Effekterna av det allmänna hälsotillståndet på ögonens hälsa

Effekterna av det allmänna hälsotillståndet på ögonens hälsa

Fundus är den enda punkt i kroppen där blodkärl kan ses och fotograferas. Blodkärlen i ögonbotten representerar blodkärlens tillstånd i hela kroppen.

 

 

Jag är intresserad av att förebygga ögonsjukdomar och jag vill hitta sätt att kartlägga riskfaktorsprofiler och övervaka riskpersonerna mer noggrant. Jag gjorde min doktorsavhandling på inremedicinska kliniken och sedan dess har jag varit intresserad av att öka förståelsen för hur det allmänna hälsotillståndet och dess riskfaktorer påverkar ögats hälsa. I samband med mitt intresse undersökte jag Norra Finlands födelsekohort i materialet om förekomsten av ögonsjukdomar och sambandet med det allmänna hälsotillståndet genom NFBC-ögonundersökning.

 

NFBC-ögonundersökning


Vår grupp inom NFBC-forskningsprojektet (Northern Finland Birth Cohort Eye Study) är forskningsobjekt för finländare i norra Finland födda 1966.  Det är en kohort bestående av fler än 3 000 personer som samlats in från normalbefolkningen och vars hälsotillstånd har noggrant övervakats ända sedan födseln. Vid 46 års ålder har personerna genomgått en mycket omfattande undersökning av ögonhälsan med ögonbottenbilder, synfält och OCT-undersökningar (tomografi av ögonbotten). De har också svarat på frågor för att kartlägga tidigare ögonsjukdomar, ögonsymtom och allmän hälsa, livsstil och medicinsk behandling.

Hälften av dem som deltog i studien hade randomiserats till en ögonundersökning och den andra hälften fungerade som en kontrollgrupp som senare skulle genomgå ögonundersökningar.  Efter tolv års uppföljning kallades hela kohorten in för ögonundersökningar som motsvarar de studier som gjordes i början för screeninggruppen. I detta skede undersöks också kontrollgruppen i sin helhet.

 

  Syftet med NFBC Eye-studien är att besvara följande forskningsfrågor:

  • Vad är prevalensen av glaukom (dominans) i födelsekohortmaterialet? Finns det påvisad kostnadseffektivitet vid screening av glaukom?
  • Vilka är riskfaktorerna för glaukom och andra ögonsjukdomar och deras betydelse för prognoserna för dessa sjukdomar?
  • Vad är sambandet mellan födelsevikt och barndomstillväxt när det gäller ögonsjukdomar, särskilt förändringar i åldrandet?
  • Förutsäger medelåldersfynd, t.ex. i blodkärlen i ögat eller i nervtrådslagret, uppkomsten av vissa sjukdomar, t.ex. hjärnblödningar eller demens under senare levnadsår?

Hittills har höga blodtryck, rökning och dålig glykemisk kontroll visats korrelera med blodkärlskalibern i ögat. Dessa riskfaktorer kan utgöra en ogynnsam kombination för ögonen, förutom att de också har en ogynnsam inverkan på det allmänna hälsotillståndet. På 33 försökspersoner har hittats skador av glaukom och förekomsten av glaukom är därmed 1.1 % vid 46 års ålder.

Syftet med nästa studieomgång är att om 12 år undersöka om tidig screening av glaukom vid 46 års ålder har fördelar och kostnadsfördelar för att förebygga synstörningar.

Dessutom har vi undersökt incidensen av glaukom och de diagnostiska metodernas överensstämmelse och ändamålsenlighet i följande studier:

 

Kan man med hjälp av ögonundersökningar fastställa risken för allmänna sjukdomar?

Vårt material ger utmärkta möjligheter att ta reda på om det är möjligt att utreda eller förutsäga risken för att allmänna sjukdomar uppstår genom specifika ögonundersökningar. Ögonhinnans blodkärl och nervtrådar är lätta att avbilda med modern forskningsutrustning, och därför är vårt forskningsområde mycket aktuellt.

Nyligen har vi funnit att näthinnans nervtrådlager och blodkärlens tjocklek korrelerar med varandra och tunnas ut redan under fördiabetikerstadiet. Vårt resultat har publicerats i de ansedda publikationerna om ögonsjukdomar år 2020:

 

Vårt stöd från Silmäsäätiö har varit av största vikt för att insamlingen av material ska bli framgångsrik. Jag önskar därför Silmäsäätiö lycka till med den finländska ögonforskningens viktiga stöd i kampen mot synskadan.

 

 

Skribent till artikeln är LT, docent, specialist på ögonsjukdomar Johanna Liinamaa.
Docent Liinamaa är ansvarig enhetschef vid kliniken för ögonsjukdomar vid
Uleåborgs universitettsjukhus och forskare vid Medical Research Center
vid Uleåborgs universitet, PEDEGO-forskningsenheten.

 

 

DONERA TILL ÖGONFORSKING