näön heikkenemisen hoito taittovirhekirurgialla

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2011 päättyessä oli 9.190.421,47 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo noin 10 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan lukien oli -814.250,22 euroa.

Kaikkien säätiön keräämien, käyttämien tai muuten käsittelemien henkilötietojen suhteen noudatetaan henkilötietolakia.

Silmäsäätiön toiminta jatkuu vuonna 2012 entiseen tapaan. Suunnitelmana on tukea silmätauteja koskevaa tutkimustyötä samoin perustein kuin vuonna 2011.

 

Hallinto

Säätiön hallintoneuvostoon ovat kuuluneet:

Hallituksen pj. Erik Hartwall, puheenjohtaja

Ministeri Jaakko Iloniemi, varapuheenjohtaja

Professori Juhani Härmä, varapuheenjohtaja

Kauppaneuvos Matti Elovaara

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila

Professori Leila Laatikainen 5.4.2011 lähtien

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos

Ministeri Jaakko Numminen

Varatuomari Pertti Paloheimo

Professori Ilkka Raivio

Professori Ahti Tarkkanen

Kauppaneuvos Satu Tiivola

Professori Erkki Tuovinen 5.4.2011 saakka

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Leila Laatikainen, puheenjohtaja, 5.4.2011 saakka

Professori Ilkka Immonen, puheenjohtaja 5.4.2011 lähtien

Varatuomari Juhani Erma, varapuheenjohtaja, 5.4.2011 saakka

Ekonomi Sakari Laine, varapuheenjohtaja 5.4.2011 lähtien

Professori Tero Kivelä

Ekonomi Mikko Tulenheimo

Dosentti Marita Uusitalo 5.4.2011 lähtien

 

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Jouko Karttunen, KHT ja kauppatieteen maisteri Eero Suomela, KHT.

Varatilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Timo Mitikka, KHT ja kauppatieteen maisteri Juha Wahlroos, KHT.

Säätiön asiamiehenä on toiminut varatuomari Matti Lounasmeri 30.4.2011 saakka ja 1.5.2011 lähtien ekonomi Petri Kovalainen. Säätiön toimistonhoitajana on toiminut Liisa Saha.

Säätiön kirjanpidon ja tilit on hoitanut Nordea Pankki Oyj.

 

Vuoden aikana säätiö sai vastaanottaa seuraavat lahjoitukset:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1.000 €
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2.000 €
Santen Oy 2.000 €
Stockmann Oyj 1.000 €
Wärtsilä Oyj 1.000 €

Yhteensä 7.000 €

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 5.4.2011. Kokouksen jälkeeni kuultiin Silmäklinikalla toimivien tutkijoiden MD Al-Jamalin ja MD Waldir Neiran esitelmät aiheesta: ”Silmätutkijana Suomessa”.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta.

2010

Toimintakertomus vuodelta 2010

Säätiön 51. toimintavuosi

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja –vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen maassamme. Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö on jakanut apurahoja entiseen tapaan vuoden 2010 aikana.

 

Säätiön hallintoneuvostoon ovat kuuluneet:

Hallituksen pj. Erik Hartwall, puheenjohtaja

Ministeri Jaakko Iloniemi, varapuheenjohtaja

Professori Juhani Härmä, varapuheenjohtaja

Kauppaneuvos Matti Elovaara

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos

Ministeri Jaakko Numminen

Varatuomari Pertti Paloheimo

Professori Ilkka Raivio

Professori Ahti Tarkkanen

Kauppaneuvos Satu Tiivola

Professori Erkki Tuovinen

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Professori Leila Laatikainen, puheenjohtaja

Varatuomari Juhani Erma, varapuheenjohtaja

Professori Ilkka Immonen

Professori Tero Kivelä

Ekonomi Sakari Laine

Ekonomi Mikko Tulenheimo

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Jouko Karttunen, KHT ja kauppatieteen maisteri Eero Suomela, KHT. Varatilintarkastajina ovat toimineet kauppatieteen maisteri Timo Mitikka, KHT ja kauppatieteen maisteri Juha Wahlroos, KHT.

Säätiön asiamiehenä on toiminut varatuomari Matti Lounasmeri ja säätiön toimistonhoitajana Liisa Saha.

Säätiön kirjanpidon ja tilit on hoitanut Nordea Pankki Oyj.

 

Vuoden aikana säätiö sai vastaanottaa seuraavat lahjoitukset:

Fortum Oyj 1.000 €
Hartwall Invest Oy Ab 10.000 €
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2.000 €
Nokia Oyj 2.000 €
Väinö Oksanen, 100-vuotislahjoitukset 2.045 €
Rautaruukki Oyj 2.000 €
Santen Oy 2.000 €
Wärtsilä Oyj 1.000 €

Yhteensä 22.045 €

 

Säätiön hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 15.3.2010. Kokouksen aluksi kuultiin Anna-Ulrika Sarikkolan esitelmä aiheesta: ”Kaihileikkaus molempiin silmiin samana päivänä?”.

