Beviljade stipendier 2020

Beviljade stipendier 2020

Silmäsäätiös stipendier år 2020

Ögonstiftelsen har verkat i 60 år. Under den tiden har stiftelsen högaktat grundarnas vilja med att dela ut stipendier för mångsidig forskning i ögonhälsa åt möjligast många ögonläkare. Under sex årtionden har stiftelsen delat ut stipendier motsvarande ett nuvärde på ca. 8 miljoner euro. Detta har möjligjorts av donationer och avkastningen på dessa. Även i framtiden är donationer mycket upskattade.

Ögonstiftelsens stipendier kan indelas i tre kategorier:

  1. Två- och treåriga stipendier
  2. Ettåriga stipendier
  3. Stora projektstipendier åt forskningsprojekt

Stiftelsen delar ytterligare årligen ut Signe Löfgrens 3000 euros prisstipendium åt alla läkare som det senaste året disputerat inom ögonsjukdomar.

Ögonstiftelsens styrelse beslöt hösten 2020 att dela ut stipendier för året 2021 på följande vis:

TVÅ- OCH TREÅRIGA STIPENDIER

Som stödform föredrar Silmäsäätiö två- och treåriga stipendier för forskning på heltid. De som t.ex. skriver en doktorsavhandling eller forskar i ett flerårigt projekt slipper då skicka in en detaljerad årlig ansökan, utan andra och tredje årets bidrag betalas emot en godkänd forskningsredogörelse.

Ett flerårigt stipendiums storlek kan vara maximalt 15 000 euro per år.

Man kan bekanta sig närmare till beviljade stipendier här.