Silmäsäätiön toimintakertomus vuodelta 2019

SÄÄTIÖN 60. TOIMINTAVUOSI

Silmäsäätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut apurahoja vuoden 2019 aikana. Silmäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

 

Säätiön apurahat

Säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 876 085 euroa ja niitä jaettiin 344 950 euroa 23 tutkijalle.

Myönnetyt apurahat jakautuivat apurahatyypeittäin seuraavasti:

  • isot hankeapurahat (suuruus enintään 50 000 euroa), kuusi kappaletta
  • 2–3 -vuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), yhdeksän kappaletta
  • yksivuotiset apurahat (suuruus enintään 15 000 euroa), kuusi kappaletta
  • palkintoapurahat (suuruus 3 000 euroa), kaksi kappaletta

Myönnettyjen apurahojen painopiste siirtyi säätiön tavoitteiden mukaisesti useampivuotisiin apurahoihin.

Säätiö järjesti apurahojen jakotilaisuuden 21.11.2019 Biomedicumin luentosalissa. Apurahat jakoivat säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jyrki Liljeroos ja säätiön asiamies Roy Siljamäki.

Tilaisuuden esitelmän piti suuren apurahan saaja, silmätautiopin professori Kai Kaarniranta. Esitelmän aihe oli: ”Kuinka silmänpohjan ikärappeumaa voidaan estää ja jarruttaa

Apurahoja jaettiin vuonna 2019 seuraavasti:

 Torsten ja Lea Laineen rahasto
 LL Elina Karvonen, 12 000 euroa
Glaukooman seulonta pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa.

Dosentti Ville Saarela, 20 000 euroa
Varhaisten glaukoomamuutosten seulonta nuorilla aikuisilla.

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
LT Laura Knaapi, 10 000 euroa
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmäpohjavalokuvasta: matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi.

DI, LK Toni Tamminen, 9 000 euroa
Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä.

LT Niko Setälä, 13 000 euroa
Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit.

LL Elina Rantala, 10 000 euroa
Suonikalvoston melanooman hoitotulokset.

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
LL Aapo Virtanen, 10 000 euroa
Statiinien merkitys glaukoomakirurgiassa.

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
LL Susanna Jouhi, 10 000 euroa
Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste.

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
LL Henrik Bygglin, 7 500 euroa
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa.

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Maarit Kulmala, 15 000 euroa
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –   pikkukeskosen terveys aikuisiässä, 35-40 -vuotistutkimuksen osatutkimus.

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Paula Niinimäki, 15 000 euroa
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa.

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
Dosentti Olavi Pärssinen, 11 250 euroa
Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020.

Satu Tiivolan rahasto
Dosentti Sirpa Loukovaara, 35 000 euroa
Vaikea-asteisen diabeettisen retinopatian molekyylitason mekanismien tutkimus – mitä uutta proteomiikan ja transkriptomiikan avulla saadaan selville?

Silmäsäätiön käyttörahasto
Professori Nina Hautala, 20 000 euroa
Diabeettisen retinopatian automaattinen tunnistaminen tekoälyn avulla.

LL Mira Siiskonen, 6 700 euroa
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa.

Professori Kai Kaarniranta, 45 000 euroa
Autofagiageenit ja epigenetiikka silmänpohjan ikärappeumassa.

LT Rana´a Al-Jamal, 12 000 euroa
1 – Suonikalvon melanooma yli 80-vuotiailla: kliiniset ominaisuudet, prognoosi ja hoidon tulokset
2 – Ennustetut suuntaukset retinoblastooman esiintymisessä Lähi-idän ja Afrikan alueella.

LL Niko Viskari, 7 500 euroa
Herpesryhmän virusten aiheuttamien sarveiskalvotulehdusten PCR-diagnostiikka ja kyynelnesteen proteomiikka.

Dosentti Raimo Tuuminen, 15 000 euroa
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi.

Dosentti Johanna Liinamaa, 20 000 euroa
Kuivasilmäisyys Pohjois-Suomen syntymäkohortissa: kyynelnesteen laadullinen ja määrällinen tutkimus.

LT Joni Turunen, 35 000 euroa
Selvittämättömät harvinaiset perinnölliset silmäsairaudet.

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille
LT Mika Siuko, 3 000 euroa
Näköhermotulehduksen ja neuromyelitis optican kliininen kuva ja genetiikka.

LT Sakari Suominen, 3 000 euroa
Syvä sklerektomia.

 

Lahjoitukset

Vuoden aikana säätiö vastaanotti seuraavilta lahjoittajilta yhteensä 3.160 euroa:

Mary och Georg C Ehrnrooths Stiftelse 2.000 euroa
Santen Oyj 1.000 euroa
Yksityiset lahjoittajat 160 euroa

 

Talous

Silmäsäätiön taseen loppusumma vuoden 2019 päättyessä oli 16 847 646,36 euroa ja säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo noin 18,6 miljoonaa euroa. Koko sijoitussalkun markkina-arvo nousi hallinnolliset kulut ja maksetut apurahat mukaan lukien 11,05 %. Kaikki omaisuusluokat tuottivat vuonna 2019 hyvin.

