Internationella ögonpatologpriset till professor Tero Kivelä

Internationella ögonpatologpriset till professor Tero Kivelä

 

 

Paraplyorganisationen för Världens ögonläkarföreningar International Council of Ophthalmology (ICO) har beviljat till överläkare vid ögonsjukdomar vid HUS och professorn vid ögonsjukdomar vid Helsingfors universitet Tero Kivelä ett internationellt ögonpatologiskt pris på 20 000 dollar.

Priset har sedan 2006 tilldelats en ansedd ögonpatolog vart fjärde år för särskilda meriter som forskare på området och för ett betydande främjande av branschen.

Som ögonpatologer fungerar specialister på patologi och specialistläkare i ögonsjukdomar.

Lång erfarenhet av ögonpatologi i bakgrunden

Tero Kivelä disputerade 1987 som medicine och kirurgie doktor i näthinnecancer hos barn och har sedan 1995 varit chef för landets enda ögonpatologilabb. Han är också ögonpatologkonsult åt HUSLAB.

Kivelä har varit ordförande för avdelningen för ögonpatologi i styrelsen för European Association for Vision and Eye Research 2001 – 2005 och 2010, värd för en gemensam kongress mellan amerikanska och europeiska ögonpatologföreningar i Helsingfors 2011 och ordförande för Europeiska ögonpatologföreningen 2017–2021.

Han har även arbetat med bl.a. American Academy of Ophthalmologys lärobok om ögonpatologi och den vetenskapliga serien Ophthalmic Pathology and Oncology, samt redaktör för den patologiska klassificeringen av ögontumörer vid Världshälsoorganisationen.

 

 

Professor Tero Kivelä