Silmäsäätiön 60 vuotta

Silmäsäätiön 60 vuotta

Professori Tero Kivelä, Silmäsäätiön hallituksen puheenjohtaja

Tasan kuusikymmentä vuotta sitten, kesäkuun 30. päivänä 1960, oikeusministeriön säätiörekisteriin kirjattiin uusi tulokas: Silmäsäätiö. Päätös perustaa uusi säätiö edistämään silmätauteja, silmävammoja ja silmän vikoja koskeva tieteellistä Suomessa oli tehty jo puoli vuotta aikaisemmin, joulukuun 12. päivänä 1959. Aloitteen tekijänä oli maamme vanhin erikoislääkäriyhdistys, vuonna 1911  perustettu Suomen Silmälääkäriyhdistys ry.

Silmäsäätiön alkuvaiheet

Alkuvaiheen rahoittajana olivat Helsingin yliopiston silmätautiopin professori Mauno Vannas, joka lahjoitti Silmälääkäriyhdistykselle 100 000 markkaa, ja Instrumentarium Oy, yritys, jonka Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin jäsenet olivat perustaneet vuonna 1900 tuodakseen maahan terveydenhuoltoalan välineitä. Instrumentariumin lahjoitus oli 200 000 markkaa. Vuoden 2020 rahassa lahjoitusten suuruudet olisivat olleet noin 2 400 euroa ja 4 800 euroa. Lahjoituksen liittyivät toisiinsa, sillä professori Vannas oli ollut Instrumentariumin hallituksen pitkäaikainen jäsen vuodesta 1936 alkaen ja toimi sen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1943 vuoteen 1962 asti. Silmälääkäriyhdistys lahjoitti perustettavalle säätiölle lisäksi hallussaan olleita suomalaisten yhtiöiden osakkeita.

Silmäsäätiön alkuvaiheen toiminta keskittyi luonnollisesti uusien lahjoitusten hankintaan, jotta sen varat saatiin mahdollisimman pian kartutettua tasolle, joka salli avustusten jakamisen. Tähän tavoitteeseen päästiin 25. marraskuuta 1966, jolloin säätiö saattoi järjestää ensimmäisen apurahojen jakotilaisuutensa. Tilaisuus on tämän jälkeen pidetty joka vuosi suurin piirtein samana ajankohtana, ja jaettava summa on kasvanut tasaisesti vuosikymmenestä toiseen. Ensimmäisessä jakotilaisuudessa jaettiin kaksi 2 000 markan suuruista apurahaa, nykyarvoltaan yhteensä noin 7 150 euroa. Silmäsäätiön viimeisimmässä apurahojen jakotilaisuudessa 21. marraskuuta 2019 jaettu summa oli 344 950 euroa ja sitä myönnettiin 23 tutkijalle. Säätiö jakoi näin laskien apurahoja 48-kertaisesti lähtötilanteeseen verrattuna, joten sen voi sanoa onnistuneen vähintään kohtuullisesti sijoittaessaan hallinnoimiaan varoja tuottavasti ja turvallisesti, kuten säätiöiden odotetaan tekevän.

Silmäsäätiö tänään

Silmäsäätiöstä on kasvanut kuudenkymmenen vuoden aikana suurin ja merkittävin silmätutkijoita tukeva suomalainen säätiö. Sen toiminnan voi silti katsoa olevan vasta alkuvaiheessaan. Silmäsäätiön vuoden vaihteessa noin 18,6 miljoonan euron suuruinen varallisuus sallii sen jakaa väitöskirjatyötä tekeville ja muille nuorille tutkijoille kolmivuotisia apurahoja sekä varttuneemmillekin tutkijoille yksivuotisia hankeapurahoja, mutta Silmäsäätiö ei pysty vielä tukemaan merkittävillä summilla varttuneimpien silmätutkijoiden laajempia ja pitkäkestoisempia tutkimushankkeita. Niinpä säätiön varojen kartuttaminen kuuluu kuluvan juhlavuodenkin päätavoitteisiin, ja tulee varmasti kuulumaan vielä useiden vuosikymmenten ajan.

Sinäkin voit lahjoittaa haluamasi summan silmätauteja, silmävammoja tai silmävikoja koskevan tutkimuksen edistämiseen säätiön verkkosivujen kautta. Mahdollisten suurempien lahjoitusten osalta kannattaa ottaa yhteyttä säätiön asiamieheen.

Nykyaikaa on, että silmätutkimusta tukevat säätiöt pyrkivät yhteistyössä toimimaan tutkijoiden hyväksi siten, että uusia rahoitusmuotoja saadaan tarjolle nopeammin kuin mitä yksittäiset säätiöt pystyisivät saamaan aikaan. Ensimmäinen esimerkki tästä on silmätutkimusta tukevien viiden säätiön yhteinen tohtoritutkijapooli, joka viime vuodesta alkaen lähettää suomalaisia silmätutkijoita väitöskirjatyön valmistumisen jälkeen lisäoppiin ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin.

Erittäin kiitollisena kaikille sen toimintaa kuudenkymmenen vuoden aikana rahallisesti tai muulla panoksella tukeneille Silmäsäätiö katsoo luottavaisena tulevaisuuteen.