Vuoden lopussa säätiön sijoitusvarallisuudesta oli osakemarkkinoille sijoitettuna 64,1 %, korkomarkkinoille 8,8 %, kiinteistörahastoihin 10,5 %, metsärahastoihin 8,0 % ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 5,4 %. Käteisenä oli 3,2 %.

Tilikauden tulos omakatteiset rahastot mukaan luettuna oli 1 676 870,63 euroa.

Silmäsäätiön taseessa tähän asti erikseen esitetty omakatteinen Märta ja Aarne Koskelon rahasto on toimintavuoden aikana yhdistetty säätiön taseeseen. Rahaston varat ja velat on yhdistetty säätiön vastaaviin tase-eriin ja rahaston oma pääoma on liitetty erillisenä Märta ja Aarne Koskelon rahastona säätiön omaan pääomaan. Hallitus on arvioinut yhdistämisen perusteita ja todennut, että rahaston tarkoitus on yhtenevä muun säätiön tarkoituksen kanssa eikä rahaston säädekirja estä rahaston yhdistämistä säätiön taseeseen. Rahaston sijoitustoimintaa on aina hoidettu yhdenmukaisesti säätiön muun sijoitustoiminnan kanssa ja rahastolle on kohdistettu sen pääomaa vastaava osuus säätiön yleiskuluista. Yhdistäminen säätiön taseeseen ei vaikuta apurahojen jakamiseen Märta ja Aarne Koskelon rahastosta vaan se tapahtuu yhtä lailla perustajien tahdon mukaisesti.

 

Hallinto

Valtuuskuntaan ovat kuuluneet:

Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, puheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Professori Leila Laatikainen, varapuheenjohtaja, toimintakausi päättyy vuonna 2021

Professori Juhani Härmä, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Ilkka Immonen, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Vuorineuvos Matti Kavetvuo, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Ilkka Raivio, toimintakausi päätyy vuonna 2020

Varatuomari Harrieth Rydberg, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Hannu Sariola, toimintakausi päättyy vuonna 2022

Professori Ahti Tarkkanen, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio, toimintakausi päättyy vuonna 2020

 

Valtuuskunnan toimintakausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin 20.3.2019 Biomedicumissa.

 

Hallitukseen ovat kuuluneet:

 Professori Tero Kivelä, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2003 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2021

KTM Heikki Ala-Ilkka, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2012 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Dosentti Anna Majander, jäsen vuodesta 2017 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2020

Dosentti Jukka Moilanen, jäsen vuodesta 2019 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2022

KTM Arto Meitsalo, jäsen vuodesta 2014 lähtien, toimintakausikausi päättyy vuonna 2022

KTM, OTK Pauliina Rannikko, jäsen vuodesta 2015 lähtien, toimintakausi päättyy vuonna 2021

 

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.
Säätiön hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

 

Silmäsäätiön tilintarkastaja:

Säätiön tilintarkastajana vuonna 2019 toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Silmäsäätiön asiamies ja taloushallintohallinto:

Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimi VTM Roy Siljamäki. Säätiön toimisto sijaitsi osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.

Säätiön kirjanpitäjänä on vuoden 2015 alusta toiminut Tiliaktiiva Oy.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Tammikuussa 2019 viisi silmätautien tutkimusta tukevaa säätiöitä perustivat silmätautien tutkimusta tukevien silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolin.
Poolissa ovat mukana seuraavat säätiöt:

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnroths stiftelse

Silmä- ja kudospankkisäätiö
Silmäsäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen.

Keväällä 2019 tohtoritutkijapooli myönsi ensimmäisen apurahansa 48 000 euroa FT Tatu Lajuselle. Hänen tutkimuksensa aihe on: Valoaktivoitavat silmälääkkeenkantajat kontrolloituun lääkkeenvapautukseen: in vivo. Tutkimuksen suorituspaikka on Tokyo University of Pharmacy & Life Sciences.

 

Lähipiiritapahtumat

Säätiön asiamiehille on maksettu palkkaa ja etuuksia 33.654,37 euroa.

Lähipiirille ei ole myönnetty apurahoja.

 

Vuoden 2020 näkymät

Silmäsäätiön perustehtävään, eli silmätauteja koskevien tutkimisten tukemiseen ei ole tulossa muutoksia. Silmäsäätiön uudet kotisivut otetaan käyttöön keväällä 2020. Vuoden aikana panostetaan erityisesti ulkoiseen viestintään ja varainhankintaan.