Säätiön hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta.

 

Säätiön 50-v. juhlavuoden tapahtumat

Vuonna 2010 säätiön perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta.

Säätiö järjesti 50-vuotisjuhlaan liittyen yleisöluentotilaisuudet kaikissa viidessä yliopistokaupungissa vuoden 2010 aikana.

Tilaisuuksissa oli aluksi säätiön toiminnan esittely ja sen jälkeen luento sekä kahvitarjoilu. Esillä oli säätiön 50-vuotisjuhlaa varten teetetty roll-up -esite ja yleisölle jaettiin myös säätiön esitelehtisiä. Tilaisuuksissa oli kuulijoita yhteensä yli 500 henkeä.

 

Yleisöluennot vuonna 2010

Kuopio, 14.4.2010

Kuopion yliopiston Snellmania-Sali

Professori Kai Kaarniranta: ”Silmänpohjan ikärappeuman uudet hoidot”

Kuulijoita oli 30 henkeä.

 

Turku, 28.4.1010

Turun yliopiston Osmo Järvi-luentosali

Erikoislääkäri Niko Setälä: ”Kuivasilmä – kiusallinen kumppani”

Kuulijoita oli 65 henkeä.

 

Tampere 19.5.2010

Finn-Medi 5 auditorio

Professori Hannu Uusitalo: ”Ikääntymisen haasteet silmätautiopissa”

Dosentti Heli Skottman: ”Kantasolujen mahdollisuudet silmäsairauksien hoidossa”

Kuulijoita oli 30 henkeä.

 

Oulu, 30.9.2010

Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-sali

LT Nina Hautala: ”Ikääntymiseen liittyvät silmäsairaudet”

Kuulijoita oli 195 henkeä.

 

Helsinki, 11.11.2010

Biomedicumin luentosali

Dosentti Paula Summanen: ”Diabeettinen silmäsairaus”

Kuulijoita oli 200 henkeä.

 

Mauno Vannas -muistoluento 2.10.2010

Mauno Vannan-luento suunniteltiin Silmäsäätiön 50-vuotisjuhlavuoden silmälääkäreille kohdistetuksi tapahtumaksi. Silmäsäätiön ja Suomen Silmälääkäriyhdistyksen yhdessä luennon pitäjäksi kutsuma professori Arnd Heiligenhaus Münsterin yliopistosta Saksasta piti luennon aiheenaan: ”Uveiitit” eli värikalvoston tulehdukset.

Ennen luentoa hallituksen puheenjohtaja Leila Laatikainen esitteli kuulijakunnalle Mauno Vannas-luennon sekä Mauno Vannas-mitalin, jollainen (nro 18) luovutettiin prof. Heiligenhausille luennon jälkeen.

 

50-vuotisjuhlaillallinen 11.11.2010

Säätiö järjesti 50-vuotisjuhlaillallisen 11.11.2010 Ravintola G.W. Sundmansin salissa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, tilintarkastajille, säätiön henkilökunnalle, juhlavuoden tapahtumiin osallistuneille luennoitsijoille sekä yliopistoklinikoiden professoreille.

Paikalla oli 31 henkeä. Juhlapuheen piti vararehtori, professori Kimmo Kontula Helsingin yliopistosta aiheenaan ”Yliopisto ja yhteiskunta”.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Jaakko Iloniemi luovutti Mauno Vannas-mitalin (nro 22) Leila Laatikaiselle ja (nro 23) Juhani Ermalle kiitokseksi pitkäaikaisesta työstä säätiön hyväksi.

Tilaisuudessa esiintyivät Kaaderilaulajat johtajanaan Matti Ahtiainen sekä taiteilijat Elisa Järvelä (viulu) ja Kaisa Kujanpää (harmonikka).

 

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 518.050,40 euroa ja niitä jaettiin 276.000 euroa 24 tutkijalle. Professori Signe Löfgrenin palkintoapurahan määrä päätettiin korottaa vuodesta 2010 lähtien 3.000 euroon.

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 11.11.2010 Biomedicumin auditoriossa. Apurahat jakoi säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Juhani Härmä ja häntä avusti säätiön asiamies Matti Lounasmeri.

Tilaisuudessa luovutettiin varapuheenjohtaja Juhani Härmälle kiitokseksi säätiön hyväksi tehdystä työstä Mauno Vannas-mitali (nro 21).

Tilaisuudessa julkistettiin myös Leila Laatikaisen, Matti Lounasmeren ja Liisa Sahan toimittama historiikkiteos: ”Silmäsäätiö 50 vuotta, vuodet 1990 – 2010”. Teos on numero 7 säätiön julkaisusarjassa. Teos lähetettiin myöhemmin kaikille Suomen Silmälääkäriyhdistyksen jäsenille ja muille yhteistyötahoille.

