Silmäsäätiö fyllde 60 år

Silmäsäätiö fyllde 60 år

Silmäsäätiös styrelseordförande, professor Tero Kivelä

För exakt sextio år sedan, 30 juni 1960, registrerades i justitieministeriets stiftelseregister en nykomling: Silmäsäätiö. Ett beslut om att grunda en ny stiftelse för att främja vetenskaplig forskning inom ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel hade tagits i Finland redan ett halvår tidigare, 12 december 1959. Initiativtagare var landets äldsta specialistläkarförening, Finlands Ögonläkarförening, som grundats 1911.

Finansiärer i initialskedet var Mauno Vannas, professor i ögonsjukdomslära vid Helsingfors universitet, som donerade 100 000 mark till Ögonläkarföreningen, samt Instrumentarium Ab, ett företag som medlemmarna i Finlands Läkarförening Duodecim grundat 1900 för import av hälso- och sjukvårdsutrustning. Instrumentarium donerade 200 000 mark. Donationerna motsvarar ungefär 2 400 euro och 4 800 euro enligt penningvärdet 2020. Donationerna hade en koppling till varandra. Professor Vannas hade varit långvarig medlem i Instrumentariums styrelse sedan 1936 och var styrelseordförande från 1943 till 1962. Ögonläkarföreningen donerade till den stiftelse som grundades dessutom aktier som föreningen innehade i finländska bolag.

Till en början fokuserade Silmäsäätiös verksamhet naturligtvis på att få in fler donationer för att öka tillgångarna till en nivå som tillåter utdelning av bidrag. Det här målet nåddes 25 november 1966, då stiftelsen kunde ordna sin första stipendieutdelning. Evenemanget har därefter hållits varje år ungefär samma tid och summan som delas ut har ökat i jämn takt under årtiondenas gång. Vid den första utdelningen delades två stipendier ut på 2 000 mark, i dagens penningvärde totalt cirka 7 150 euro. Vid Silmäsäätiös senaste stipendieutdelning 21 november 2019 utdelades 344 950 euro till 23 forskare. Stiftelsen utdelade således stipendier till ett 48 gånger så stort belopp än utgångsläget och kan anses ha lyckats åtminstone rätt så bra med att investera de förvaltade medlen på ett sätt som ger trygg avkastning, vilket förväntas av stiftelser.

Silmäsäätiö har under de senaste sextio åren vuxit till den största och mest betydande stiftelse som stöder ögonforskare i Finland. Verksamheten är dock fortfarande bara i startgroparna. Silmäsäätiö hade vid årsskiftet tillgångar till ett värde av cirka 18,6 miljoner euro, vilket ger möjlighet att till de som jobbar med en doktorsavhandling och till andra unga forskare utdela stipendier för tre år och till äldre forskare stipendier för ett år, men Silmäsäätiö har inte hittills haft möjlighet att stöda äldre ögonforskares omfattande och långvariga forskningsprojekt. Således är medelinsamling ett huvudmål även under det innevarande jubileumsåret och kommer att fortsätta vara det under flera decennier framåt.

Du kan donera en valfri summa för forskning i ögonsjukdomar, ögonskador eller ögonfel via stiftelsens webbplats. Kontakta stiftelsens ombud då det gäller eventuella större donationer.

I dag samarbetar de stiftelser som stöder ögonforskning för forskarnas bästa så att nya finansieringsformer kan införas snabbare än vad en enskild stiftelse kunde åstadkomma. Det första exemplet på detta är en doktorandpool, som drivs av fem stiftelser som stöder ögonforskning och sedan förra året sänder finska ögonforskare till internationella forskningsinrättningar efter att de blivit klara med sin doktorsavhandling.

Silmäsäätiö ser framtiden an med tillförsikt och är särskilt tacksam för alla som stött verksamheten under de gångna sextio åren, antingen finansiellt eller med en annan insats.