Mauno Vannas -mitalin säännöt

Mauno Vannas -mitalin säännöt

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.8.2015

1. Silmäsäätiön Mauno Vannas–mitali on kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen vuonna 1961Mauno Vannaksen 70-vuotispäivän kunniaksi suunnittelema Suomen Silmälääkäriyhdistys
ry:n lyöttämä pronssimitali, jonka etupuolelle on kaiverrettu Mauno Vannaksen reliefi ja
kääntöpuolelle hänen tunnuslauseensa ”Non vi sed arte” (”Ei voimalla vaan taidolla”) sekä
valoa ja näköä symboloiva kuvio sarveiskalvon päällä lepäävän kaihiveitsen kanssa. Mitali
on ollut vuodesta 1969 Silmäsäätiön hallinnassa.

2. Mitali myönnetään vuodesta 2016 alkaen vähintään viiden (5) vuoden välein
silmätutkimuksen alalla ansioituneelle esimerkilliselle suomalaiselle tai ulkomaiselle
silmälääkärille.

3. Mitalin saaja pitää mitalin luovutustilaisuudessa Mauno Vannas–muistoluennon.

4. Mitali luovutetaan Silmäsäätiön järjestämässä luovutustilauudessa tai Suomen
Silmälääkäriyhdistys ry:n kokouksen yhteydessä, mikäli Silmälääkäriyhdistyksen kanssa näin
kullakin kerralla sovitaan.

5. Mitalin saajan nimeää Silmäsäätiön hallitus sen silmälääkärijäsenistä muodostetun
mitalitoimikunnan valmisteleman esityksen perusteella vähintään puoli vuotta ennen
mitalin luovuttamista. Silloin, kun on sovittu mitalin luovuttamisesta Suomen
Silmälääkäriyhdistyksen kokouksen yhteydessä, Silmälääkäriyhdistyksen puheenjohtaja
kutsutaan toimikunnan jäseneksi.

6. Mitalin luovuttaa Silmäsäätiön hallintoneuvoston tai hallituksen puheenjohtaja, yhdessä
Suomen Silmälääkäriyhdistyksen puheenjohtajan kanssa silloin kun luovutus tapahtuu
Silmälääkäriyhdistyksen kokouksen yhteydessä.

7. Silmäsäätiö korvaa mitalin saajan kohtuulliset matka- ja majoituskulut.

8. Mitali voidaan edellisestä poiketen myöntää Silmäsäätiön hallituksen yksimielisestä
esityksestä kunnianosoituksena ansiokkaasta toiminnasta Silmäsäätiön tavoitteiden
hyväksi. Tällöin mitali luovutetaan säätiön hallintoneuvoston kokouksessa eikä sen
vastaanottaja pidä muistoluentoa tai saa kulukorvauksia