Banbrytande ögonforskning

Banbrytande ögonforskning

Den internationella forskargruppen Helsinki Retina Research Group vid Helsingfors universitet försöker hitta nya, innovativa behandlingsmetoder för att främja behandlingen av ögonsjukdomar.

 

 

Jag började som medicinstuderande på Haartman-Institutet vid Helsingfors universitet, i forskningsgruppen hos hjärt- och organtransplantationskirurgen professor Karl Lemström. Våra observationer av experimentella organtransplantationer, virusförmedlad genterapi, tillväxtfaktorer för blod- och lymfkärl, organtransplantationsimmunologi och reglering av mikroblodcirkulation tillämpades i organtransplantationer och försöksuppställningen i randomiserade studier.

Intressanta kontaktpunkter finns mellan ögonforskningen och banbrytande observationer av en cancerforskare vid Harvarduniversitetet  Judah Folkman. De förklarar hur vävnaders tillväxt och olika slags sjukdomar såsom leder till nybildning av kärl och varför broskytor och hornhinnan inte får några blodkärl.

På motsvarande sätt får hornhinnan hos en däggdjursart helt fram till vuxenåldern, och den ifrågavarande arten konstaterades också sakna produktion av löslig receptor på hornhinnan, som skulle förhindra blodkärlstillväxtfaktorns funktion.

Ett minnesvärt ögonblick i min karriär var när chefen för hjärtcentrum vid Harvard Joren Madsen nämnde hur de med åberopande av våra resultat appellerade till senaten för ändring av lagstiftningen och definitionen av hjärndöd.

Avancerad riktad medicinering för ögonsjukdomar

Molekyler som bromsar tillväxten av blodkärl hittades först bland annat genom extraktion från hornhinna.  Riktade mediciner som utvecklats för åldersbetingad våt makuladegeneration stärkte misstanken att tillväxten av nya blodkärl kunde bromsas med lösliga ämnen som inaktiverade tillväxtfaktorn för blodkärl.

Det är fascinerande att regleringen av blodkärl, deras täta kopplingar och spänningsstatus för de omgivande stödcellerna som liknar glatt muskel samt olika slags tillväxtfaktorer och signalsubstanser påverkar både återhämtningen efter starroperationer, avstötningsreaktionen efter hornhinnetransplantation, inflammation i regnbågshinna, glaukom, diabetesretinopati och uppkomsten av och medicineringen mot många andra ögonsjukdomar.

Toppögonblick under min forskningskarriär

De bästa ögonblicken under min forskningskarriär har varit när arbetet gått framåt och de som jag handlett med deras avhandlingar har lyckats.  Helsinki Retina Research Group grundades 2015. Till vår grupp har erfarna post doc-forskare från Polen och Israel anslutit sig och vi har under de senaste 5 åren publicerat fler ån 60 artiklar i ansedda publikationer inom ögonsjukdomsområdet. Observationerna från de register- och behandlingsstudier som vi inlett med det internationella samarbetet som grund hjälper till att rikta frågeställningarna kring utmaningar inom behandlingen av ögonsjukdomar rätt.

Silmäsäätiös stöd är viktigt för att göra mitt forskningsarbete möjligt. Det finns fortfarande många steg att ta för att fortsätta utveckla behandlingen av ögonsjukdomar.  Som finländska forskare kan vi stolt delta i utvecklingen av behandlingar.

 

 

Artikelförfattaren är Med dr, docent, specialistläkare inom ögonsjukdomar, FEBO, EMBA Raimo M. Tuuminen. Han arbetar som specialistläkare inom ögonsjukdomar vid Kymmenedalens centralsjukhus varifrån han är tjänstledig för närvarande.  I Helsingfors universitets Helsinki Retina Research Group fungerar docent Tuuminen som ledare för forskningsgruppen

 

 

 

 

 

DONERA TILL ÖGONFORSKNING