Tilaisuuden esitelmän piti dosentti Kari Krootila HYKS:n Silmäklinikalta. Esitelmän aihe oli: ”Femtosekuntilaser sarveiskalvokirurgiassa”. Lisäksi kuultiin viulisti Ville Venäläisen, viulisti Inka Liitiäisen, alttoviulisti Ilona Pohjolan sekä sellisti Saara Viikan musiikkiesityksiä.

 

Apurahoja jaettiin seuraavasti:

Isot hankeapurahat

Torsten ja Lea Laineen rahasto
Professori Anja Tuulonen, 50.000 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Silmäsäätiön käyttörahasto
Professori Hannu Uusitalo, 50.000 €
Kantasolut silmätautien hoidossa – tutkimusprojektin silmätautien kliinisiin hoitomuotoihin tähtäävän osan tutkimuskustannusten kattaminen

Muut apurahat

Torsten ja Lea Laineen rahasto
LL Ville Saarela, 7.000 €
Papillaan kolmiulotteinen topometria glaukooman varhaisdiagnostiikassa ja seurannassa

LT Anu Vaajanen, 10.000 €
Silmän paikallinen angiotensiinijärjestelmä – uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Marko Kervinen, 10.000 €
Degeneraatio ja ikääntyminen näköjärjestelmässä – patogeenisten mitokondrio-mutaatioiden vaikutus

MD Waldir Neira, 7.000 €
Sarveiskalvotunnon merkitys silmäsairauksissa

Professori J.G. Lindbergin rahasto
LL Asta Hautamäki, 9.000 €
VEGF-estäjät eksudatiivisen verkkokalvon ikärappeuman hoidossa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Janne Kytö, 7.000 €
Verkkokalvon verisuonten varhainen valtimonkovetustauti ja retinopatia tyypin 1 diabetesta sairastavilla, muutosten mahdollinen vuorovaikutus ja yhteys muihin elinmuutoksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
Dosentti Paula Summanen, 10.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa, valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät, perinnöllisyys ja yhteys muihin elinmuutoksiin

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Hanna-Mari Jauhonen, 6.000 €
Cis-Urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Petteri Karesvuo, 5.000 €
Parodontaalinen infektio verkkokalvon ikärappeuman taustalla?

Silmäsäätiön käyttörahasto
LT Vesa Aaltonen, 10.000 €
Hypoksian, inflammaation ja oksidatiivisen stressin vaikutukset verkkokalvon uudissuonitukseen

MD Ranaa Al-Jamal, 7.000 €
Etäpesäkkeiden synty silmän melanoomassa; kasvaimen solujen jakautumisen ja verisuonituksen osuus

LL Petri Järventausta, 7.000 €
C4-puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Professori Kai Kaarniranta, 10.000 €
Kaperonien ehkäisyvaikutus RPE-solujen proteiinien sakkautumisessa

LL Kati Kinnunen, 10.000 €
Inflammasomi NALP3 merkitys retinan ja korioidean angiogeneettisissä sairauksissa

LT Johanna Liinamaa, 10.000 €
Oksidoituneen LDL:n autovasta-aineet diabeettisessa retinopatiassa

LT Sirpa Loukovaara, 15.000 €
Angiogeneesi ja antiangiogeneesi proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa

MD Mohammed Mamunur Rashid, 7.000 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LT Sirkka-Liisa Rudanko, 10.000 €
Lasten näkövammaisuus Suomessa 1990–2010. Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

LT Hannele Uusitalo-Järvinen, 10.000 €
Silmän angiogeneesi

Professori Signe Löfgrenin palkintoapurahat silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Satu Länsman, 3.000 €
Biohajoavan poly-L/D-laktidi-istutteen käyttökelpoisuus verkkokalvon irtaumakirurgiassa

LT Eliisa Mannermaa, 3.000 €
Verkkokalvon pigmenttiepiteelin solumalli lääkekehitystutkimuksiin

LT Jukka Nevalainen, 3.000 €
Verkkokalvon hermosäiekerroksen rakenteen hyväksikäyttö ja tutkimusstrategia näkökenttätutkimuksessa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2010 päättyessä oli 10.053.286,58 euroa ja säätiön omaisuuden markkina-arvo 12,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan lukien oli 893.833,64 euroa.

Kaikkien säätiön keräämien, käyttämien tai muuten käsittelemien henkilötietojen suhteen noudatetaan henkilötietolakia.

Silmäsäätiön toiminta jatkuu vuonna 2011 entiseen tapaan. Suunnitelmana on tukea silmätauteja koskevaa tutkimustyötä samoin perustein kuin vuonna 2010.

 

Yhteystiedot

Silmäsäätiö

Salomonkatu 17 A, 5 krs.

00100 Helsinki

asiamies: VTM Roy Siljamäki

asiamies@silmasaatio.fi

puhelin 040 770 3337

silmasaatio@silmasaatio.fi

Y-tunnus: 1088213-1

 

© Silmäsäätiö